.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

3 Απριλίου 2014

Αισιοδοξούν για αποκατάσταση των συντάξεων τους οι απόστρατοι,αλλά (!)...


 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Την 05.02.2014 συζητήθηκε με βάση τον θεσμό της πιλοτικής δίκης στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έφεση στρατιωτικού συνταξιούχου κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής του, βάσει των διατάξεων των ν. 4093/2012 και 4151/2013. 
Η εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας του Ε.Σ. υπήρξε θετική και σύντομα αναμένεται και η έκδοση της απόφασης. Ειδικότερα, τίθενται ζητήματα αντισυνταγματικότητας και συγκεκριμένα ότι η περικοπή των συντάξεων των ειδικών μισθολογίων, η οποία μάλιστα εφαρμόστηκε αναδρομικά από 1ης Αυγούστου 2012, παραβιάζει βασικές συνταγματικές αρχές, όπως είναι οι εξής: 
α). Η αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος) που επιτάσσει τη χωρίς διακρίσεις συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Οι στρατιωτικοί, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο εισηγητής, έχουν πληγεί δυσανάλογα σε σχέση με άλλες ομάδες πολιτών, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και εισφοροδιαφεύγουν.
β). Η αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η οποία καθιερώνεται ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας με το άρθρο 2 του Συντάγματος. Σύμφωνα με την εισήγηση, η υποχρέωση αυτή καταστρατηγείται, καθώς με τις επίμαχες περικοπές πλήττεται το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων......>>
γ). Η αρχή της αναλογικότητας, τον σεβασμό της οποίας επιτάσσει το άρθρο 25 του Συντάγματος. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον εισηγητή, ούτε αιτιολογούνται, αλλά και ούτε τεκμηριώνονται με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων η αναγκαιότητα και η προσφορότητα των επίμαχων μειώσεων για την επίτευξη του σκοπού της περιστολής του δημοσιονομικού ελλείμματος. Δεν προκύπτει, άλλωστε, όπως υπογράμμισε ο εισηγητής, ότι εξαντλήθηκε κάθε άλλο διαθέσιμο μέτρο που θα επέτρεπε την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος, αποτρέποντας όμως την επιβάρυνση για πολλοστή φορά της ίδιας κατηγορίας πολιτών. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί, σύμφωνα με την εισήγηση, την κατανομή των δημοσιονομικών βαρών συνεχώς σε κατηγορία φορολογουμένων, οι οποίοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
δ). Οι μειώσεις στις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων παραβιάζουν και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα της περιουσίας. Οι επίμαχες μειώσεις, και μάλιστα αναδρομικά, πλήττουν το δικαίωμα των συνταξιούχων, χωρίς να αποδεικνύεται ότι αυτό υπαγορεύτηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος. 
Εν αναμονή της απόφασης: 
Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον είναι θετική, θα έχει αποτελέσματα και για τους λοιπούς συνταξιούχους που άσκησαν εμπρόθεσμα έφεση κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους, η οποία όπως είπαμε έλαβε χώρα αναδρομικά από 01.08.2012. Όσοι δεν έχουν ασκήσει έφεση συνιστάται να αναμένουν την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Διοίκηση, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών διά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν αναπροσαρμόσει αναδρομικά τη σύνταξη, θα πρέπει να καταθέσουν αγωγή για την επιστροφή έντοκα των ποσών που παρακρατήθηκαν. 
Επίσης, σας αναφέρουμε ότι σε προσφυγές συνταξιουχικών οργανώσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων για παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη η εν λόγω Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης έκρινε ότι ο προσδιορισμός των αποδοχών σε ύψος που υπολείπεται του ορίου της φτώχειας, το οποίο για τη χώρα μας έχει οριστεί, βάσει στατιστικών στοιχείων της EUROSTAT, στο ποσό των 580 ευρώ μηνιαίως, παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Βλ. Απόφαση ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας, σκέψεις 57-65). Το ποσό, λοιπόν, αυτό δύναται να συνιστά το εισοδηματικό όριο κάτω από το όποιο συντρέχει περίπτωση διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς διαβίωσης του ανθρώπου. 
Αντίθετες στην ΕΣΔΑ: 
Τέλος, αναφέρουμε ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει, ήδη, γνωμοδοτήσει πως είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην ΕΣΔΑ οι αναδρομικές περικοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου του 2012 στις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων. 
Ειδικότερα, από το 2012 η Ολομέλεια του ΕΣ είχε πει ότι «[...] αυτή η επιλεκτική μονομερής και διαρκής επιβάρυνση κατηγορίας μισθωτών και εν προκειμένω συνταξιούχων, έναντι άλλων ομάδων πολιτών που φοροδιαφεύγουν ή εισφοροδιαφεύγουν, ως εύκολος και γρήγορος τρόπος ισορρόπησης-ισοσκέλισης των οικονομικών δεδομένων, δημιουργεί άνιση μεταχείριση των διοικουμένων που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις προπαρατεθείσες διατάξεις (άρ. 4 παρ.5 & 2 παρ. 1 του Σ), αλλά και εκείνης του άρθρου 25 παρ.4 αυτού, της αξίωσης δηλαδή του κράτους να εκπληρώνουν όλοι οι πολίτες το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης και προφανώς η πρακτική αυτή δεν είναι συμβατή με την καθιερούμενη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας». 
Σε άλλο σημείο της ίδιας γνωμάτευσης αναφέρεται ότι «στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και, συνεπώς, πρέπει να διευκρινιστεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας». 
Η ανωτέρω γνωμοδότηση για την αντισυνταγματικότητα της διπλής μείωσης των συντάξεων των ειδικών μισθολογίων εκδόθηκε κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου και μετέπειτα Ν. 4093/2012. ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ" 
ΣΧΟΛΙΟ:
Δώρο άδωρο τελικά η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή οιουδήποτε άλλου Δικαστηρίου,εφόσον με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ,θα καταργείται στη πράξη και θα εφαρμόζονται αμέσως ισοδύναμα μέτρα (;)... 
Βρέθηκε τελικά τρόπος να μη γίνονονται σεβαστές και αποδεκτές οι Αποφάσεις των Δικαστηρίων!!
 
 

6 σχόλια:

 1. Αν επιστραφουν χρηματα η αν αναπροσαρμαστουν οι συνταξεις,θα τα παρουν μονο αυτοι και θα τυχουν αναπροσσρμογης,που εχουν ασκησει εφεση η αυτοδικαιως ολοι οι συνταξιουχοι;Γιατι αυτο καταλαβα οταν λετε οι συνταξιουχοι να ειναι σεαναμονη.Απο που προκυπτει,επιπλεον,πως η αποφαση του ΣτΕ ειναι δωρο αδωρο,οσον αφορσ τα τερτιπια στα οποια θα καταφυγει ο ΥΠ.ΟΙΚ. Στουρναρας;Μπορειτε να το κανετε απλουστερο ωστε να κατανοηθει πληρως,γιατι η αναγνωση ενος κειμενου δεν ειναι παντοτε τροπος κατανοησης των νοηματων,αν προηγουμενως δεν γνωριζεις την ολη πορεια της υποθεσης.ΚΑΛΗΜΕΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ συνάδελφε,εφόσον αποφασισθεί ν΄αναπροσαρμοστούν οι συντάξεις, θα ισχύει γι΄όλους και όχι μόνο για όσους έχουν κάνει προσφυγή. Επαναλαμβάνω για πολλαστή φορά ότι θα είναι δώρο-άδωρο η όποια δικαστική απόφαση,διότι θα μπλοκάρεται τρόπον τινά από το ΥΠ.ΟΙΚ. και θα λαμβάνονται άμεσα ισοδύναμα μέτρα!! Πράγμα που σημαίνει ότι με άλλο νόμο θα παίρνονται πίσω οι αναπροσαρμογές!! Απλά πράγματα!...

   Διαγραφή
 2. Απο που προκυπτει η αμεση παρεμβαση του Υπ.Οικονομικων,σε περιπτωση που οι αποφασεις του ΣτΕ και του Ε.Σ. θα ειναι θετικες για καποιο κλαδο εργαζομενων και εν προκειμενω για ενστολους εν ενεργεια η αποστρατους;Υπαρχει καποια πληροφορια η καποιος νεος νομος που δεν εχει πεσει στην αντιληψη μου;Οσον αφορα τωρα τα αναδρομικα,τι πληροφοριες υπσρχουν,νεωτερες,θετικες η αρνητικες για εμας.Επιπλεον,κ.Αποστολε,η απαισιοδοξια αυτη που αποπνεουν τελευταια ολεε σχεδον οι αναρτησεις,εχουν καποια βαση η προκειτε για παραφιλολογια απο μονιμους πεσιμιστες και αγγελους κακων ειδησεων.Δεν μπορει κατι ευχαριστο θα υπαρχει.ΚΑΛΗΜΕΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ συνάδελφε είναι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών,ο οποίος ανακοίνωσε ότι όποιος κλάδος δικαιώνεται από τα δικαστήρια,θα εφαρμόζονται άμεσα ισοδύναμα μέτρα! ΄Εχει όλο δικαίωμα να το κάνει αυτό... Οπότε όσες προσφυγές κι άν γίνουν και θα έχουν θετικό αποτέλεσμα,θα εφαρμόζονται ισοδύναμα μέτρα!! Δλδ από το ένα χέρι θα τα δίνουν και από το άλλο θα τα παίρνουν!! Ευλπιστώ να μη ισχύσει τελικά αυτό! Σχετικά τώρα με τα αναδρομικά δεν υπάρχει κάτι νεώτερο.Είμαστε σε αναμονή...Δεν τίθεται θέμα απαισιοδοξίας στις ειδήσεις που αναρτώνται...Δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και πίστεψέ με δεν είναι στις προθέσεις μου να δημιουργώ ψευδείς προσδοκίες!! Το ιστολόγιο του Συνδέσμου μας είναι καθαρά ενημερωτικό πάνω σε θέματα των Αποστράτων και δη των προερχομένων από την ΕΛ.ΑΣ. και όχι μόνο και η όποια είδηση αναρτάται φιλτράρεται και διασταυρώνεται!! Μακάρι στο τέλος να υπάρξει μια θετική εξέλιξη για μας,διότι είμαστε ο μόνος Κλάδος που υποστήκαμε διπλές μειώσεις,όχι μόνο στην κύρια σύνταξη,αλλά και στα Επικουρικά Ταμεία!! Ο καιρός γαρ εγγύς!!..

   Διαγραφή
 3. Οι δηλωσεις του απαρσδεκτου Υ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,κατα την αποψη μου εγιναν,ωστε να αποτρεψει ομαδες εργαζομενων η συνταξιουχων,κατα το δυνατον,απο διεκδικισεις.Και βεβαιως να παρθουν,στο τελος τελος,ισοδυναμα μετρα,τα οποια ομως να διαμοιραστουν σε ολους τους εργαζομενους και συνταξιουχους και οχι μονο σε εμας.Γιατι ολοι οι αλλοι τωρσ επιχαιρουν για την αδικια εις βαρος μας.Σας το λεω αυτο μετα λογου γνωσεως,γιατι κανενας μα κανενας κλαδος εργαζομενων η συνταξιουχων δεν εσταθη αρωγος των διεκδικισεων μας,το αντιθετο μαλιστα.Οποτε,οπως ειπατε και εσεις κ.Αποστολε,ο καθενας κοιταει τα του οικου του,σρσ ο κοινωνικος αυτοματισμος ζει και βασιλευει και για εμενα προσωπικα πολυ ορθα.Δεν μπορει δηλ. μια ομαδσ να παιρνει 2500 ευρω μια αλλη 500 και να ζητα η πρωτη να σταματησει ο κοιν.αυτοματισμος.Βεβαιως και το ζητα και το θελει γιατι ζει στην μακαριοτητα της.Σας ξαναλεω λοιπον,ειδατε καποια απεργια η εστω μια 2ωρη σταση εργασιας των εργαζομενων στη ΔΕΗ;στον Ο.Τ.Ε και σε ολες τις ομαδες εργαζομενων στα λεγομενα ρετιρε;Ασφαλως και οχι.Αληθεια τι εγινε με την φορολογηση τωμν αγροτων;Μα ασφαλως και τιποτα και ουτε προκειτε νσ φορολογηθουν,γιατι απλουστατα,ολους αυτους που ανεφερα τους φοβουνται.Για εμας δεν τους καιγεται καρφι.Δεν τους ενδιαφερουμε.Αγωνας λοιπον και ναι κοινωνικος αυτοματισμος για να μην νομιζουν πως αποκοιμηθηκαμε,οι βολεμενοι.ΚΑΛΗΜΕΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα αγαπητέ συνάδελφε...
   Θα συμφωνήσω μαζί σου.

   Διαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.