.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

19 Νοεμβρίου 2013

Συντάξεις: όλες οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ένστολους...


• Τι ισχύει για τους παλαιούς και τους νέους ασφαλισμένους.
• Οι διατάξεις για τις μητέρες.
• Για τις μητέρες με 3 παιδιά, αρκούν τα 20 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010 για να συνταξιοδοτηθούν άνευ ορίου ηλικίας (και ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων). Για τους άνδρες ίσχυε το ίδιο δικαίωμα μόνο σε περίπτωση χηρείας ή αν είχαν την επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση. 
Με 24,5 έτη εξακολουθούν να βγαίνουν στη σύνταξη οι ένστολοι (αστυνομικοί, στρατιωτικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί κ.ά.), ενώ είναι η μόνη κατηγορία ασφαλισμένων η οποία δεν θα συνταξιοδοτείται στο μέλλον.....>>
στο 62ο έτος με 40ετία και στο 67ο με λιγότερα έτη, όπως ισχύει για τους λοιπούς εργαζόμενους αλλά στο 60ό και 65ο με λιγότερα έτη αντιστοίχως (αφορά τους νέους που δεν θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2012). 
Ορισμένες από αυτές τις διακρίσεις δικαιολογούνται από τη φύση της εργασίας, ενώ οι ένστολοι των ειδικών δυνάμεων (ιπτάμενοι, υποβρύχια, βατραχάνθρωποι, πεζοναύτες κ.α.) λαμβάνουν και πλασματικά για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη συνταξιοδότησης. Μάλιστα, για τους παλιούς ασφαλισμένους τα πλασματικά άρχιζαν να υπολογίζονται μόλις μετά από 18 έτη υπηρεσίας (για τους ιπταμένους) και έως τα 24,5 στην περίπτωση των απλών κατηγοριών ένστολων, όπως είναι οι αστυνομικοί, το πεζικό κ.ά. Στην δεύτερη περίπτωση το τρικ είναι η μάχιμη 5ετία, ενώ η σύνταξη προσαυξάνει εις μνήμην ακόμη και του Κονδύλη, ο οποίος προέβλεψε τη σχετική ωρίμανση. Διάταξη που ισχύει ακόμη και σήμερα. Στην πραγματική υπηρεσία των ένστολων συναθροίζονται: ο χρόνος που διανύθηκε συνολικά στις ένοπλες δυνάμεις, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, η σχολή (σχολές σωμάτων ασφάλειας, σχολές ενόπλων δυνάμεων) και ο χρόνος κατά τον οποίο ασκούνται κανονικό υπηρεσιακά καθήκοντα. 
Κατ' εξαίρεση, πραγματική υπηρεσία θεωρείται: 
α). Ο χρόνος κάθε κανονικής, εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής άδειας. 
β). Ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα, για τα οποία επακολούθησε έξοδος από το στράτευμα ή μετάθεση σε αργία με απόλυση. 
γ). Ο χρόνος της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. δ) Ο χρόνος της πολεμικής αποστρατείας και πολεμικής διαθεσιμότητας μέχρι την κατάληψη από το όριο ηλικίας. Με αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσοι ένστολοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2010, όποτε και αν αποχωρήσει από την υπηρεσία (ακόμα και μετά την 1/1/2015, έτος που αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης) θα εξακολουθήσουν να ισχύουν γι' αυτούς όλες οι κατά περίπτωση εναλλακτικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής του που ίσχυαν πριν το Ν.3865/2010. 
Επίσης, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ειδικών κατηγοριών (ιπτάμενοι, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιευτές, πυροτεχνουργοί, αλεξιπτωτιστές, υπηρετούντες σε υποβρύχια, ΕΚΑΜ κ.λπ.), εφόσον έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31/12/2010 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία (προκειμένου για όσους διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας) ή 20ετή (προκειμένου για τους λοιπούς), μπορούν να διπλασιάσουν το χρόνο που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενεργείας αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα, το χρόνο καταδυτικών εξαμήνων γι' αυτούς που υπηρετούν σε υποβρύχια κ.λπ., οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία. 
Από το νέο νόμο, τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών γενικά (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν από 1/1/2011 και μετά 24 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, είναι τα εξής: 
Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 έτη συντάξιμης υπηρεσίας: 
✓ Το 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για συνταξιοδότηση ✓ Το 2012, απαιτούνται 27 έτη. 
✓ Το 2013, απαιτούνται 29 έτη. 
✓ Το 2014, απαιτούνται 30 έτη.
Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 (συμπλήρωση 24 ετών συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται από εκείνη τη χρονιά και μετά (εθνική σύνταξη 360 ευρώ, συν ανταποδοτική σύνταξη). Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε, εναλλακτικά, 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. 
Για τις μητέρες με 3 παιδιά αρκούν τα 20 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010 για να συνταξιοδοτηθούν άνευ ορίου ηλικίας (και ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων). Για τους άνδρες ίσχυε το ίδιο δικαίωμα μόνο σε περίπτωση χηρείας ή αν είχαν την επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση. 
Από το 2011 και μετά, και οι άνδρες στρατιωτικοί θεμελιώνουν με 20ετία δικαίωμα συνταξιοδότησης με 3 παιδιά (ανεξαρτήτως ηλικίας) και συνταξιοδοτούνται με τα ακόλουθα έτη συνολικής ασφάλισης: 
✓ Το 2011, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 21 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί). 
✓ Το 2012, θα πρέπει να συμπληρώσουν 23 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 
✓ Το 2013, 25 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 
✓ Από το 2014 και μετά δεν υφίσταται καμία (θετική) διάκριση και όλοι συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης. 
Τώρα, για τις ειδικές δυνάμεις που ο χρόνος υπηρεσίας διπλασιάζεται (και τριπλασιάζεται σε καιρό πολέμου), το όριο πραγματικής υπηρεσίας από 18 έτη για τους ιπταμένους και 20 για τις λοιπές κατηγορίες γίνεται 25 έτη για όλους. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν συμπληρώσει την προαναφερόμενη 18ετή ή 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, κατά περίπτωση, μέχρι 31/12/2010. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: 

(ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18/11/2013 – Σ.Λ.) http://staratalogia.blogspot.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.