.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

11 Μαρτίου 2014

Απαντήσεις σε Συνταξιοδοτικά - Ασφαλιστικά θέματα στελεχών Σ.Α. & Ε.Δ.


Ερώτημα: 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετά από την απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε παράνομες τις περικοπές στους στρατιωτικούς, το οικονομικό επιτελείο μεθοδεύει είτε για να μην επιστραφούν χρήματα στους δικαιούχους, είτε να γίνει αυτή η διαδικασία σε βάθος χρόνου... Έχουν βάση αυτά τα δημοσιεύματα; Μπορεί... η κυβέρνηση να ακυρώσει στην πράξη την απόφαση του ΣτΕ; Επίσης, διαβάσαμε περί «επιστροφής χρημάτων σε κάποιους και όχι σ' όλους τους στρατιωτικούς» και σε «διπλή φορολόγηση επιδομάτων επικινδυνότητας». Τι ισχύει, τελικά; 
Σε προηγούμενο τεύχος, είχαμε αναφέρει αναλυτικά τι προβλέπεται από τη νομοθεσία ως προς το θέμα της εκτελεστότητας των αποφάσεων της Ολ. ΣτΕ. Σας παραθέτουμε και πάλι τη σχετική διάταξη του άρθρου 50 του Π.Δ 18/89 και το σχετικό σχόλιο «[...] 4. Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου, ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση. 5. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας, ακυρωτικές και απορριπτικές, καθώς και των Τμημάτων, αποτελούν μεταξύ των διαδίκων δεδικασμένο που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διάφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής».......>>
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διοίκηση έχει υποχρέωση όχι μόνο να θεωρήσει ως ανίσχυρη και μη υφιστάμενη νομικώς τη διοικητική πράξη που ακυρώθηκε, αλλά να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση της νομικής καταστάσεως που προέκυψε από την ακυρωθείσα πράξη, ανακαλούσα ή τροποποιούσα τις σχετικές εκδοθείσες εν τω μεταξύ πράξεις ή εκδίδουσα άλλες με αναδρομική ισχύ, για να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση στην οποία θα ευρίσκοντο αν εξαρχής δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα πράξη. Επίσης, σας συμβουλεύουμε να μη λαμβάνετε υπόψη σας τις διάφορες Κασσάνδρες που κυκλοφορούν περί μη καταβολής των χρημάτων ή περί καταβολής τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά να εμμείνετε σε όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία, καθώς και να κάνετε υπομονή μέχρι την καθαρογραφή της απόφασης, από το κείμενο της οποίας θα προκύπτει σαφώς ποια είναι η έκταση της αντισυνταγματικότητας της υπουργικής απόφασης.
Σχετικά με τη διπλή φορολόγηση του επιδόματος επικινδυνότητας, όπως πληροφορούμαστε, εκδόθηκε ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού με το εξής περιεχόμενο: «Με απόφαση του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν αλλαγές στη φορολόγηση του λεγομένου επιδόματος υψηλής επικινδυνότητας για τους ένστολους. Η φορολόγηση του επιδόματος, που αφορά τις μάχιμες μονάδες του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας (όπως οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών, οι ναρκαλιευτές, οι αλεξιπτωτιστές, οι άνδρες των ΕΚΑΜ και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ κ.λπ.) επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα. Τυχόν παρακρατήσεις, που έχουν ήδη γίνει εν τω μεταξύ θα επιστραφούν στους δικαιούχους. Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στους αρμόδιους υπουργούς για άμεση νομοθετική ρύθμιση του θέματος». 
Ερώτημα: Είμαι μόνιμος υπαξιωματικός της Αεροπορίας.Μπορώ να είμαι υποψήφιος στις ευρωεκλογές χωρίς συνέπειες; Δηλαδή, και να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής και εφόσον δεν εκλεγώ μπορώ να παραμείνω στο στράτευμα; Και αυτό ισχύει για κάθε κόμμα; Ακόμη και να είμαι υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή; 
Σε σχέση με το ερώτημά σας, σας παραθέτουμε τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Συντάγματος: «Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου, υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα η έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. 
Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται. Τα ανώτερα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν». Ως υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θεωρούνται πλέον όλα τα υπηρετούντα στελέχη, ανεξάρτητα από τον βαθμό τους ή την ιδιότητά τους ως μονίμων ή στρατευσίμων. 
Συνεπώς, με την ιδιότητα σας ως ενεργού μονίμου υπαξιωματικού της Αεροπορίας δεν μπορείτε να θέσετε υποψηφιότητα στις επερχόμενες ευρωεκλογές, καθότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του Συντάγματος, υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας. 
Τα κωλύματα εκλογιμότητας σκοπό έχουν να εμποδίσουν την άσκηση επιρροής από κάποιον που κατέχει κρατική θέση και προτίθεται να είναι υποψήφιος βουλευτής. Σκοπός του άρθρου 56 του Συντάγματος είναι η αποτροπή προπαρασκευής της πολιτικής σταδιοδρομίας μέσω της εκμετάλλευσης της θέσης που κατέχουν τα πρόσωπα που απαριθμούνται στο άρθρο 56. 
Ερώτημα: Είμαι αντισυνταγματάρχης του Στρατού Ξηράς, 47 ετών, και υπηρετώ στον Στρατό συνολικά 27 χρόνια. Επειδή οι συνθήκες στον Στρατό είναι αφόρητες για μένα και την οικογένειά μου, επιθυμώ μέχρι τον Αύγουστο να υποβάλω την παραίτησή μου. Δικαιούμαι συντάξεως; Και αν ναι, πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται; 
Αν και στην ερώτησή σας λείπει ένα σημαντικό στοιχείο, ήτοι αυτό της ημερομηνίας και του έτους διορισμού σας, ώστε να δούμε εάν έχετε συμπληρώσει 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι το τέλος του 2010 ή από το 2011 και έπειτα, σας παραθέτουμε τα κάτωθι σχετικά με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 
• Όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του 2010 δεν επηρεάζονται από όσες αλλαγές επήλθαν στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και στον χρόνο ασφάλισης, αλλά και στον τρόπο υπολογισμού σύνταξης. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 24,5 ετών ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση. Αντίστοιχα για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα (24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας) μέχρι την 31-12-2014, αυξάνεται σταδιακά από την 1-1-2011 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας, ήτοι τα έτη της συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής: 
• Όσοι το έτος 2011 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή τους στα αντίστοιχα 26 έτη. 
• Όσοι το 2012 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή τους στα αντίστοιχα 27 ½ έτη. 
• Όσοι το 2013 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή τους στα αντίστοιχα 29 έτη. 
• Όσοι το 2014 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή τους στα αντίστοιχα 30 ½ έτη. 
Ελπίζουμε με βάση τα παραπάνω να σας κατατοπίσαμε ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας. 
Τέλος, επειδή μας ρωτάτε για το πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται η σύνταξή σας, θωρούμε ότι είναι χρήσιμο για όλους τους ασφαλισμένους να αναφερθούμε στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α' 170/5-8-2011). 
Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου πραγματοποιήθηκε η συντόμευση του χρόνου έκδοσης των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο, αλλά και το ΝΑΤ. Ειδικότερα, βάσει του εν λόγω άρθρου θεσπίστηκε η υποχρέωση των φορέων αυτών να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, στις κατωτέρω αναφερόμενες αποκλειστικές προθεσμίες: i) Εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, όταν θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης. 
ii) Εντός (6) μηνών σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αιτείται σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Η τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών για την έκδοση των οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων είναι υποχρεωτική για τον ασφαλιστικό φορέα μόνον στην περίπτωση που, εκτός των κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών για την απονομή σύνταξης, η αίτηση συνταξιοδότησης συνοδεύεται και από τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 15 του ν. 3846/2010: «Μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεται στα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, κάθε ασφαλιστικός φορέας, πλην του ΟΓΑ, υποχρεούται να προβαίνει σε προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισής του και να χορηγεί την αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση». 
Με άλλα λόγια, οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν μόνον εφόσον ο φάκελος της αιτήσεως συνταξιοδότησης είναι πλήρης. Θεωρήσαμε σημαντικό να κάνουμε μια εκτενή αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα, διότι απασχολεί μια σημαντική μερίδα πολιτών, μετά και τις μακροχρόνιες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα έτη. 
Ερώτημα: Είμαι επαγγελματίας οπλίτης, βαθμού λοχία. Είμαι 28 ετών και έχω ήδη έξι χρόνια στον Στρατό. Πότε συμπληρώνω το ελάχιστο χρονικό όριο, ώστε να βγω στη σύνταξη, έστω και μειωμένη; Όσοι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας) μέχρι την 31-12-2014 δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ή το 60ό έτος της ηλικίας τους. 
Γενικά, σας αναφέρουμε ότι για τη συμπλήρωση των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας συνυπολογίζονται τα έτη υπηρεσίας στην ΕΛ.ΑΣ., η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά), ο χρόνος προϋπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΜΘ - ΟΠΥ - 5ετούς), ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης, ο ελάχιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), εφόσον ο εν λόγω χρόνος δεν συμπίπτει με άλλον συντάξιμο χρόνο (π.χ. Στρατό, ΕΛ.ΑΣ., κ.λπ.), τα διπλά χρόνια ΕΚΑΜ - ΤΕΕΜ - Πτητικά, καθώς και η μάχιμη πενταετία (με καταβολή εισφορών αρθ. 22 του Ν. 3865/10). Μειωμένη σύνταξη δεν προβλέπεται. Συνεπώς, θα λάβετε σύνταξη είτε με τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας είτε με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας σας. 
Επίσης, δεδομένου ότι θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01.01.2015, η σύνταξή σας θα υπολογιστεί με βάση τη βασική και την αναλογική σύνταξη α) τη βασική (το ύψος για το 2013 καθορίστηκε στα 360 ευρώ) που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και β) την αναλογική, το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχετε υποβάλει για τον χρόνο ασφάλισης από την 1-1-2011 και εφεξής. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 
 Το 2004, φέρων τον βαθμό του ταξίαρχου, κρίθηκα ως «ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία μου» και αποστρατεύτηκα με τον βαθμό του υποστράτηγου. Το 2010 μετά από προσφυγή που υπέβαλα, αποκαταστάθηκα διοικητικά, με προήγαγαν σε υποστράτηγο και έλαβα τον αποστρατευτικό βαθμό του αντιστράτηγου, δικαιούμενος συντάξεως γενικού επιθεωρητή Στρατού. Για το χρονικό διάστημα της διοικητικής μου αποκατάστασης επανήλθα στην ενεργό υπηρεσία στα «χαρτιά» για τρία χρόνια. Για τρία χρόνια ελάμβανα αποδοχές εν ενεργεία υποστράτηγου και επέστρεψα: 
α) τις συντάξεις που ελάμβανα,
β) τα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) γ) τις οικονομικές ενισχύσεις του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ). 
Η διαφορά μεταξύ συντάξεως και εν ενεργεία μισθού ήταν θετική υπέρ μου και το χρηματικό ποσόν που προέκυψε μου επεστράφη άτοκα. Τα ποσά των μερισμάτων και της οικονομικής ενίσχυσης, που ελάμβανα ως συνταξιούχος την τριετία της διοικητικής μου αποκατάστασης, μου ζητήθηκαν να επιστραφούν έντοκα με τόκο υπερημερίας 6%. Αυτό δημιούργησε μια οφειλή 1.890 ευρώ προς το ΜΤΣ και 2.241 ευρώ προς το ΕΚΟΕΜΣ. Τα Ταμεία αποφάσισαν την παρακράτηση του 2/3 του ποσού των μερισμάτων που λαμβάνω μηνιαίως, μέχρι εξόφλησης της οφειλής. 
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 
1. Πώς μπορώ να διεκδικήσω τους τόκους από τους μισθούς που μου κατεβλήθησαν άτοκα, κατά την τριετία της διοικητικής μου αποκατάστασης; 2. Πώς μπορώ να αποφύγω τη μη καταβολή των τόκων από τα μερίσματα που οφείλω να επιστρέφω στο ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ; 3. Πώς υπολογίζεται ο τόκος υπερημερίας στο 6% και όχι λιγότερος; 4. Γιατί δεν προσμετράται η τριετία της διοικητικής μου αποκατάστασης για την αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος; 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
1. Εφόσον η βαθμολογική και κατ' επέκταση μισθολογική σας αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, το δε Δημόσιο, συμμορφούμενο προς αυτή, σας αποκατέστησε τόσο βαθμολογικά όσο και μισθολογικά, υποχρεούται στην καταβολή του ποσού έντοκα. Εφόσον αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, μπορείτε να εγείρετε αγωγή και να διεκδικήσετε τους τόκους. 2. Θα πρέπει να υποβάλετε ένσταση και στη συνέχεια προσφυγή κατά των πράξεων, με τις οποίες αναζητούνται έντοκα τα ποσά και να ισχυριστείτε ότι εσφαλμένα αναζητούνται έντοκα τα ποσά, αφού δεν υπάρχει υπαιτιότητά σας ως προς την είσπραξή τους. Εφόσον, δηλαδή, τα ποσά που λάβατε είναι καλοπίστως εισπραχθεντα, δεν μπορούν να αναζητούνται σε κάθε περίπτωση έντοκα. 
3. Σχετικά με το ποσοστό του τόκου υπερημερίας σάς τονίζουμε τα εξής: Το ποσοστό 6% ως τόκος υπερημερίας ορίζεται στις περιπτώσεις που είναι το Δημόσιο οφειλέτης-υπερήμερος. Τα παραπάνω ορίζονται στο άρθρο 21 του κανονιστικού διατάγματος της 26.6/10.7.1944 «περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 139), διατηρήθηκε, δε, σε ισχύ με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 109 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικος, ο οποίος άρχισε να ισχύει από 23.2.1946 (Βλ. άρθρο 1 παρ. 1 του ν.δ/τος της 7/10.5.1946 «περί αποκαταστάσεως του Αστικού Κώδικος και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου». Για τους ιδιώτες, όμως, οφειλέτες έναντι του Δημοσίου, ο τόκος υπερημερίας έχει καθοριστεί ως εξής: Με το άρθρο μόνο του από 21.8.1946 ν.δ/τος (ΦΕΚ Α' 243) το ποσοστό του νομίμου ή εξ υπερημερίας οφειλομένου τόκου ορίστηκε σε 12%. Στη συνέχεια, με το άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 876/1979 (ΦΕΚ Α' 48) ορίσθηκε ότι [...] το ποσοστόν του νομίμου και εξ υπερημερίας οφειλομένου τόκου, ορίζονται εκάστοτε διά πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά πρότασιν της Νομισματικής Επιτροπής...». Η αρμοδιότητα αυτή καθορισμού του επιτοκίου μεταβιβάσθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος με το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚΑ' 81) και ορίσθηκε ότι ασκείται με πράξεις του διοικητή της ή οργάνων της εξουσιοδοτημένων από τον διοικητή, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Τέλος, με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2842/2000 (ΦΕΚ Α' 207) ορίσθηκε ότι «οι αναφορές σε θεσπιζόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος επιτόκια, που υπάρχουν σε νομοθετικές, διοικητικές, κανονιστικές διατάξεις... αντικαθίστανται από αναφορές στα αντίστοιχα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας...». Το εκάστοτε ισχύον με βάση τις διατάξεις αυτές επιτόκιο ήταν ανώτερο του 6% (κυμανθέν ειδικότερα οπό το έτος 1995 έως 31.12.2011 μεταξύ 32%, το έτος 1995, και 8,75%, στις 14.12.2011). Σας επισημαίνουμε ότι η διαφοροποίηση αυτή κρίθηκε συνταγματική με την υπ’ αριθμ. 25/2012 ΑΕΔ. 
4. Σχετικά με τη μη προσμέτρηση της διοικητικής σας αποκατάστασης στο εφάπαξ βοήθημα, θα πρέπει να προσφύγετε δικαστικά ώστε να επιτύχετε να λάβετε το νόμιμο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη βαθμολογική και μισθολογική σας αποκατάσταση. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας. ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 

6 σχόλια:

 1. Αρα,κ.Αποστολε,δεν μπορουν να κανουν διφορετικα.Θα επιστραφουν τα κλεμενα και θα επιστρεψουν οι μισθοι στην προ του Αυγουστου 2012 κατασταση,αν καταλαβα καλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aγαπητέ συνάδελφε δεν νομίζω ότι οι συντάξεις θα επανέλθουν στα επίπεδα προ του Αυγούστου 2012. Μπορεί η κυβέρνηση να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την απόφαση του Σ.τ.Ε.,αλλά το Γ.Λ.Κ.με τις διάφορες αλχημείες θα ...απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος του επιστραφέντος ποσού και το μόνο ..."κέρδος" θα είναι το πολύ έως 50 € στον καθένα!! Επομένως δεν πρέπει να τρέφουμε φρούδες ελπίδες!!

   Διαγραφή
 2. Καλημερα κ.Αποστολε.Δεν ειναι προθεση μου να σας ενοχλω καθε τοσο για το θεμα αυτο,αλλα σας παρακαλω να μου εξηγησετε,αν θελετε,ποιες ειναι αυτες οι αλχημειες του Γ.Λ.Κ.,οι οποιες θα συντελεσουν στην μη επαναφορσ των μισθων και συνταξεων,στην προ του Αυγουστου 2012 κατασταση.Υπαρχει κατι στο οποιο βασιζεστε,η η προβλεψη απορρεει απο την εμπειρια που αποκτησαμε ολοι μας απο το προσφατο σκοτεινο παρελθον.Αφου ειναι αναγκασμενοι να συμμορφωθουν,θα το κανουν και θα κρινουμε εμεις μετα για την ψηφο μας.Ευχομαι,κ.Αποστολε,να μην βγειτε αληθινος.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ συνάδελφε,για ενημέρωσή σου σε παραπέμπω στη εμπερισταμένη ανάλυση που έχω κάνει πάνω σ΄αυτό το θέμα και την οποία ανήρτησα την 11-02-2014: http://saealarisas.blogspot.gr/2014/02/2012.html
   Υπόψη ότι είναι και δική μου επιθυμία να μη βγώ αληθινός!!..

   Διαγραφή
 3. Σε συνεχεια του πρηγουμενου σχολιου μου.Εκτος και εαν εννοειτε,πως τα ποσσ των αναδρομικων θα εξανεμιστουν απο τον φορο,εισφ.αλληλ.,ειδ.εισφ.σλληλ.,περιθαλψη,που σιγουρα θα προκυψουν,οποτε θα συμφωνησω μαζι σας.Σε καθε περιπτωση ομως πιστευω η περικοπες του Ν.4093-2012 ακυρωνονται και δεν θα ισχυουν,ασχετα βεβαιως αν το κερδος μας θα ειναι μικρο.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aκριβώς αυτό εννοώ!! Είναι οι λεγόμενες λογιστικές αλχημείες...

   Διαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.