2 Απριλίου 2020

ΝΙ.Μ.Τ.Σ. και περίθαλψη αποστράτων .ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΙ.Μ.Τ.Σ. και περίθαλψη αποστράτων  .ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τελευταία ενημέρωση 26/03/2020
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
 Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                                                              Αθήνα, 26-3-2020

ΘΕΜΑ : ΝΙ.Μ.Τ.Σ. και περίθαλψη αποστράτων .

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,( ΦΕΚ 68, ʼρθρο 45 της 20 -03-2020.), το ΝΙ.Μ.Τ.Σ. διατίθεται υπό επιχειρησιακή διάθεση στο ΕΣΥ, ως Νοσοκομείο αναφοράς του κορωνοϊού, για 4 μήνες.
  Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπος  της Ομοσπονδίας μας  στο ΝΙ.Μ.Τ.Σ., Αντιστράτηγος  ε.α., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
 Για  να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές, θα γίνει εκσυγχρονισμός των κτηριακών υποδομών του, προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού και άλλων αναλωσίμων για την  αντιμετώπιση του κορωνοϊού ,  ( ιατρικές ολόσωμες στολές, ειδικός εξοπλισμός κλπ) και θα διατεθεί από το Υπουργείο Υγείας /1η ΥΠΕ, επιστημονικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό (τραυματιοφορείς, ψυκτικοί, μηχανολόγοι κλπ) για τη συμπλήρωση και επάνδρωση του νοσοκομείου σε ποσοστό 100% του προβλεπομένου. 
    Σε Υπουργική απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί, θα προβλέπεται ότι:
1.    H πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη των δικαιούχων αποστράτων της ΕΛ.ΑΣ , θα παρέχεται από το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας
2.    Η εξυπηρέτηση των δικαιούχων αποστράτων και μελών οικογενειών τους, που ενδεχομένως θα νοσήσουν από τον κορωνοϊό, θα γίνεται στο ΝΙ.Μ.Τ.Σ.
   Το ΝΙ.Μ.Τ.Σ, μετά το πέρας της πανδημίας του κορονοϊού, θα επιστρέψει στους δικαιούχους του, ακόμα καλύτερα εξοπλισμένο, με το προσωπικό που θα έχει αποκτήσει, όπως δεσμεύθηκε και ο υπουργός Εθνικής ʼμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Για ότι νεώτερο προκύψει, θα ενημερωθείτε σχετικά.                                                                                                                        Για το Δ.Σ.                         
                         Ο                                                                                                            Ο
                        Γ.Γ.                                                                                                   Πρόεδρος
        ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                    ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                  Αντιστράτηγος ε.α.                                                                        Υποστράτηγος ε.α.

3 Μαρτίου 2020

Λουτροθεραπεία - Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους 2020 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 Λουτροθεραπεία - Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους  2020 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Τελευταία ενημέρωση 20/01/2020
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΕΠΑΘΑ/ΤΜ. ΑΘΠ/ΓΡ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ. 210 3457717, Fax 210 3479972
Φ. 443.8/4/68560
Σ. 18570
Αριθμός Εγκυκλίου: 3
Aθήνα, 19 Οκτ 19
 
ΘΕΜΑ : Λουτροθεραπεία - Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους 2020
 
Έχοντας υπόψη :
α. To Ν.Δ. 950/42 (ΦΕΚ 17 Α’) «Περί συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.4506/1930 «Περί καταστάσεως παθόντων αξιωματικών και ανθυπασπιστών και άλλων διατάξεων»
β. Το Ν.Δ. 330/47 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Περί καταστάσεως μονίμουδιαθεσιμότητας των αστυνομικών υπαλλήλων κλπ»
γ. Τα άρθρα 52, 53 και 54 του Α.Ν. 1324/49 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου», που κυρώθηκε με τον Ν.1487/50 (ΦΕΚ 179 Α΄).
δ. Το άρθρο 6 του Ν.Δ. 4605/66 (ΦΕΚ 244 Α’) «Περί αυξήσεως των συντάξεων του Δημοσίου αναπροσαρμογής αυτών κατόπιν της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και άλλων τινών συνταξιοδοτικών διατάξεων».
ε. Το άρθρο 3 του ΝΔ 1044/71 (ΦΕΚ 245 Α΄) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 ««περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου».
στ. Το άρθρο 24 του Ν.1043/80 (ΦΕΚ 87 Α΄) Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας».
ζ. Το άρθρο 12 του Ν.3036/2002 (ΦΕΚ/171 Α΄) «Τροποποίηση διατάξεων Στρατολογικής Νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις»
 
                                                                                                 2
η. Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.3670/2008 (ΦΕΚ117 Α’) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις»
θ. Την υπ’αριθ.Φ.443/144/160355/Σ.1159/15-10-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής ʼμυνας (ΦΕΚ 2410 Β’) «Συγκρότηση Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικών Επιτροπών, αρμόδιες για τη χορήγηση ευεργετήματος Λουτροθεραπείας-Αεροθεραπείας σε αναπήρους και θύματα πολέμου»
                                                                   Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ ε
Τα σχετικά με τη Λουτροθεραπεία και Αεροθεραπεία των Αναπήρων και Θυμάτων των κατηγοριών όπως ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο διαταγή
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1. Δικαιούνται, (εφόσον κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ότι έχουν ανάγκη αυτής, με βάση την πάθηση από την οποία κατέστησαν Ανάπηροι και την κατά το χρόνο της εξέτασής τους κατάσταση υγείας των), οι παρακάτω κατηγορίες Αναπήρων:
α. Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και πρώην Χωροφυλακής.
β. Αξιωματικοί Ν.2588/21 και Ν.875/79 Πολεμικής Αποστρατείας.
γ. Αξιωματικοί του Ν.362/43.
δ. Πολέμου Οπλίτες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ΝΔ.1044/71, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν.1043/80 και της Εθνικής Αντίστασης κατά την έννοια του ΑΝ.1855/51, ΝΔ.412/70 και Ν.1543/85.
ε. Πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο Ν.Δ 330/47.
στ. Σωμάτων Ασφαλείας του Ν.1579/50.
ζ. Ειρηνικής Περιόδου του Ν.1370/44, που έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη.
η. Αγωνιστές του Αντιδικτατορικού αγώνα του Ν.1543/85.
θ. Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού του Ν.1863/89.
ι. Πολέμου Αμάχου πληθυσμού του Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα.
ια. Αμάχου πληθυσμού του Ν.1863/89.
 
                                                                                            3
2. Δικαιούνται κατ’ εξαίρεση τα Θύματα:
α. Πολέμου.
β. Εθνικής Αντίστασης.
γ. Ειρηνικής Περιόδου του Ν.1370/44.
δ. Αγωνιστών Αντιδικτατορικού αγώνα Ν.1543/85.
ε. Αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού Ν.1863/89.
στ. Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού του Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα.
ζ. Αμάχου Πληθυσμού του Ν.1863/89.
Εφόσον υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών, από τα οριζόμενα Κ.Λ.ΑΠ. με την παρούσα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης δυνατότητας εξυπηρέτησης ορισμένου αριθμού Θυμάτων, κατά το έτος 2020, τα Θύματα αυτά θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα το επόμενο έτος.
3. Δεν δικαιούνται οι Πολιτικοί Συνταξιούχοι και οι Ανάπηροι, που λαμβάνουν Επίδομα Αεροθεραπείας, με βάση την παρούσα.
4. Εξέταση Αναπήρων – Θυμάτων:
α. Η εξέταση των Αναπήρων και Θυμάτων θα γίνει από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 26 Μαρτίου 2020, με αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγοριών, των αναφερομένων στις παραγράφους 2α και 2β του παρόντος εγγράφου ενώπιον των Επιτροπών που θα συγκροτηθούν με την παρούσα.
β. Σε περίπτωση, που λόγω ασθενείας δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία θα κατατίθενται, από τους οικείους τους ή τα Σωματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με βεβαίωση Ιατρού ή Νοσοκομείου, που θα βεβαιώνεται η αδυναμία προσέλευσης.
5. Υγειονομικές Επιτροπές
α. Οι Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειών, όπως στο Παράρτημα «Α».
β. Οι Αξιωματικοί (ΥΓ-Ι) που συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές μακριά από την έδρα των Μονάδων τους για εξέταση, με βάση την παρούσα εγκύκλιο, θα αποσπώνται για διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο (2) εβδομάδες συνολικά.
 
                                                                                         4
γ. Στο Νομό Αττικής (401 Γ.Σ.Ν.Α), όπου συγκροτούνται δύο (2) Υγειονομικές Επιτροπές με στοιχεία Α' και Β', η εξέταση των αναπήρων, των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από το Α μέχρι και το Ν, θα γίνει από την Α' Επιτροπή και από το Ξ μέχρι και το Ω από τη Β' Επιτροπή.
δ. Μετά το τέλος των εργασιών των Επιτροπών, με μέριμνα των Προέδρων τους, να περιέλθουν στη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, μέχρι τις 6 Απριλίου 2020, τα παρακάτω: (1) Καταστάσεις εις διπλούν, κατ' αλφαβητική σειρά των αναπήρων, οι οποίοι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας (δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες ευανάγνωστες) με πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο,
Νομός στον οποίο ανήκουν, αριθμός μητρώου Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Κέντρο Λουτροθεραπείας, Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός γνωμάτευσης). Για τους αναπήρους, που έχουν διορισμένη θεραπαινίδα και επιθυμούν να συνοδεύονται
από αυτήν, ν' αναφέρεται στην κατάσταση «μετά θεραπαινίδας», όπως στην Προσθήκη «4» του Παραρτήματος «ΣΤ».
(2) Όλα τα μπλοκ των γνωματεύσεων.
(3) Όλα τα δικαιολογητικά των Αναπήρων που εξετάσθηκαν.
 
6. Δικαιολογητικά Λουτροθεραπείας:
Όπως στο Παράρτημα «Β».

7. Στοιχεία Υλοποίησης Λουτροθεραπείας:
Όπως στο Παράρτημα «Γ».
 
8. Λοιπές Οδηγίες:
Όπως στο Παράρτημα «Δ».
 
9. Επίδομα και Δικαιολογητικά Επιδόματος Αεροθεραπείας:
Όπως στο Παράρτημα «Ε».
 
10. Ενέργειες Υγειονομικών Επιτροπών:
Όπως στο Παράρτημα «ΣΤ».
 
                                                                                5
ΓΕΝΙΚΑ
11. Η ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ/Τμ ΑΘΠ / Γρ .Υγειονομικού, για διευκόλυνση του έργου των Υγειονομικών Επιτροπών, να εφοδιάσει τις Επιτροπές έγκαιρα, με τα απαραίτητα έντυπα γνωματεύσεων και έντυπα καταστάσεων για την εξέταση των αναπήρων και θυμάτων.
12. Οι ώρες λειτουργίας των Επιτροπών θα καθορισθούν με μέριμνα των οικείων Δνσεων Υγ/κού του Στρατού, ανάλογα με την έδρα όπου συνεδριάζει η Υγειονομική Επιτροπή.
13. Στις Επιτροπές που είναι πρόεδρος Στρατιωτικός Ιατρός μπορεί να χρησιμοποιούνται ως μέλη της Επιτροπής Στρατιωτικοί Ιατροί, που υπηρετούν στην ίδια Φρουρά.
14. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν θα επιστρέφονται στους  Αναπήρους, γιατί θα παραμένουν σαν δικαιολογητικά των Γνωματεύσεων που εκδίδονται.
15. Κάθε ανάπηρος και θύμα, να ενημερωθεί από τις Ενώσεις και τα Σωματεία για την ημερομηνία εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή, διότι δεν θα δοθεί παράταση στο χρόνο εξέτασης.
16. Όσοι ανάπηροι των κατηγοριών της παρ.2 του παρόντος εγγράφου, κριθούν ότι έχουν ανάγκη Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας και εργάζονται, θα πάρουν 30ήμερη επί πλέον άδεια που δικαιούνται, αφού υποβάλλουν στον εργοδότη αντίγραφο της Γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία κρίνονται ότι, χρειάζονται το επίδομα Αεροθεραπείας, ή βεβαίωση από την ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ/Τμ. ΑΘΠ / Γρ .Υγ κού, ή φωτοαντίγραφο της αποστελλόμενης πρόσκλησης από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ για Λουτροθεραπεία. Για όσους κρίνονται ότι έχουν ανάγκη Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας, οι εργοδότες τους υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με το άρθρο 53 του ΑΝ.1324/49.
17. Οι Ανάπηροι που λαμβάνουν επίδομα Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας από άλλη Αρχή, δεν δικαιούνται Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας με την παραπάνω διαδικασία.
18. Δικαίωμα Λουτροθεραπείας έχει μόνο ένα (1) άτομο από κάθε οικογένεια.
19. Στην παρούσα να δοθεί ευρύτερη δημοσιότητα από την Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, την Ομοσπονδία Αναπήρων Ειρηνικής Περιόδου, τις κατά τόπους Ομοσπονδίες και Σωματεία ή Ενώσεις Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπήρων Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, και Πανελλήνια Ένωση Αναπήρων και Θυμάτων  Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού του Ν. 812/43 (1940-49), με σκοπό να ενημερωθεί
έγκαιρα το σύνολο των ενδιαφερομένων και τα κατά Τόπους Σωματεία - Ενώσεις.
 
Σχης (ΠΖ-ΕΥ) Απόστολος Δεληγιάννης
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
Μπακιρτζή Παρασκευή
Μ.Υ./ ΔΕ / Α΄
Περισσότερα πατήστε εδώ :

Απλές και χρήσιμες οδηγίες για την προστασία μας από τον κορονοϊό

Απλές και χρήσιμες οδηγίες για την προστασία μας από τον κορονοϊό

Απλές και χρήσιμες οδηγίες για την προστασία μας από τον κορονοϊό

 Απλές και χρήσιμες οδηγίες για την προστασία μας από τον κορονοϊό
Περισσότερα πατήστε εδώ: Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα και στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας  . 

18 Φεβρουαρίου 2020

Εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας από Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυνομικών την 23η Φεβρουαρίου 2020

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών ν. Λάρισας θα πραγματοποιήσει την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30, την εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας στα γραφεία του, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.
Παρακαλούνται τα μέλη μας, όπως μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
Εκ του ΔΣ

Θα τσικνίσουν οι Απόστρατοι Αστυνομικοί ν. Λάρισας

17 Ιανουαρίου 2020

Φωτογραφίες από τη διάλεξη του Νίκου Λυγερού στη Λάρισα «ΑΟΖ, Ενεργειακές οδοί και Στρατηγικές Συμμαχίες ενάντια στη βαρβαρότητα»


Παρευρέθησαν στην εξαιρετικά επίκαιρη και λίαν ενδιαφέρουσα διάλεξη του γεωστρατηγικού αναλυτή με θέμα «ΑΟΖ, Ενεργειακές οδοί και Στρατηγικές Συμμαχίες ενάντια στη βαρβαρότητα», οι παρακάτω:

13 Ιανουαρίου 2020

Διάλεξη Νίκου Λυγερού στη Λάρισα την Τετάρτη 15.01.2020 (7 μμ)

Εξαιρετικά επίκαιρη αλλά και λίαν ενδιαφέρουσα διάλεξη θα δώσει στο «Χατζηγιάννειο» πνευματικό κέντρο, την Τετάρτη, 15η Ιανουαρίου 2020, και ώρα 19:00, ο καθηγητής γεωστρατηγικής και στρατηγικός σύμβουλος Νίκος Λυγερός, με τίτλο: «ΑΟΖ, Ενεργειακές οδοί και Στρατηγικές Συμμαχίες ενάντια στη βαρβαρότητα».
Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών ΤΧ Σώματος Παράρτημα Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών ν. Λάρισας, η Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος ν. Λάρισας και ο Σύλλογος Κυπρίων ν. Λάρισας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

2 Ιανουαρίου 2020

Καλή Χρονιά από το Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυνομικών Λάρισας

Ο πρόεδρος και το ΔΣ του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών ν. Λάρισας σας εύχεται ο νέος χρόνος 2020 να φέρει σε σας προσωπικά αλλά και στις οικογένειες σας Υγεία, Ειρήνη, Χαμόγελα και Ευημερία!!!
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

21 Δεκεμβρίου 2019

Διάλεξη Νίκου Λυγερού: «ΑΟΖ, Ενεργειακές οδοί και Στρατηγικές Συμμαχίες ενάντια στη βαρβαρότητα» 15-01-2020

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών ν. Λάρισας, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών ΤΧ Σώματος Θεσσαλίας, η Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος ν. Λάρισας και ο Σύλλογος Κυπρίων ν. Λάρισας, σας προσκαλούμε στη διάλεξη του καθηγητή γεωστρατηγικής και στρατηγικό σύμβουλο κου Νικολάου Λυγερού, με θέμα: «ΑΟΖ, Ενεργειακές οδοί και Στρατηγικές Συμμαχίες ενάντια στη βαρβαρότητα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο «Χατζηγιάννειο» πνευματικό κέντρο...
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως…
Είσοδος Ελεύθερη…

17 Δεκεμβρίου 2019

ΕΠΕΙΓΟΝ: Τέκνο μέλους μας χρειάζεται τη βοήθεια μαςΑγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι τέκνο μέλους μας, ηλικίας 34 ετών, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Για την αντιμετώπισή του απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού. Επειδή το κόστος της επέμβασης είναι πολύ υψηλό, το μέλος μας αιτήθηκε να εξετασθεί η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης από τον Σύνδεσμο μας με σκοπό τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσού.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, με ομόφωνη απόφαση του, αποφάσισε να γνωστοποιήσει το θέμα στα μέλη και στους φίλους του Συνδέσμου με την παράκληση, όποιος επιθυμεί, να ενισχύσει οικονομικά τον συνάδελφο μας, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα του παιδιού του.
Παρακαλούνται τα μέλη μας αλλά και οι φίλοι του Συνδέσμου μας, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν οποιοδήποτε ποσό στον κάτωθι λογαριασμό, και στα γραφεια του συνδέσμου.
Alpha Τράπεζα (IBAN GR82 01405460546002114000952) - (Αριθμός Λογαριασμού 546-002114-000952).
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, ελπίζουμε στην ανταπόκρισή σας, ώστε να ενισχυθεί επαρκώς ο συνάδελφός μας και να συγκεντρώσει το υπολειπόμενο ποσό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το γραφείο του Συνδέσμου μας ή καλέστε μας στο τηλέφωνο, 2410-256836.
Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών ν. Λάρισας

Παρακράτηση σύνταξης λόγω επιστροφής αναδρομικών ποσών του έτους 2018

Παρακράτηση σύνταξης λόγω επιστροφής αναδρομικών ποσών του έτους 2018

Τελευταία ενημέρωση13/12/2019
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλέφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                                                              Αθήνα, 2019-12-12
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Παρακράτηση Σύνταξης
Σας γνωρίζουμε ότι, ο ΕΦΚΑ/
Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα/Τμήμα Δ΄ αποστέλλει επιστολές ενημέρωσης για παρακράτηση σύνταξης σε Συναδέλφους, οι οποίοι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4575/2018 εισέπραξαν ποσά αναδρομικών, μεγαλύτερα των δικαιούμενων.
Η παρακράτηση θα γίνει σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
από την μηνιαίως καταβαλλόμενη σύνταξη, κατά τους επόμενους μήνες έως την ολοσχερή εξόφληση του ποσού. Κάθε μία από τις μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης, για συντάξεις μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης, για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 50 Ευρώ.
Ας ελπίσουμε ότι ο ΕΦΚΑ θα ενεργήσει
με την ίδια ακρίβεια και θα καταβάλει τα δικαιούμενα ποσά στους Συναδέλφους που έλαβαν μηδενικά ή κατά πολύ λιγότερα αναδρομικά.
Η Ομοσπονδία σε κάθε συνάντηση με του αρμοδίους του ΕΦΚΑ,
πλην των άλλων θεμάτων, αναφέρεται και στο θέμα της διόρθωσης αυτής της αδικίας, που έχουν υποστεί αρκετοί Συνάδελφοι.
                                                                                         Για το Δ.Σ.

                          Ο                                                                                                  Ο
                        Γ.Γ.                                                                                            Πρόεδρος

        ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                            ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                 Αντιστράτηγος ε.α.                                                                  Υποστράτηγος ε.α.

16 Δεκεμβρίου 2019

Ευλογημένα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο Έτος 2020

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, εύχεται σε όλους τους συναδέλφους και φίλους, Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2020, με Υγεία, Δύναμη, Δημιουργικότητα και Προκοπή σε κάθε οικογένεια.
Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών ν. Λάρισας

20 Νοεμβρίου 2019

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης - Ανακοίνωση Συνδέσμου για ενημερωτική συγκέντρωση

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών ν. Λάρισας, γνωστοποιεί στα μέλη του ότι την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου (Ηρώων Πολυτεχνείου 28 και Μυκόνου), ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που προτείνονται μετά την έκδοση του Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος μηνός Ιανουαρίου 2019.
Παρακαλούνται τα μέλη μας να προσέλθουν για επιτόπου ενημέρωση καθόσον λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος είναι δύσκολη έως αδύνατη να γίνεται αυτή μεμονωμένα.
Λάρισα 20 Νοεμβρίου 2019
Για το ΔΣ
Χρυσόμαλλος Θεόδωρος, Πρόεδρος
Ντελής Βασίλειος, Γεν. Γραμματέας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.              ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ (4) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ WIND-VODAFONE-WATT & VOLT ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "ΔΙΚΤΥΟ" ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΑΣ ΕΚΘΕΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 2310553538 ΓΙΑ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ.                        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ Θ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΝΤΕΛΗΣ Β.


18 Νοεμβρίου 2019

Εκδρομή του Συνδέσμου μας σε Νυμφαίο, Καστοριά και Πρέσπες

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών ν. Λάρισας πραγματοποίησε την 16η και 17η Νοεμβρίου 2019 διήμερη εκδρομή σε Νυμφαίο, Καστοριά και Πρέσπες. Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι και εντυπωσιασμένοι από την οργάνωση και τα αξιοθέατα της περιοχής και εκδήλωσαν την επιθυμία τους να επαναληφθεί ανάλογη εκδρομή στο μέλλον. 


13 Νοεμβρίου 2019

ΝΕΟ: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης προς ΕΦΚΑ


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Γνωστοποιούμε στα μέλη του Συνδέσμου μας τα ακόλουθα σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση θεραπείας για την έκδοση του μηνιαίου σημειώματος σύνταξης Ιανουαρίου 2019.
Το κείμενο που είχαμε προ ολίγων ημερών αναρτήσει είναι μεγάλο και ΔΕΝ το χωράει το περιθώριο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΑΧΙΣ. Χθες πληροφορηθήκαμε ότι τα σημειώματα μηνιαίων αποδοχών μηνός Ιανουαρίου 2019 που εκδόθηκαν μετά την 15-10-2019 περιλαμβάνουν ένδειξη (συντάξιμος μισθός 12-5-2016) κάτι που δεν υπήρχε προ της ημερομηνίας αυτής. Κατόπιν αυτών και μετά από συνεννόηση με τον νομικό μας σύμβουλο ,συντάξαμε νέο κείμενο για την ηλεκτρονική αίτηση με οδηγίες συμπλήρωσης. Συστήνουμε στα μέλη να υποβάλουν την αίτηση έως την 30-11-2019.
Αφού συμβουλευθήκαμε Νομικούς, αλλά και ενέργειες άλλων συνδέσμων και τις οδηγίες της Ομοσπονδίας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ορθή ενέργεια για ακύρωση του σημειώματος πέραν της ηλεκτρονικής αίτησης, είναι η ατομική αίτηση θεραπείας προς το πρώτο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι την 15-12-2019. Το κόστος της ενέργειας είναι 60 ευρώ το άτομο και οι ενέργειες θα γίνουν από τον δικηγόρο και μέλος του συνδέσμου Τσάτσο Αθανάσιο. Σχετικά έντυπα διατίθενται από τον Σύνδεσμο. Η ενέργεια αυτή εξασφαλίζει το δικαίωμα μελλοντικών διεκδικήσεων σε περίπτωση μη καταβολής των δεδικασμένων και οφειλομένων από την τωρινή ή μελλοντική Κυβέρνηση.
Περαιτέρω διευκρινήσεις από τον κ. Τσάτσο Αθανάσιο.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
-Να ακυρώσετε το μηνιαίο σημείωμα σύνταξης Ιανουαρίου 2019 και τα επόμενα, επειδή ΔΕΝ συνιστά συνταξιοδοτική πράξη και να εκδώσετε νέα συμμορφούμενοι με τις 1889-90-91/2019 αποφάσεις ΣΤΕ. Η ανταποδοτική μου σύνταξη δεν υπολογίσθηκε με εισφορές 14 μηνών αλλά με 12 μηνών το έτος. Να διορθώσετε τα ποσοστά αναπλήρωσης και τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας Ν.4387/16. Η ανταποδοτική μου σύνταξη υπολογίσθηκε με λανθασμένες συντάξιμες αποδοχές. Να μου επιστραφούν αχρεωστήτως τα παρακρατηθέντα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Αναζητούμε την αίτηση στο ΤΑΧΙΣ με τους κωδικούς, στην ένδειξη υπηρεσίες για συνταξιούχους (με πράσινα γράμματα). Βρίσκουμε αίτηση θεραπείας για το μηνιαίο συνταξιοδοτικό σημείωμα μηνός Ιανουαρίου 2019. Συμπληρώνουμε το ανωτέρω κείμενο.

6 Νοεμβρίου 2019

Το ΜΤΣ ο πρώτος φορέας που ανακοινώνει το 70% στα μερίσματα της ορφανικής οικογένειας - Διαβάστε την ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

1. Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες στη μηχανογραφική εφαρμογή του ΜΤΣ για την αναπροσαρμογή των μερισμάτων των ορφανικών οικογενειών από το 50% στο 70% για κάθε χήρα που δικαιούται σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν.4387/16, καθώς και ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των ποσοστών των τέκνων, εφόσον υφίστανται.
2. Τα αναπροσαρμοσμένα μερίσματα θα καταβληθούν αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019 (17 Μαΐου 2019), με το μέρισμα μηνός Δεκεμβρίου 2019.
Ταξίαρχος (Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης
Στη φωτογραφία φαίνονται ο πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΣ κ. Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος, η πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α κ. Λαμπρινή Σαμαρά και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Απόστολος Παπαπαρίσης σε πρόσφατη συνάντηση (23/10/2019) με κύριο θέμα συζήτησης το ανωτέρω περιγραφόμενο.

24 Οκτωβρίου 2019

Περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων - Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ80000/41811/1472/2019 του Υπ. Εργασίας γίνονται γνωστά τα εξής:
Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχου εφαρμόζονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη από τον ΕΦΚΑ (πρώην φορείς κύριας ασφάλισης-ενταχθέντες σήμερα στον ΕΦΚΑ ή το Δημόσιο) και οι οποίοι αναλαμβάνουν, μετά την ισχύ του ν.4387/2016 δηλαδή μετά τις 13.5.2016, εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2016.

Από τη γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης καθίσταται σαφές ότι κρίσιμο στοιχείο προκειμένου για την υπαγωγή ή μη του απασχολούμενου συνταξιούχου στις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 αποτελεί η υποχρέωση ή μη υπαγωγής του στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση την αναληφθείσα εργασία/ιδιότητα/δραστηριότητα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Συνηγορούν δε προς τούτο, οι προβλέψεις της παρ. 6 του ίδιου άρθρου που εφαρμόζονται ακόμη και στις εξαιρέσεις των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ασφαλιστικού δικαίου η ασφάλιση πηγάζει ως υποχρέωση από την απασχόληση, χωρίς να υφίσταται διάκριση μεταξύ πλήρους και ευκαιριακής απασχόλησης. Έτσι, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν εργασία/ιδιότητα/δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση τα πραγματικά στοιχεία της απασχόλησης (ωράριο, αποδοχές, κ.λ.π.), ενώ είναι δυνατή η εξαίρεσή τους από την υπαγωγή στην ασφάλιση μόνο εφόσον τούτο ρητά προβλέπεται από σαφή διάταξη νόμου.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ-πρώην ΝΑΤ, οι οποίοι απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στις Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού προκειμένου να καλύψουν έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, εφόσον υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για την δραστηριότητά τους αυτή, καταλαμβάνονται από τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, ανεξάρτητα από το είδος της απασχόλησης, δηλαδή μερική, εκ περιτροπής, ευκαιριακή, κ.λ.π..

Επισημαίνεται πάντως ότι, όπως έχει εξειδικευτεί με την την α.π. Φ.80000/οικ.12151/274/2018 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, η περικοπή ή η αναστολή της σύνταξης συναρτάται από τις ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιούνται ανά μήνα με βάση τα πραγματικά στοιχεία της απασχόλησης.
Κατόπιν των ανωτέρω, το σχετικό έγγραφο 2302/26.10.2016 του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων θεωρείται ως ουδέποτε εκδοθέν και οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παρακαλούνται να αντιμετωπίζουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα προηγούμενα, αναζητώντας τυχόν περιπτώσεις για τις οποίες εσφαλμένα εφαρμόστηκε η ερμηνεία του σχετικού ακυρωθέντος εγγράφου.
Πηγή: Taxheaven © 
Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46130

ΜΤΣ: ΒΟΕΑ Ιουλίου 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τα εξής:
Για τα τέκνα που υπέβαλαν αιτήσεις τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης» το αργότερο μέχρι 08-11-2019 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 25-11-2019.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση: Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 10562 Αθήνα, Με την ένδειξη «Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ»
Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ