.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

26 Μαΐου 2013

Πως να εγγραφείτε στο TAXISNET για να αποκτήσετε «κλειδάριθμο» για υποβολή της Φορολ.Δήλωσης ηλεκτρονικά.


Υποχρεωτική για όλους είναι φέτος η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Υποχρεωτική ακόμη και για νέους 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους αλλά δεν έχουν υποβάλει ποτέ στο παρελθόν φορολογική δήλωση. Υποχρεωτική και για 1.000.000 περίπου υπερήλικες χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι πέρυσι υπέβαλαν χειρόγραφα τις δηλώσεις τους στις Δ.Ο.Υ., είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των Ταχυδρομείων. Υποχρεωτική και για όλους τους άλλους ενήλικες οι οποίοι δεν είχαν καθόλου εισοδήματα το 2012 ούτε και τα προηγούμενα χρόνια ή αποκτούσαν πολύ χαμηλά εισοδήματα και ως εκ τούτου μέχρι πέρυσι απαλλάσσονταν από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης......>>  

Αν είστε σε μια από αυτές τις κατηγορίες έχετε φέτος την υποχρέωση να αποκτήσετε «λογαριασμό» στο διαδικτυακό σύστημα TAXISNET στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι εξαιρέσεις Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών όλες οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Αντιθέτως οι συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Εξαιρούνται μόνο:- όταν κατά την κρίση του αρμόδιου Προϊστάμενου Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία του υπόχρεου να υποβάλει την δήλωση με ηλεκτρονικό τρόπο (πχ αναλφάβητοι κλπ) ή- όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την ΓΓΠΣ. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. αλλά όχι πλέον μέσω ΕΛΤΑ.Οι κωδικοί πρόσβασης Θα πρέπει δηλαδή να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο ΤΑΧΙSNET, μέσω μιας διαδικασίας η οποία, μεταξύ των άλλων, απαιτεί να μεταβείτε αυτοπροσώπως σε κάποια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβετε έναν πολυψήφιο αριθμό που ονομάζεται «κλειδάριθμος» και είναι απαραίτητος για την πιστοποίησή σας στο TAXISNET.Όσοι έχουν ήδη κωδικό, δεν χρειάζονται καινούριο Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αν έχετε ήδη αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο ΤΑΧΙSNET, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειάζεται να υποβληθείτε ξανά σ' αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάζεται δηλαδή φέτος να πιστοποιηθείτε εκ νέου. Μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που ήδη έχετε, για να εισέλθετε στο ΤΑΧΙSNET και να υποβάλετε ηλεκτρονικά τις δηλώσεις σας.Εξαιρούνται και τα παιδιά που σπουδάζουν Εξάλλου όσοι είστε νέοι και έχετε κλείσει την ηλικία των 18 ετών αλλά εξακολοθούν οι γονείς σας να σάς εμφανίζουν ως "προστατευόμενα τέκνα" στις δικές τους φορολογικές δηλώσεις (είτε επειδή σπουδάζετε είτε επειδή είστε στρατευμένοι κ.λπ.) δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλετε δική σας φορολογική δήλωση και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο ΤΑΧΙSNET. Αν τώρα υπάγεστε σε μία από τις 3 "ομάδες" που αναφέραμε πιο πάνω - δηλαδή στα μη εξαρτώμενα από τους γονείς ενήλικα τέκνα, στους χαμηλοσυνταξιούχους ή στους απαλλασσόμενους από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατά τα προηγούμενα χρόνια - και δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης είναι αναγκαία η πιστοποίησή σας στο ΤΑΧΙSNET. Η διαδικασία Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για το σκοπό αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα 4 βήματα: 1) Πρώτα πρέπει να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr. Πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει η ένδειξη «myΤΑΧΙSnet» κάτω από την οποία πρέπει να επιλέξετε «Εγγραφή νέου χρήστη» για να εισέλθετε στις υπηρεσίες πιστοποίησης. Στη φόρμα που θα εμφανιστεί θα πρέπει να συμπληρώστε τη σχετική αίτηση, αναγράφοντας το επιθυμητό όνομα χρήστη (username) καθώς επίσης και τον επιθυμητό κωδικό (password). Θα πρέπει επίσης να αναγράψετε τον Α.Φ.Μ. σας, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό σας. Τέλος θα πρέπει να συμπληρώσετε κι ορισμένα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διεύθυνση e-mail και αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου. Τέλος, θα χρειαστεί να αντιγράψετε συγκεκριμένους χαρακτήρες που βρίσκονται μέσα σε μια εικόνα.Προσοχή στους κωδικούς Συμβουλή: Θα χρειαστεί να δώσετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό αναγνώρισης (password), τον οποίο θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά για να εισέλθετε στο σύστημα. Προετοιμάστε τους πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, έτσι ώστε να είναι στοιχεία που θα θυμάσ«κλειδαρίθμου»τε εύκολα, αλλά και θα είναι δύσκολο να βρει κάποιος κακόβουλος χρήστης. Μην βάλετε ως κωδικό εισόδου στοιχεία τα οποία εύκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ή να βρει (π.χ. το μικρό σας όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνσή σας κ.λπ.)Ο "κλειδάριθμος" 2) Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και της υποβολής της αίτησης, θα λάβετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ, η ημερομηνία και η ώρα υποβολής καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. για την έγκριση της αίτησης και την παραλαβή ενός «κλειδαρίθμου», που είναι κι αυτός απαραίτητος για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων. Εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στο σημείωμα, θα πρέπει λοιπόν να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. για να υποβάλετε την αίτηση παραλαβής του  και να λάβετε σε απαντητικό έγγραφο τον «κλειδάριθμο».Ενεργοποίηση λογαριασμού 3) Έχοντας στα χέρια σας το χαρτί που αναγράφει τον «κλειδάριθμο» πρέπει να ξαναμπείτε στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr , να εισέλθετε ξανά στις υπηρεσίες πιστοποίησης και από κει να επιλέξετε την ένδειξη «Ενεργοποίηση Λογαριασμού». Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: α) username και κωδικό (password) β) τον "κλειδάριθμο" που σας δόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. γ) τα γράμματα που διακρίνονται στην εικόνα. 4) Στη συνέχεια, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε «ενεργοποίηση» για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. ΠΗΓΗ:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.