.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ.THΛ.BLOGGER 6947-331786"

22 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση του Μ.Τ.Σ.σχετικά με τη Διακοπή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων...


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, μετά από επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ, ανακοινώνει ότι προς το παρόν, δεν υπάρχουν οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο για τη διακοπή παρακράτησης και την αναδρομική επιστροφή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους. 


                                               Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης 
                                                             Γενικός Δντής

20 Μαρτίου 2018

Οι έξι (6) εκκρεμότητες που μπλοκάρουν την έναρξη των φετινών φορολογικών δηλώσεων 2018...


Φορολογικές δηλώσεις ακούμε και φορολογικές δηλώσεις δεν βλέπουμε καθώς παρά το γεγονός ότι φτάνουμε στο τέλος Μαρτίου, οι εκκρεμότητες παραμένουν σημαντικές. Μέχρι το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας – κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει πλέον μετά το Πάσχα καθώς η προθεσμία της 1ης Απριλίου έχει χαθεί οριστικά (ούτως ή άλλως δεν θα είχε και νόημα μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα) - θα πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήματα που μέχρι τώρα παραμένουν «ανοικτά». 

Προφανώς, το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Το να μην υπάρξει φέτος παράταση, θεωρείται περίπου αδιανόητο από τώρα καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποβληθούν τα 6,5 εκατομμύρια των φορολογικών δηλώσεων μέσα σε 2,5 μήνες.

Η πρώτη εκκρεμότητα έχει να κάνει με τους φιλοξενούμενους και με αυτούς που φιλοξενούν. Ένας καινούργιος κωδικός που προστίθεται στο φετινό έντυπο Ε1 αποκαλύπτει τις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών να κάνει περισσότερες διασταυρώσεις σχετικά με το ποιοι είναι οι φιλοξενούμενοι και ποιοι φιλοξενούν. Η πρώτη «ζημιά» για όσους εντοπιστούν με φιλοξενούμενους που δεν έχουν δηλώσει θα είναι –πιθανόν- η απώλεια του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ.

Η δεύτερη εκκρεμότητα έχει να κάνει με το πώς θα δηλωθούν τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ξεκαθαρίσει αν οι ίδιοι φορολογούμενοι θα αναλάβουν την ευθύνη να δηλώσουν από μόνοι τους τα σχετικά ποσά ή αν θα γίνουν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με την εταιρεία.

Η 3η εκκρεμότητα έχει να κάνει με τα αναδρομικά που έχουν εισπράξει οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο λόγω των εισφορών υγείας. Κανονικά, τα χρήματα αυτά που αφορούν σε περισσότερες από μια χρονιές θα πρέπει να δηλωθούν το κάθε ποσό στη δήλωση του έτους για την οποία εισπράχθηκε. Θα παραβιάσει αυτό τον βασικό κανόνα το υπουργείο Οικονομικών για λόγους απλοποίησης; Είναι κάτι που θα φανεί στην πράξη.

Η 4η εκκρεμότητα έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.Ο κωδικός θα είναι προσυμπληρωμένος από το υπουργείο Οικονομικών με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τις λοταρίες, ή θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να έχουν μεν μια εικόνα μέσω της εφαρμογής για τις αποδείξεις που τους αναλογούν αλλά θα μπορούν να δηλώσουν από μόνοι τους το τελικό ποσό; Το πιθανότερο σενάριο είναι το δεύτερο.

Η 5η εκκρεμότητα αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων. Πώς θα δηλωθούν οι εισφορές όσων απασχολήθηκαν με μπλοκάκι και μοιράστηκαν τις εισφορές με τον εργοδότη τους; Θα ζητήσουν βεβαίωση από τον εργοδότη για τις εισφορές που τους παρακράτησε όπως συμβαίνει και με τους μισθωτούς; Θα δηλωθούν οι εισφορές στο Ε3 όπως συμβαίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες; Κανείς δεν ξέρει προς το παρόν.

Η 6η εκκρεμότητα αφορά στον κατά πόσο θα υποβληθούν τελικώς ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις από τους παντρεμένους. Η πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου ζητήματος είναι τόσο μεγάλη που εκτός απροόπτου η προσαρμογή στη δικαστική απόφαση του ΣτΕ θα γίνει από την επόμενη χρονιά.

Πηγή:  

Γιατί δε φαίνεται και ούτε θα φανεί η προσωπική διαφορά στα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων ...

*Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης 

Είχαμε διαβάσει στην Κοινή Υπουργική Απόφαση [Κ.Υ.Α. αριθμ. 26083/887/2016/ 7.6.2016] στο Άρθρο 4: Χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμογής κύριων συντάξεων.
- Ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων, οι οποίες χορηγούνται με προγενέστερες του Ν.4387/2016 διατάξεις, διενεργείται σταδιακά, με έναρξη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και ολοκλήρωση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017. 
Ως την 30η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 10% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
Ως την 31η Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 40% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Μαρτίου 2017. 
Ως την 31η Μαρτίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 70% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 30η Ιουνίου 2017. 
Ως την 30η Ιουνίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 100% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Όλοι μας τότε νομίζαμε ότι αυτό θα καταγραφόταν στα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων. Το ακούμε από τηλεοράσεως, το διαβάζουμε σε εφημερίδες και ιστολόγια. Αυτό όμως δε θα συμβεί. Και αυτό γιατί στο ν.4472/2017 γράφει ότι τα στοιχεία θα αποτυπωθούν για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. Σιγά να μη μας δείξουν τις μειώσεις που θα υποστούμε πριν την προκήρυξη των εκλογών. 
Δείτε παρακάτω....  
Ν.4472/2017 - Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου. 
 
2). Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/ 2016 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.».
 
3). Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής: «γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών. δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.». 

* π.Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Λάρισας,Συντ/ρχης ε.α.

19 Μαρτίου 2018

Προσφορά για τους Αποστράτους της ΕΛ.ΑΣ.των Θεατρικών Επιχειρήσεων Αφων ΤΑΓΑΡΗ στην ΑΘΗΝΑ...


Στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών των Θεατρικών Επιχειρήσεων Αφών ΤΑΓΑΡΗ στην ΑΘΗΝΑ,προσφέρουν Ειδικές Τιμές σ΄όλους τους Αποστράτους της ΕΛ.ΑΣ.,καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους,για όλες τις ημέρες και ώρες των Θεατρικών παραστάσεων,με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους Αποστράτου.
Οι παραστάσες θα παίζονται έως το τέλος Απριλίου.
Για να δείτε τις θεατρικές παραστάσεις,κάντε κλικ ΕΔΩ
Για να δείτε τις τιμές προσφοράς,κάντε κλικ ΕΔΩ

Αναρτήθηκε το Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018...Aναρτήθηκε σήμερα (19-03-2018) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών,(ΕΔΩ): το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, που θα καταβληθεί στις 29-03-2018,ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. 

Για να δείτε την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος Μ.Τ.Σ.,κάντε κλίκ  ΕΔΩ

Υπενθυμίζουμε ότι για να εισέλθετε στην εφαρμογή πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο TAXISNET: Όνομα χρήστη/username - Κωδικός πρόσβασης/password).

18 Μαρτίου 2018

Τέλεση μνημοσύνου των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων στη μάχη του Λιτοχώρου-Πιερίας την 30-03-1946...


Τελέστηκε σήμερα (18-03-2018) στο Λιτόχωρο-Πιερίας το καθιερωμένο ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των Χωροφυλάκων και Στρατιωτών, που έπεσαν υπέρ Πατρίδος στον Σταθμό Χωροφυλακής και στο Μεταβατικό Απόσπασμα, κατά την ομώνυμη Μάχη του Λιτοχώρου την 30/31 Μαρτίου 1946,την ημέρα των Εθνικών Εκλογών.

 


 Το πρωί τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ι.Ν.Αγίου Νικολάου Λιτοχώρου και στη συνέχεια Τρισάγιο στο Ηρώο Πεσόντων, στο Πάρκο της κωμόπολης.

Η όλη εκδήλωση διοργανώθηκε με μέριμνα του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Πιερίας. 

Ο Α΄Αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΑ κ.ΜΠΕΤΑΣ Δημήτριος

Ο Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.κ.Βασίλειος ΡΟΖΗΣ

17 Μαρτίου 2018

Τα μυστικά και οι παγίδες στη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης...


Περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και απλοί φορολογούμενοι θα κληθούν εντός του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις δηλώσεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2017. 

Οι διατάξεις με βάση τις οποίες θα υπολογιστούν οι τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις παρουσιάζουν ελάχιστες αλλαγές σε σύγκριση με αυτές που ίσχυσαν πέρυσι.

Τι αλλάζει:
Οι μόνες αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος στους κανόνες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων είναι τρεις:

1. Η κατοχύρωση του δικαιώματος ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ από μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια του 2017 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών συνολικού ύψους από 10% έως και 18,75% επί του συνολικού ετήσιου – δηλωθέντος ή τεκμαρτού- εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τα ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτικές δραστηριότητες προβλέπεται έκπτωση φόρου:

➤1.900 ευρώ, για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα.
➤1.950 ευρώ, για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο.
➤2.000 ευρώ, για φορολογούμενους με 2 προστατευόμενα τέκνα.
➤2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

   - Για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου (των 1.900-2.100 ευρώ) μειώνεται κατά το 1% του πέραν των 20.000 ευρώ τμήματος του ετήσιου εισοδήματος.

Προϋποθέσεις κατοχύρωσης:
Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ’ επάγγελμα αγρότης, για να δικαιούται έκπτωσης φόρου, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο από 8.636,64 έως 9.545,45 ευρώ, θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2017 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μέσω e-banking) δαπάνες για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό:

• 10% του ετήσιου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,
• 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- ατομικό του εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως και 30.000 ευρώ και
• 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

   - Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν κατάφερε να καλύψει το απαιτούμενο ποσό δαπάνης με πληρωμές μέσω καρτών ή μέσω e-banking, το «ακάλυπτο» ποσό φορολογείται με 22%.
Με μετρητά:
Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις δαπάνες που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου εξαιρούνται οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες άνω 70 ετών, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Οι παραπάνω περιπτώσεις «εξαιρέσεων» πρέπει να έχουν καλύψει τα ποσοστά του ετήσιου εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες με μετρητά. Οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει τις αποδείξεις ώστε να είναι σε θέση να τις προσκομίσουν σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.
Πλήρης εξαίρεση:
Πλήρης εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχύρωσης της έκπτωσης φόρου με πληρωμές δαπανών είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε με μετρητά προβλέπεται για τις παρακάτω κατηγορίες:

• Υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών.
• Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
• Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
• Φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
• Φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους.
• Φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
• Υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
• Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
• Οσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και σε ψυχιατρικά καταστήματα καθώς και οι φυλακισμένοι.

2.- Η κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε έκπτωση, από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου, του 10% του ποσού των δαπανών του για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του. Οι εν λόγω δαπάνες θα συνυπολογιστούν και θα συμπεριληφθούν στις λοιπές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου. Συνέπεια της κατάργησης της έκπτωσης των ιατρικών και φαρμακευτικών δαπανών από το φόρο εισοδήματος θα είναι η περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων όταν θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το 2017.

3.- Η κατάργηση της φοροαπαλλαγής των βουλευτών και των δικαστικών λειτουργών: Οι διατάξεις που προέβλεπαν έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης και των συνολικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού αυτών ως τεκμαρτού ποσού για την κάλυψη των δαπανών άσκησης του βουλευτικού και του δικαστικού λειτουργήματος καταργήθηκαν. Η κατάργηση της έκπτωσης ισχύει και για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς και για τα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ, τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου, λόγω του θανάτου των λειτουργών αυτών.

Νέοι κωδικοί:
Δεδομένου ότι οι αλλαγές που επέρχονται φέτος στους κανόνες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι μόνο οι προαναφερθείσες τρεις, στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος οι φορολογούμενοι οι μόνες αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:

1). Στον πίνακα 7, στην 4η σελίδα του Ε1 επανενεργοποιείται ο κωδικός 049 και δίπλα σε αυτόν προστίθεται και ο κωδικός 050. Στον κωδικό 049 για τον υπόχρεο φορολογούμενο και στον κωδικό 050 για τη σύζυγό του θα είναι προσυμπληρωμένα από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ τα ποσά των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2017 για αγορές αγαθών και υπηρεσιών με «πλαστικό χρήμα». 
 
Οι κωδικοί αυτοί θα είναι προσυμπληρωμένοι μόνο στα Ε1 μισθωτών, συνταξιούχων και κατ’ επάγγελμα αγροτών. Οι κωδικοί 049-050 δεν θα είναι «κλειδωμένοι» και οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν και να προσθέσουν δαπάνες οι οποίες ενδεχομένως να μην εμφανίζονται όπως π.χ. πληρωμές που έχουν γίνει με μεταφορά χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στους λογαριασμούς επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών (π.χ. εμπόρων, δικηγόρων, ιατρών κ.λπ.), οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα ως επαγγελματικοί. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να επικαλεστούν τα ενημερωτικά (statements) των τραπεζών.

2). Από τον πίνακα 7 της 4ης σελίδας αφαιρέθηκαν οι κωδικοί 051-052 όπου συμπληρώνονταν οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης.

3). Στο φετινό Ε1 η ΑΑΔΕ πρόσθεσε για πρώτη φορά κωδικούς που πρέπει να συμπληρωθούν από όσους φορολογούμενους «φιλοξενούν» στις κύριες κατοικίες τους άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα, στην 1η σελίδα του εντύπου, στον πίνακα 2, όπου συμπληρώνονται διάφορα χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία, προστέθηκε η παράγραφος 20 με τους κωδικούς 007 και 008, όπου ο υπόχρεος και η σύζυγος ή συμβία, αντίστοιχα, πρέπει να δηλώσουν αν «φιλοξενούν» στην κύρια κατοικία τους άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους. Ο λόγος για τον οποίο προστέθηκαν οι κωδικοί αυτοί είναι για να παρασχεθεί η δυνατότητα στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να εντοπίσουν μέσω διασταυρώσεων στοιχείων με τις δηλώσεις όσων δηλώνουν «φιλοξενούμενοι» τις περιπτώσεις των φορολογουμένων εκείνων οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς ότι «φιλοξενούνται» σε σπίτια συγγενών ή φίλων, προκειμένου:

- Να αποφύγουν τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες τους. Οποιος συμπληρώνει έναν από τους κωδικούς 092, 094 ή 096 του εντύπου Ε1 δηλώνοντας «φιλοξενούμενος» δεν βαρύνεται με το τεκμήριο διαβίωσης της κύριας κατοικίας.
- Να συμβάλουν στο να αποφύγουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών το φόρο στο εισόδημα από ενοίκια. Ενας ενοικιαστής που θα εμφανιστεί ως «φιλοξενούμενος» του ιδιοκτήτη θα τον απαλλάξει από το φόρο εισοδήματος 15% έως 45% για τα ενοίκια που του δίνει!

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

16 Μαρτίου 2018

Πως θα δηλωθούν τα αναδρομικά ποσά της Υγ/κής περίθαλψης στο Ε1 έτους 2017...


Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.τ. Β' 881/13-03-2018 η ΠΟΛ. 1045/2018 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017».
Σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο και συγκεκριμένα στο άρθρο "6"  παράγραφος "6"αναφέρεται ότι  τα αναδρομικά ποσά υπέρ της Υγειονομικής περίθαλψης θα φορολογηθούν στο σύνολο, μαζί με τα ποσά από τις Κύριες Συντάξεις,Επικουρικές και Μερίσματα. 
Για να δείτε την Εγκύκλιο,κάντε κλικ (ΕΔΩ):

Για να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ,κάντε κλικ ΕΔΩ

14 Μαρτίου 2018

Σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας...


Σύμφωνα με το άρθρο 16,παράγ. «3» του Καταστατικού. 
Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι  
Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου την 24η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00´ στα γραφεία του Συνδέσμου (Ηρώων Πολυτεχνείου 28), με τα παρακάτω θέματα: 
1.      Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2017.

2.      Ισολογισμός έτους 2018

3.      Ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου για συνταξιοδοτικά και άλλα θέματα.

4.      Τροποποίηση Καταστατικού.


Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δεύτερη  συνεδρίαση την 31η Μαρτίου,ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, με τα ίδια ως ανωτέρω θέματα


Παρακαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση (άρθρο 5 του Καταστατικού).-

                                          Λάρισα, 09  Μ α ρ τ ί ο υ 2018                                                    

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ                                   ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΖΑΧΟΣ

13 Μαρτίου 2018

Η Απόφαση υπ΄αριθ΄4/2018 του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε. που αφορά το υπόλοιπο 50% των αναδρομικών του Ν.4093/2012...


Η υπ΄αριθ΄4/16-01-2018 είναι η απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε και αφορά το υπόλοιπο 50% των συντάξεων των Αποστράτων που δεν δόθηκε με το νόμο 4307/14, κατά παράβαση της απόφασης 1125/2016. 
Η απόφαση 4/16-01-2018 του Τριμελούς Συμβουλίου του Σ.τ.Ε αφορά τη συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου στην απόφαση 1125/2016 με την οποία ο Ν.4307/2014 ο οποίος αναπροσάρμοζε τις συντάξεις των αποστράτων ΜΟΝΟ κατά 50%,μετά την μείωση με το μνημονιακό νόμο 4093/2912, καίτοι με την απόφαση του Σ.τ.Ε 2193/2014 ακυρωνόταν η ΟΙΚ. 2/83408/0022/14/11/2012 του ΥΠ.ΟΙΚ και διατασσόταν η επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012. 
Η τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε.αποφαίνεται:

Δ Ι Α   Τ Α Υ Τ Α 

«Με τα δεδομένα αυτά, κατά την κρίση του Συμβουλίου, συντρέχει περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης (ΥΠ.ΟΙΚ) προς την 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε, για το λόγο δε αυτό πρέπει να κληθεί η Διοίκηση να συμμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 παρ. 1 του Ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του Π. Διατάγματος 61/2004 και καταλήγει:

Για τους λόγους αυτούς:
Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου του Δημοσίου (ΥΠ.ΟΙΚ) 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε .

Καλεί το ΥΠ.ΟΙΚ. ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΊ προς την εν λόγω απόφαση εντός 8 μηνών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού.

Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 23η ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2018».

Επιπρόσθετα:

Το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης εντός οκτώ μηνών θα εφαρμόσει το Ν.3068/2002 αρθ. 3 παρ. 1 που προβλέπει τα εξής:

«Αν η αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα στη ταχθείσα προθεσμία, το Τριμελές Συμβούλιο βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Εάν μετά την επιβολή της χρηματικής κύρωσης η Διοίκηση εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται μπορεί να επιβληθεί από το Τριμελές Συμβούλιο και νέα χρηματική κύρωση.


Ο κωδικός που δεν πρέπει να ξεχάσουμε στη φορολογική μας δήλωση για την έκπτωση φόρου 1.900 - 2.100 €...Μετά από δυο χρόνια, ένας γνώριμος κωδικός της φορολογικής δήλωσης ενεργοποιείται ξανά. Πρόκειται για τον κωδικό 049, που αφορά στις δαπάνες που εξασφαλίζουν σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες την έκπτωση φόρου 1.900 -2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο. Στο έντυπο Ε1 που θα συμπληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι θα δουν ότι δίπλα στον κωδικό 049 έχει προστεθεί και ο κωδικός 050,ο οποίος αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε το 2017 η σύζυγος. 
Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες οι τράπεζες θα στείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία για τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα που είχαν πέρυσι οι φορολογούμενοι προκειμένου να φορτωθούν στο Taxisnet. Ωστόσο ο κωδικός 049-050 δεν θα είναι κλειδωμένος. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρέμβουν και να προσθέσουν δαπάνες οι οποίες ενδεχομένως δεν θα εμφανίζονται όπως για παράδειγμα πληρωμές που έχουν γίνει με μεταφορά χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό τους σε λογαριασμό ελεύθερου επαγγελματία π.χ. γιατρού ο οποίος δεν έχει δηλωθεί ως επαγγελματικός.

Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες μέσω του συγκεκριμένου κωδικού θα διαπιστώσουν αν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο με τις αγορές που πραγματοποίησαν το 2017 με πλαστικό χρήμα (χρεωστική ή πιστωτική κάρτα) ή μέσω e-banking. 
Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.
Σημειώνεται ότι οι ηλικιωμένοι, άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω, κάτοικοι χωριών με πληθυσμό μικρότερο των 500 ή κάτοικοι νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 3.100, εξαιρούνται από το μέτρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ωστόσο θα πρέπει να έχουν φέτος δαπάνες με αποδείξεις, προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο. Στον κωδικό ο 049-050 θα γράψουν τις αποδείξεις που συγκέντρωσαν το 2017.

Η έκπτωση φόρου:


Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται ως εξής:

1.900 ευρώ χωρίς προστατευόμενα τέκνα.
1.950 ευρώ για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο.
2.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 προστατευόμενα τέκνα.
2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Πηγή:  


10 Μαρτίου 2018

Διεκδίκηση αναδρομικών ποσών του Ν.4093/2012 για τους κληρονόμους στελεχών των Ε.Δ.& Σ.Α...

   *Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης 

Με τον Ν.4093/2012 επήλθαν μειώσεις στα εν ενεργεία και στα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ και των Σ.Α, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. Το 50% των μειώσεων αυτών επεστράφη με το νόμο 4307/2014.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3093/Β/18-11-2014 που ακολουθεί τα αναδρομικά θα κατατίθεντο στους ήδη συνταξιούχους σε 36 μηνιαίες δόσεις με έναρξη τον Φεβρουάριο του 2015.  
<<ΦΕΚ 3093/Β/18-11-201 - Άρθρο 2ο - Παράγραφος 3Β.
Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι διαφορές μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α΄) και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014 στα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών στα οποία έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εξ αυτών έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. 

Συγκεκριμένα, η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός.>> 
Αυτό όντως συνέβη στους εν ζωή συναδέλφους των Ε.Δ και των Σ.Α. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση το απέκρυψε από τους κληρονόμους του εκλιπόντος, είτε αυτοί ήταν σύζυγοι, είτε τέκνα, είτε λοιποί συγγενείς. Όπως συνέβη και στην επιστροφή των αναδρομικών από τις λάθος κρατήσεις στην περίθαλψη για να επιστραφεί το ποσό που αναλογεί σε κάθε οικογένεια θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση, αφού θεωρείται πλέον κληρονομιά. Υπόδειγμα αίτησης στο τέλος του παρόντος. 
Παράδειγμα:
Στο Ενημερωτικό Σημείωμα που ακολουθεί βλέπουμε ότι το ποσό που διεκδικεί η κυρία Ελένη είναι 44,11€ Χ 20 μήνες = 882,2€ (προ φόρου), αφού ο σύζυγός της απεβίωσε τον Ιούνιο του 2016. Αν τώρα ο ίδιος συνάδελφος αποβίωνε το Μάρτιο του 2015 αυτός θα εδικαιούτο ή μάλλον οι κληρονόμοι του, αναδρομικά 34 μηνών ή 1.499€ (προ φόρου). Αντιθέτως, αν αποβίωνε το Νοέμβριο του 2017 οι κληρονόμοι θα διεκδικούσαν αναδρομικά μόλις ενός μήνα αφού η διαδικασία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2018. Αν κάποιος-α απεβίωσε πριν το 2015 δε θα γνωρίζουν οι κληρονόμοι πόσα του αναλογούν και θα πρέπει το Γ.Λ.Κ. να τον ενημερώσει και να ενεργήσει για την επιστροφή.  


Υπόψη ότι αν δοθεί το υπόλοιπο 50% θα αφορά σε ολόκληρο το διάστημα. Δηλαδή από 1/8/2012 έως και το μήνα που απεβίωσε ο συνάδελφος και το δικαιούμενο ποσό δε θα είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Για να κατεβάσετε την σχετική αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ

Αμείλικτα και αβίαστα τα ερωτήματα: 
Γιατί το επίσημο κράτος δεν ενημέρωσε τους κληρονόμους; 
Γιατί στερεί η κυβέρνηση από τις ορφανικές οικογένειες το ποσό αυτό;  
Σε τι ύψος ανέρχεται το ποσό που καταχράστηκε (γιατί περί αυτού πρόκειται), η  κυβέρνηση από τις ορφανικές οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας;  
Πόσο δίκαιο είναι η κυβέρνηση να "κλείνει" τρύπες με τα χρήματα των ορφανικών οικογενειών;  
Γιατί καθυστερεί και δεν επιστρέφει στις ορφανικές οικογένειες τις παράνομες παρακρατήσεις από την περίθαλψη, που αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες;  
Πότε θα αισθανθεί ο πολίτης ότι το κράτος που του ζητά φόρους και ΕΝΦΙΑ τον αντιμετωπίζει με ισονομία και αξιοπρέπεια;
 Επί του θέματος, εκτιμάται ότι θα εφαρμοσθεί παρόμοια διαδικασία όπως και για τα παρανόμως παρακρατηθέντα για την περίθαλψη που εκδόθηκε από τον Ε.Φ.Κ.Α. και στάλθηκε σε όλες τις Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες του. Πιθανότατα θα έχουν ως εξής:
1). Σε περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου σε μέλη οικογένειας του θανόντος συνταξιούχου, τα αναδρομικά θα καταβληθούν μετά από αίτηση του δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου. 
2). Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη, η επιστροφή των αναδρομικών θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται στην υπηρεσία η ιδιότητα του κληρονόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
      α). Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη: 
       Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους). 
    β). Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη: 
     Αντίγραφο της διαθήκης, πρόσφατα πιστοποιητικά περί μη προσβολής/αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος και περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους). 
3). Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η αίτηση για την απόδοση των αναδρομικών θα υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε από έναν, νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει ως εκπρόσωπος των υπολοίπων.

* π.Πρόεδρος του Παρ/τος Ε.Α.Α.Σ.Λάρισας

 

Ενημέρωση του Συντονιστικού των (3) Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών για τα αναδρομικά...


΄Υστερα από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις, (όπως στο πρωτοσελιδο και το ένθετο της εφημερίδας "Ελευθερος Τυπος") και αναφορικά με τα...αναδρομικά που αναφέρονται ως διεκδικήσεις-προσδοκώμενα, για τους Απόστρατους, είναι σκόπιμο και προς αποφυγή παρερμηνειών και άσκοπων καταθέσεων αιτήσεων, να ενημερωθούν τα μέλη μας, πως δεν ισχύει το πρώτο αναφερόμενο θέμα για επιστροφές των διαφορών κρατήσεων του Ν.4093/2012, μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016 (σχετικά με τις προβλεπόμενες μειώσεις των Επικουρικών), καθόσον οι συγκεκριμένες διατάξεις, δεν αφορούσαν στα Ταμεία μας που παρέχουν μερίσματα και όχι Επικουρικές και άρα δεν υπέστησαν μειώσεις μετά την ισχύ του Ν.4387/2016

                                                          I. Aντωνιάδης
                                    Οικονομικός Σύμβουλος Συντονιστικού

                                                                                      (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ)


9 Μαρτίου 2018

΄Εγγραφο του Γ.Λ.Κράτους για τις κρατήσεις υπέρ της Υγειονομικής περίθαλψης και Ε.Α.Σ....Δείτε κατωτέρω την απάντηση του Γ.Λ.Κράτους, σε επιστολή του Συντονιστικού (3) Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔΩ για τις κρατήσεις υπέρ της Υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ).

Translate

Καλώς ΄Ηλθατε

στην ιστοσελίδα "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ".
Σας Ευχόμαστε Καλή Πλοήγηση...

TA ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αρθεί το ηλικιακό κριτήριο χορήγησης σύνταξης χηρείας...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟ 2017

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟ 2017
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

E-MAIL ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

E-MAIL ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.