.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

25 Νοεμβρίου 2013

Αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης των Στρατιωτικών - Σωμάτων Ασφαλείας!..


5+8 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α.

Νέες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς (όρια ηλικίας) και στα κριτήρια αναγνώρισης πλασματικών ετών (μέχρι 13 πλασματικά χρόνια) για όλους τους Στρατιωτικούς - Σώματα ασφαλείας (Στρατός, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό) προωθούν άρδην τα Υπουργεία Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, με βάση συνταξιοδότησης τη συμπλήρωση 25ετίας, από τα 24,5 χρόνια που ισχύει σήμερα, έτσι ώστε σταδιακά να συνταξιοδοτούνται με 40 έτη στο 60ό έτος ηλικίας. Σύμφωνα με τις προτάσεις που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία: 
1). Αλλάζουν τα κριτήρια προσδιορισμού για την αναγνώριση των 5+5 διπλών πλασματικών ετών, τα οποία σήμερα δίδονται με βάση τις γεωγραφικές περιοχές (από τα εμφυλιοπολεμικά χρόνια). Τα κριτήρια που επεξεργάζεται η κ. Φώφη Γεννηματά θα αφορούν ειδικότητες.....>>
και υπηρεσίες από τις οποίες όμως θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν όλοι οι στρατιωτικοί προκειμένου να δικαιούνται τα πλασματικά έτη. 
2). Όσοι στρατιωτικοί μπήκαν στην υπηρεσία από τον Οκτώβριο του 1990 και μετά μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια με 8.700 ευρώ για τους στρατιωτικούς και 2.700 ευρώ για τους υπόλοιπους ένστολους. 
Μελετάται η αλλαγή του μαθηματικού τύπου ώστε να γίνει πιο «ελκυστική» η αγορά για τους στρατιωτικούς. 
3). Διατηρείται το δικαίωμα εξαγοράς 3 επιπλέον πλασματικών ετών για μερικές κατηγορίες που μπήκαν στην υπηρεσία από το 1991-1995 οι οποίοι μπορούν να εξαγοράσουν άλλα 3 πλασματικά χρόνια εκτός των προαναφερθέντων. 
 Αλλαγή στα όρια για σύνταξη: 
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», το σχέδιο που προτείνει το υπουργείο Άμυνας για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των στρατιωτικών αφορά: 
Σταδιακή αύξηση από 1ης-1-2011 των ετών συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, οι οποίοι συμπληρώνουν από 1ης-1-2011 και μετά 25 έτη υπηρεσίας ως εξής: 
(1). Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών που συμπληρώνουν 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας το 2011 απαιτούνται 26 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το 2012 απαιτούνται 27 έτη, το 2013 28 έτη, το 2014 29 έτη, το 2015 30 έτη, το 2016 31 έτη, το 2017 32 έτη, το 2018 33 έτη και το 2019 34 έτη. 
(2). Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το έτος 2019, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται για τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. 
(3). Για όσους έχουν καταταγεί από 1ης-1-1991 μέχρι τις 31-12-1995 ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος μπορεί να προσαυξάνεται με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων ετών συντάξιμης υπηρεσίας έως και 3 χρόνια. 
(4). Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1ης-1-2020 και μετά συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Μέχρι σήμερα οι ένστολοι αιτούνταν με 24,5 έτη. Ορισμένες από αυτές τις διακρίσεις δικαιολογούνται από τη φύση της εργασίας, ενώ οι Στρατιωτικοί των Ειδικών Δυνάμεων (ιπτάμενοι, υποβρύχια, βατραχάνθρωποι, πεζοναύτες κ.ά.) λαμβάνουν και πλασματικά για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη συνταξιοδότησης. Μάλιστα για τους παλιούς ασφαλισμένους, τα πλασματικά έτη υπολογίζονται μόλις μετά 18 έτη υπηρεσίας (για τους ιπταμένους) και έως τα 24,5 στην περίπτωση των απλών κατηγοριών ένστολων όπως είναι οι αστυνομικοί, το πεζικό κ.ά. 
Στην πραγματική υπηρεσία των ένστολων συναθροίζονται: 
Ο χρόνος που διανύθηκε συνολικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, η σχολή (σχολές Σωμάτων Ασφαλείας, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων) και ο χρόνος κατά τον οποίο ασκούνται κανονικά υπηρεσιακά καθήκοντα. 
Κατ’ εξαίρεσιν, σαν πραγματική υπηρεσία θεωρείται:
(α).  Ο χρόνος κάθε κανονικής, εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής άδειας. 
(β). Ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφ' όσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα για τα οποία επακολούθησε έξοδος από το στράτευμα ή μετάθεση σε αργία με απόλυση. 
(γ). Ο χρόνος της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφ’ όσον δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες, και 
(δ). Ο χρόνος της πολεμικής αποστρατείας και πολεμικής διαθεσιμότητας μέχρι την κατάληψη από το όριο ηλικίας. Επίσης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικών κατηγοριών (ιπτάμενοι, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιευτές, πυροτεχνουργοί, αλεξιπτωτιστές, υπηρετούντες σε υποβρύχια. ΕΚΑΜ κ.λπ.), εφ' όσον έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31-12-2010 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία (προκειμένου για όσους διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας) ή 20ετή (προκειμένου για τους λοιπούς), μπορούν να διπλασιάσουν το χρόνο που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, το χρόνο καταδυτικών εξαμήνων γι' αυτούς που υπηρετούν σε υποβρύχια κ.λπ., οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία. Από τον υπάρχοντα νόμο τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών γενικά (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν από 1ης-1-2011 και μετά 24,5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, διαμορφώνονται ως εξής: 
Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών που συμπληρώνουν 24,5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας: 
Το 2011 απαιτούνται 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για συνταξιοδότηση. 
✓   Το 2012 απαιτούνται 27,5 έτη.
✓   Το 2013 απαιτούνται 29 έτη. 
✓ Το 2014 απαιτούνται 30,5 έτη. 
- Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 (συμπλήρωση 24,5 ετών συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται από εκείνη τη χρονιά και μετά (εθνική σύνταξη 360 ευρώ συν ανταποδοτική σύνταξη). Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1ης-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε, εναλλακτικά, με τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Για τις μητέρες με 3 παιδιά αρκούν τα 20 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010 για να συνταξιοδοτηθούν άνευ ορίου ηλικίας (και ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων). Για τους άνδρες ίσχυε το ίδιο δικαίωμα μόνο σε περίπτωση χηρείας ή εάν είχαν την επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση. Από το 2011 και μετά και οι άνδρες στρατιωτικοί θεμελιώνουν με 20ετία δικαίωμα συνταξιοδότησης με 3 παιδιά (ανεξαρτήτως ηλικίας) και συνταξιοδοτούνται με τα ακόλουθα έτη συνολικής ασφάλισης
✓ το 2011 για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 21 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί). 
✓ το 2012 θα πρέπει να συμπληρώσουν 23 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 
✓ το 2013 25 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ✓ από το 2014 και μετά δεν υφίσταται καμία (θετική) διάκριση και όλοι συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης. 
Τώρα, για τις Ειδικές Δυνάμεις, που ο χρόνος υπηρεσίας διπλασιάζεται (και τριπλασιάζεται σε καιρό πολέμου), το όριο πραγματικής υπηρεσίας, από 18 έτη για τους ιπταμένους και 20 για τις λοιπές κατηγορίες, γίνεται 25 έτη για όλους. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν συμπληρώσει την προαναφερόμενη 18ετη ή 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, κατά περίπτωση, μέχρι τις 31-12-2010. 
 
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 25/11/2013 – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΤΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ - Σ.Λ.)- http://staratalogia.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.