.

Συμβεβλημένοι ιατροί ΕΟΠΥΥ

               1].Κανονισμός - Νομοθεσία ΕΟΠΥΥ ΚΛΙΚ ΕΔΩ: 

 

Επειδή η λίστα των ιατρών ανανεώνεται συνεχώς [εγγραφή-διαγραφή], πρίν αναζητήσετε ιατρό, κάντε κλίκ στον κατωτέρω σύνδεσμο για να βρείτε τον ιατρό που επιθυμείτε,καθώς και την ειδικότητά του.

     2]. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΟΠΥΥ ΚΛΙΚ ΕΔΩ:

                Παροχές στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ:


Σε έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ, αναφέρονται όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι για το θέμα της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής φροντίδας.
Για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:Από τις Υπηρεσίες Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πολυϊατρεία, ιατρεία, πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).
Από τους σχηματισμούς του ΕΣΥ (εξωτερικά ιατρεία κρατικών νοσοκομείων, Κέντρα Υγείας, αγροτικά ιατρεία).
Από τους συνεργαζόμενους (συμβεβλημένους) με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς,καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους των εντασσόμενων στον Οργανισμό φορέων).
Από τους ιδιώτες γιατρούς που έχουν πιστοποιηθεί μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων και παραπομπή παρακλινικών εξετάσεων και μόνο ηλεκτρονικά. Όταν ο ασφαλισμένος απευθύνεται σε πιστοποιημένο ιδιώτη γιατρό το κόστος της επίσκεψης βαρύνει τον ασφαλισμένο και δεν αποδίδεται από τον Φορέα.
Στα πολυιατρεία - ιατρεία του ΕΟΠΥΥ (πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) εξυπηρετούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.
Οι ελεγκτές γιατροί του ΕΟΠΥΥ (πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης), μόνιμοι και αυτοί που έχουν σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Εξετάσεις:
Για τη διενέργεια παρακλινικών - διαγνωστικών εξετάσεων οι ασφαλισμένοι απευθύνονται:
Στις υγειονομικές δομές του ΕΟΠΥΥ (πρώην Μονάδες Υγείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).
Στα εργαστήρια των σχηματισμών του ΕΣΥ (εξωτερικά ιατρεία κρατικών νοσοκομείων - Κέντρα Υγείας).
Στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικούς παρόχους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (λίστα των οποίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ).
Ο γιατρός που εξετάζει τον ασθενή υποχρεούται να ελέγχει την ταυτοπροσωπία και την ασφαλιστική του ικανότητα και να αναγράφει, στην περίπτωση χειρόγραφης παραπομπής, στο βιβλιάριο υγείας του τις παρακλινικές εξετάσεις τις οποίες παραγγέλλει . 
Η θεώρηση - έγκριση δίδεται από τους ελεγκτές μόνο για τα χειρόγραφα παραπεμπτικά για εξετάσεις ποσού άνω των 100 ευρώ εντός 10 ημερών από την αναγραφή τους. Για τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά δεν απαιτείται έγκριση.
Επίσης, δεν απαιτείται έγκριση όταν η εξέταση εκτελείται από τις υπηρεσίες υγείας του ΕΟΠΥΥ, ή από τα εργαστήρια των σχηματισμών του ΕΣΥ, ανεξαρτήτως ποσού.
Η εξέταση εκτελείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία θεώρησης, όταν απαιτείται έγκριση ελεγκτή και από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού, όταν δεν απαιτείται θεώρηση. 
Οι ασφαλισμένοι (άμεσα και έμμεσα) συμμετέχουν στη δαπάνη των εξετάσεων με ποσοστό 15% όταν αυτές πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.
Δεν προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου όταν:
Οι εξετάσεις εκτελούνται εντός των δομών του Οργανισμού ή των σχηματισμών του ΕΣΥ.
Οι εξετάσεις αφορούν προμεταμοσχευτικό ή μεταμοσχευτικό έλεγχο και εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα που λειτουργούν σε κρατικά νοσοκομεία ή ΝΠΙΔ κοινωφελούς χαρακτήρα.
Δεν προβλέπεται συμμετοχή για τη διενέργεια εξετάσεων που γίνονται στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Οργανισμού.
Παραπεμπτικά που εκδίδονται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και αφορούν εξετάσεις προληπτικής ιατρικής με μηδενική συμμετοχή, ο παραγγέλλων ιατρός θα πρέπει να αναγράφει επί του παραπεμπτικού ότι πρόκειται για εξετάσεις που διενεργούνται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ και θα αναγράφονται στο βιβλιάριο ασθενείας.
Η δαπάνη για διενέργεια εξετάσεων σε μη συμβεβλημένους φορείς βαρύνει τον ασφαλισμένο και δεν αποδίδεται από τον ΕΟΠΥΥ. 
Νοσοκομεία:
Για νοσοκομειακή περίθαλψη, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούνται από:
Όλα τα κρατικά νοσοκομεία.
Τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές, η λίστα των οποίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Για την εισαγωγή του ασθενούς σε συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα ιατρό στην οποία θα αιτιολογείται η ανάγκη για νοσηλεία. Η εισαγωγή θα αναγγέλλεται ηλεκτρονικά από τη νοσηλευτική μονάδα που υποδέχεται τον ασθενή.
Η έξοδος του ασθενούς από τη νοσηλευτική μονάδα αναγγέλλεται άμεσα με την ίδια διαδικασία που αναγγέλλεται και η είσοδος.
Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του ασθενούς προκύπτει από το βιβλιάριο ασθενείας και αποκλειστικά υπόχρεος και υπεύθυνος αυτού του ελέγχου είναι η νοσηλευτική μονάδα που υποδέχεται τον ασθενή.
Για νοσοκομειακή περίθαλψη που πραγματοποιείται σε μη συμβεβλημένη νοσηλευτική μονάδα, η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλισμένο χωρίς δικαίωμα αναζήτησης αυτής από τον φορέα.
Γυαλιά:
O EΟΠΥΥ χορηγεί στους ασφαλισμένους για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας, το ποσό των 100 ευρω για την αγορά γυαλιών μυωπίας-πρεσβυωπίας.
Η αντικατάσταση των ανωτέρω  δεν δικαιολογείται πριν την παρέλευση 4ετίας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι παραπεμπτικό οφθαλμίατρων του ΕΟΠΠΥ ή συμβεβλημένων και τιμολόγιο αγοράς.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στον ΕΟΠΥΥ και το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό πιστώνεται απ΄ευθείας στο τραπεζικό λογοαριασμό του δικαιούχου,σε διάστημα 1-2 μηνών περίπου.
Ακουστικά:
Ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί ακουστικά βαρηκοΐας με αποδοτέο ποσό που ανέρχεται στα 450 ευρώ (ανεξάρτητα από τον αριθμό τεμαχίων).
Αντικατάσταση θα γίνεται κάθε τέσσερα έτη.
Για παιδιά έως 15 ετών, αντικατάσταση κάθε έτος, με την προϋπόθεση ότι η ακουστική τους οξύτητα παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που προκύπτει από συγκριτικά ακουογράμματα και πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι παραπεμπτικό ιατρών ΩΡΛ του ΕΟΠΠΥ ή συμβεβλημένων, ακουόγραμμα και τιμολόγιο αγοράς με αναγραφή του σειριακού αριθμού του είδους.
Δεν παρακρατείται συμμετοχή και δεν καταβάλλονται δαπάνες επισκευής συσκευών.

  0 σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

  Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

  Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

  ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

  Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

  Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

  Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

  Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

  ΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

  ΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

  ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Πολιτική του Ιστολογίου μας

  Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
  Επίσης ΔΕΝ
  φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
  Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

  [Ισοκράτους Λόγοι]


  «Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

  Προβολές από 06-12-2011

  Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

  ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

  Αναγνώστες

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

  Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

  ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

  ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

  ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

  ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

  ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

  ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

  Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

  ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

  ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.