21 Οκτωβρίου 2013

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Δ Ε Η...


ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ!!

1ον ΠΑΓΙΑ: Τα πάγια υπολογίζονται βάσει των ημερών κατανάλωσης ενός 4μήνου ήτοι 120 ημερών. Έχουμε τα πάγια της τριφασικής παροχής ρεύματος (3Φ), και τα πάγια της μονοφασικής παροχής (1Φ). 
 Ημερομηνία της νέας περιόδου κατανάλωσης λαμβάνεται από την λήξη της προηγουμένης κατανάλωσης έως την ημέρα καταγραφής ένδειξης μετρητού από τον αρμόδιο υπάλληλο. 
 Έχουμε το δικαίωμα στον έναντι λογαριασμό του 2μήνου να δώσουμε εμείς οι ίδιοι την ένδειξη του μετρητή......>>
Ο υπολογισμός γίνεται έως και την ημέρα της καταμέτρησης.
 Π Α Γ Ι Α:
1Φ--> Ημέρες  Χ 0,0342780364 
3Φ--> Ημέρες  Χ 0,10759178048 
Νύχτα:Ημέρες  Χ 0,01891666665  
Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α: 
Από τον προηγούμενο λογαριασμό έως την ημέρα καταγραφής έχουν περάσει π.χ. 124 ημέρες, από 19/06/2013 - 21/10/2013. 
Εαν είναι 1Φ τότε πολλαπλασιάζουμε τίς ημέρες με τον αντίστοιχο συντελεστή του 1Φ:124 Χ 0,0342780364=4,25 € 
Εαν είναι 3Φ τότε με τον αντίστοιχο συντελεστή του 3Φ: 124 Χ 0,10759178048=13,44 € 
Από 19/06/2013 - 16/08/2013 (Δώσαμε εμείς την ένδειξη). Είναι 58 ημέρες, (οι υπόλοιπες θα υπολογισθούν στον επόμενο λογαριασμό της εκκαθάρισης). 1Φ-->58 Χ 0,0342780364=1,99 € 
3Φ-->58 Χ 0,10759178048=6,24 € 
Εάν έχουμε και νυκτερινό, τότε πολλαπλασιάζουμε τις ημέρες, με τον αντίστοιχο συντελεστή του νυκτερινού (μειωμένου). 
124 ή 58 Χ 0,01891666665=2,34€ ή 1,10€ αντίστοιχα. 
2ον Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ  Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Σ KWh: 
α).0000-0800-> kwh X 0,15208815 
β).0801-1600-> kwh X 0,1710086 
γ).1601-2000-> kwh X 0,18089445 
δ).2001-3000-> kwh X 0,2173166 
ε).3001-άνω  -> kwh X 0,22300295 νύκτας ---->kwh X 0,11163675 
Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α:
Στην περίοδον των 4 μηνών, ευρέθησαν να έχουν καταναλωθεί π.χ. ημερήσιες 2824 kwh, και νυκτερινές 720 kwh, με περίοδο κατανάλωσης 124 ημερών. 
Τότε έχουμε: 
δ).2824 Χ 0,2173166 =613,70 €,πάγια 3Φ =13,44 € 
Μ  720 Χ 0,11163675 =80,38 € 
πάγια Μ = 2,34 € 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: ----->709,86 € Αφορά την ΔΕΗ, δεν συμπεριλαμβάνει Δημοτικούς φόρους και ΕΕΤΑ (χαράτσι). Αφαιρούμε το ποσό που πληρώσαμε στον προηγούμενο έναντι λογαριασμό (εκτός από τα Δημοτικά τέλη, και ΕΕΤΑ), και το υπόλοιπο που απομένει είναι το εξοφλητέο.π.χ.΄Ως έναντι είχαμε πληρώσει 383,00 € (χωρίς τέλη δήμου και ΕΕΤΑ), άρα 709,86~383,00 =326,86 υπόλοιπο + Δήμος και  ΕΕΤΑ (χαράτσι).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.