.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

16 Ιουλίου 2012

Κρίσεις στην Αστυνομία. Με ποια κριτήρια;

Γράφει το μέλος του Συνδέσμου μας, 
    Σωτήριος Αθ. Μουντζούρης.
  

Όπως είναι γνωστό, κάθε χρόνο την 1η Μαρτίου  πραγματοποιούνται οι κρίσεις στα Σώματα Ασφαλείας και λίγο ενωρίτερα εκείνες στις ένοπλες δυνάμεις.

Ειδικά για το τρέχον έτος, λόγω των  εκλογών του Μαΐου και Ιουνίου,οι προθεσμίες  που προβλέπει ο νόμος δεν τηρήθηκαν και έτσι οι ετήσιες κρίσεις των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας-και των λοιπών Σωμάτων βέβαια- θα πραγματοποιηθούν  με πεντάμηνη καθυστέρηση.

Το θέμα δεν είναι η καθυστέρηση των κρίσεων αλλά ο τρόπος αξιολόγησης και τα κριτήρια που θα   ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των κρινόμενων, αφού τέτοια  αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια (τυπικά και ουσιαστικά) δεν προβλέπονται από τον νόμο και ούτε λαμβάνονται σοβαρά και πάντοτε υπόψη.

Είναι  στους πάντες γνωστό, τουλάχιστον στους κρινόμενους Αξιωματικούς, ότι αντικειμενική  κρίση για  προαγωγές και τοποθετήσεις ανωτάτων Αξιωματικών (Αστυν.Δ/ντού και πάνω) δεν υπάρχει και γι` αυτό γίνεται  συχνά λόγος για κρίσεις και προαγωγές με κομματικά και πολιτικά κριτήρια!!.

Το κριτήριο, που συνήθως  κυριαρχεί, είναι  το υποκειμενικό και  αναφέρεται στην προσωπική  γνώμη του κρίνοντος για τον κρινόμενο,που προέρχεται κυρίως από το αν κατά το παρελθόν  υπηρέτησαν στην ίδια υπηρεσιακή μονάδα ή  σε  ιεραρχικά ανώτερο  κλιμάκιο που είχε εξάρτηση με την  υπηρεσία του κρινόμενου και έχει ιδία  υπηρεσιακή γνώμη περί αυτού.

Άλλο κριτήριο είναι οι εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες -στο 99% των κρινόμενων αξιωματικών –είναι εξαίρετες (δηλαδή με άριστα),οπότε η οικεία επιτροπή πρέπει να επιλέξει μεταξύ των …αρίστων τον «ακατάλληλο»  προς προαγωγή, δηλαδή τον αποστρατευτέο.

΄Ετσι,παρατηρείται κάθε χρόνο το ανεπανάληπτο,να αποστρατεύονται «ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» αξιωματικοί  που αξιολογήθηκαν με απόλυτο άριστα, ένα μήνα προ των κρίσεων και  ως αιτολογία  αποστρατείας η επιτροπή κρίσεων (φυσική ηγεσία του Σώματος),να επικαλείται εκθέσεις ικανότητας  του κρινόμενου από 20ετίας και πλέον,  όταν εκείνος  έφερε τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β' ή Ανθ/ρχου τότε (δηλ.νεαρός αξιωματικός) και είχε βαθμολογηθεί σε κάποιο από τα κριτήρια αξιολόγησης,όχι με  άριστα δέκα, αλλά με  εννέα ή  8,5, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και άλλες βαθμολογίες που ελήφθησαν υπόψη για  προαγωγή του συγκεκριμένου σε άλλους βαθμούς!!

Συνήθως, ο Αξιωματικός που αποστρατεύεται θεωρεί εαυτόν αδικηθέντα  και μάλλον  πείθεται για την σκοπιμότητα  και την  μεροληπτική σε βάρος του κρίση, παρά για την αντικειμενική και δίκαιη αποστρατεία του, όταν εν τω μεταξύ προάγεται ομοιόβαθμός του με σαφή μειωμένα  προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά) και με μικρή, ασήμαντη υπηρεσιακή προσφορά.

Αντιθέτως, οι κρινόμενοι ευμενώς (προαγόμενοι Αξ/κοί)  θεωρούν τις κρίσεις δίκαιες και μάλιστα επιχαίρουν ( διότι «έγιναν σε βάθος… και αποσυμφορήθηκε  έτσι η επετερίδα»…!!),όταν  δε στις επόμενες κρίσεις αποστρατευθούν οι ίδιοι, αυτομάτως επικρίνουν το  ισχύον  σύστημα αξιολόγησης, κρίσεων και προαγωγών και ομιλούν για κρίσεις άδικες, μεροληπτικές, με κομματική και πολιτική σκοπιμότητα.

Επίσης, είναι αλήθεια ότι σπανίως οι  συνδικαλιστικές οργανώσεις  των Αξιωματικών (ως  άμεσες ενδιαφερόμενες) ασκούν πιέσεις για να   υπάρξει βελτίωση  και να τροποποιηθεί το ισχύον σύστημα κρίσεων και προαγωγών,ώστε  αυτό να καταστεί δίκαιο,με  αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια τυπικών και ουσιαστικών προσόντων (π.χ.υπηρεσιακή απόδοση, μάχιμη υπηρεσία, μετεκπαιδεύσεις στην αλλοδαπή ή άλλα ειδικά σχολεία, πανεπιστημιακοί τίτλοι,μελέτες  γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς του,συγγραφικό έργο, γνώση ξένων γλωσσών, αξιολόγηση από ειδική  επιτροπή  φυσικής ηγεσίας και εκπροσώπων της Δικαστικής εξουσίας, αυτοαξιολόγηση κρινόμενων από ένα βαθμό και πάνω με βάση συγκεκριμένο  ερωτηματολόγιο αναφορικά  με την  υπηρεσιακή του απόδοση, που θα αποδεικνύεται από  τα στατιστικά στοιχεία περί  την εγκληματικότητα και από τους ατομικούς του φακέλλους ).

Ίσως θα πρέπει να εξετασθεί  η κατάργηση ορισμένων βαθμών,η μείωση οργανικών θέσεων υψηλόβαθμων, καθώς επίσης και η ανάγκη  κατάρτισης  ξεχωριστής επετηρίδας Αξιωματικών  σταδιοδρομίας -  ηγεσίας ( καριέρας δηλαδήκαι Αξιωματικών μέχρις ενός συγκεκριμένου βαθμού με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης (σαφώς ηπιότερα εκείνων των Αξ/κών ηγεσίας).

Η επιλογή του εκάστοτε Αρχηγού και της ηγεσίας θα πρέπει να επανεξετασθεί, ώστε  η τοποθέτησή της να είναι αποτέλεσμα  αντικειμενικής και αξιοκρατικής διαδικασίας και όχι πολιτικής-κομματικής βούλησης  (π.χ.εκλογή των τριών  υποδεικνυομένων από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, όπως ο Νόμος θα  ορίσει).

Εάν το υπάρχον σύστημα δεν αλλάξει θα εξακολουθεί το φαινόμενο να αποστρατεύονται ικανοί, αποδοτικοί, πειθαρχημένοι, με προσφορά στο κοινωνικό σύνολο  και προσοντούχοι Αξιωματικοί που υπηρέτησαν ευδοκίμως  την  Ελληνική Αστυνομία, με άριστη αξιολόγηση (μηδενικά πειθαρχικά παραπτώματα, πλούσια συλλογή μεταλλίων, διακρίσεων και  λοιπών επαίνων), ενώ αντίθετα θα προάγονται οι μέτριοι και ανεπαρκείς, οι έχοντες προσβάσεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων ή υψηλές και κατάλληλες γνωριμίες και οι οποίοι ουδέποτε μετακινήθηκαν σε άλλη πόλη ή   υπηρέτησαν σε μάχιμες και υψηλού κινδύνου υπηρεσιακές μονάδες.

Αυτό είναι  και άδικο και ανεπίτρεπτο για την σημερινή εποχή, ακόμη  και όταν  αυτό  συμβαίνει ως εξαίρεση του κανόνα.

Ο νέος  Υπουργός που, μόλις προχθές, εδήλωσε -ότι «δεν χρειαζόμαστε πολλή αλλά καλή αστυνομία, όχι πολλούς αλλά καλούς αστυνομικούς»,να τολμήσει να προχωρήσει στην ουσιαστική μεταρρύθμιση της αναδιάταξης, αναδιάρθρωσης και ανακατανομής δυνάμεως στην Ελληνική Αστυνομία, με προτεραιότητα την τροποποίηση του συστήματος κρίσεων και προαγωγών, μεταθέσεων και τοποθετήσεων των  στελεχών του Σώματος, με  μετρήσιμα  και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρη διαφάνεια και αυτό ύστερα από  μελέτη και  εξαντλητικό διάλογο με  τους αρμοδίους (φυσική ηγεσία, εκπροσώπους Αξιωματικών και  λοιπών Αστυνομικών).

Η ενοποίηση των δύο σωμάτων (τ.Χωρ/κή και τ.Αστυν.Πόλεων),το 1984 έγινε πρόχειρα, εξυπηρετούσε συγκεκριμένες, τότε, πολιτικές σκοπιμότητες και δεν έλυσε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα.

Παρήλθε 28ετία μέχρι σήμερα και  τώρα είναι καιρός  ανασύστασης, από μηδενικής βάσης, μιας νέας σύγχρονης και αποτελεσματικής Αστυνομίας με επίκεντρο τον πολίτη, στα πρότυπα των προηγμένων Αστυνομιών της  Ευρώπης και της Αμερικής.

Τώρα είναι η ώρα, που η εγκληματικότητα και οι ακραίες μορφές βίας κλιμακώνονται και το κλίμα ανασφάλειας γενικεύεται.

Οι πολίτες, η κοινωνία, η  Ελλάδα το περιμένει.

Αρκεί να ληφθούν υπόψη τα νέα  δεδομένα και η  ανάγκη εμπέδωσης  αισθήματος ασφαλείας στην Ελληνική κοινωνία.-

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.