.

27 Απριλίου 2014

Συνταξιοδοτικά - Aσφαλιστικά θέματα στελεχών Σ.Α. και Ε.Δ.


Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 01-01-2015 συνταξιοδοτούνται με τη βασική και την αναλογική σύνταξη.
Ερώτημα: Ποιές περικοπές - μειώσεις έχουν γίνει στους συνταξιούχους στρατιωτικούς; 1). Η μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ), που θεσπίστηκε με το άρθ. 11 Ν. 3865/2010, όπως ισχύει με την παρ. 13 του αρθ. 2 του Ν. 4002/2011. Το ποσό της παρακράτησης προσδιορίζεται ποσοστιαία στη διαφορά των μεικτών αποδοχών της μηνιαίας σύνταξης από... το ποσό των 1.400 ευρώ και άνω. Το τελικό ποσό μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 ευρώ. 
2). Η επιπλέον μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης σε συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος (Ν. 4002/11). Το ποσό της εν λόγω παρακράτησης προσδιορίζεται ποσοστιαία στη διαφορά των μεικτών αποδοχών της κύριας σύνταξης από το ποσό των 1.700 ευρώ και άνω και αφού πρωτύτερα έχει αφαιρεθεί η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης (προηγούμενη περίπτωση). Το τελικό ποσό μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700 ευρώ.......>>
3). Η μείωση κατά 40%, που προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011, στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί με τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης, αφού πρωτύτερα έχει αφαιρεθεί η παρακράτηση των εισφορών αλληλεγγύης (προηγούμενες περιπτώσεις). Όσοι δεν εμπίπτουν στην ως άνω μείωση (40%) έχουν μείωση κατά 20% στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, αφού πρωτύτερα έχει αφαιρεθεί η παρακράτηση των εισφορών αλληλεγγύης (προηγούμενες περιπτώσεις). 
4). Η επιπλέον μείωση κατά 12% στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξής που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ από 01-01-2012, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4051/2012. 
5). Ο Ν. 4093/2012 με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν και νέες περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές, όπως η κατάργηση από 01-01-2013 των επιδομάτων δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για όλους τους μόνιμους στρατιωτικούς που υπηρετούν και στους τρεις κλάδους. Επίσης, η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται αρχικά σε ποσοστό 5% για συντάξεις από 1.000-1.500 ευρώ, από 1.500 ευρώ και έως 2.000 σε ποσοστό 10% και από 2.000 ευρώ και άνω σε ποσοστό 15%. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μείωση με αναδρομική ισχύ από 01-08-2012 στις μεικτές αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, με συνέπεια να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω με αναδρομική ισχύ και η σύνταξη των αποστράτων από 01.08.2012. 
Ερώτημα
Πώς υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης; 
1). Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, όποτε και αν αποχωρήσουν, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους θα παραμείνει ίδιος με τον σημερινό. Δηλαδή, με δύο τρόπους ως ακολούθως: 
α). Για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2007, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης 80% των τελευταίων συνταξιοδοτικών αποδοχών (βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, 176 ευρώ και 71,92 ευρώ) επί 35 έτη διά τα έτη ασφάλισης μέχρι το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. 
β). Για χρόνο ασφάλισης μετά την 01-01-2007, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας (από 01-01-2008 και μετά) επί του μειωμένου ποσοστού αναπλήρωσης. Το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται 1% για κάθε έτος μετά την 01-01-2008, όπου πλέον το 80% που ίσχυε μέχρι την 31-12-2007 καταλήγει στο 70% το 2017
2). Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης πριν την 31-12-2014 το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 01-01-2013 και μετά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. 
3).Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 01-01-2015 συνταξιοδοτούνται με τη βασική και την αναλογική σύνταξη: 
α). Η βασική καταβάλλεται από την ημερομηνία συνταξιοδότησης του υπαλλήλου από το Δημόσιο και το ύψος της ορίζεται (με τα δεδομένα του 2010) στα 360 ευρώ μεικτά. Η αναπροσαρμογή του προβλέπεται από το 2014 ανάλογα με την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 
β). Η αναλογική σύνταξη περιλαμβάνει δύο τμήματα: 
(1). Το αναλογικό τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31-12-2010 και το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν στον χρόνο συνταξιοδότησης. 
(2). Το αναλογικό τμήμα σύνταξης για τα χρόνια υπηρεσίας από 01-01-2011 μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης. 
Ερώτημα: 
Πότε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι τρίτεκνοι στρατιωτικοί (οικογένειες με τρία παιδιά); 
Από την 01-01-2011 και μετά, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των τριτέκνων (ανδρών-γυναικών) επέρχεται με τη συμπλήρωση 21 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Όσοι συμπληρώνουν το 2012 τα 20 έτη πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των 23 ετών, ενώ όσοι συμπληρώνουν το 2013 τα 20 έτη υποβάλλουν αίτηση μετά τη συμπλήρωση των 25 ετών. 
Από την 01-01-2014 η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των τριτέκνων γίνεται με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως και στους υπόλοιπους συναδέλφους. 
Επισημαίνεται ότι η προσθήκη της μάχιμης πενταετίας, σε περίπτωση συνταξιοδότησης τριτέκνου, γίνεται για τους άνδρες μετά τη συμπλήρωση των 24½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας και για τις γυναίκες με τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης, όπως ισχύει για κάθε έτος μετά το 2011 (21 έτη το 2011 και 23 έτη το 2012). ΠΗΓΗ: (ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 26/04/2014 – ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Δικηγόρος & πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας - Σ.Λ.)-staratalogia.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.