.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

24 Ιουνίου 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.τ.Ε...

Ερωτήματα: 
Μεγάλος αριθμός στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,εν ενεργεία και αποστρατεία, ζητούν λεπτομέρειες για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δικαιώνει προσφυγές σχετικά με τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. 
Εξειδικεύοντας και εκλαϊκεύοντας την απόφαση του Σ.τ.Ε. εστιάζουμε στα εξής: 
α). Είναι υποχρεωτική η υλοποίησή της από την κυβέρνηση; 
β). Η απόφαση ποιους αφορά; 
γ). Περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις βαθμίδες χωρίς εξαιρέσεις και ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους-αποστράτους; 
δ). Πότε θα πρέπει να υλοποιηθεί (χρονικός ορίζοντας); 
Aπαντήσεις:......>>
Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών όλων των Στρατιωτικών και όλων των Σωμάτων Ασφαλείας, που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 κατ' επιταγή του μνημονιακού νόμου 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές από την εν λόγω ημερομηνία έως και σήμερα. 
Δηλαδή, η αντισυνταγματικότητα των περικοπών ανατρέχει αναδρομικά από 1ης Αυγούστου 2012 τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους (η αναπροσαρμογή της σύνταξης προς τα κάτω έγινε λόγω των περικοπών στους μισθούς των εν ενεργεία δεδομένου ότι η σύνταξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον μισθό των εν ενεργεία). 
Συνεπώς, με βάση την απόφαση κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών για όσο διάστημα θα είναι σε ισχύ η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που προβλέπει την περικοπή των επίμαχων αποδοχών.
Πλέον όμως της περικοπής των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, κ.λ.π., η απόφαση προβλέπει και την υποχρέωση επιστροφής των αποδοχών που είχαν ήδη καταβληθεί σε αυτούς αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012. 
Ο νομοθέτης χαρακτηρίζει την αναδρομική αυτή επιστροφή από την 1η Αυγούστου 2012 και μετά ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» αποδοχές. 
 Σχετικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις ακυρωτικές διαφορές και μετά από απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ το άρθρο 95 του Συντάγματος ορίζει ότι «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως ο νόμος ορίζει. Ο νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης»
Με βάση τα παραπάνω η Διοίκηση υποχρεούται κατ’ αρχήν να απέχει από κάθε ενέργεια αντιτιθέμενη προς τα κριθέντα από το ΣτΕ. Επίσης, στo άρθρο 50 του Π.Δ 18/89 ορίζονται τα εξής: 
1). Η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλομένης πράξης και συνεπάγεται νόμιμη κατάργησή της έναντι όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική είτε πρόκειται για ατομική πράξη. 
2). Στις περιπτώσεις παραλείψεων όταν το Συμβούλιο δέχεται την αίτηση παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για να εκτελέσει την οφειλόμενη ενέργεια. 
3). Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου, ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα,υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση. 
4). Οι αποφάσεις της Ολομέλειας, ακυρωτικές και απορριπτικές, καθώς και των Τμημάτων, αποτελούν μεταξύ των διαδίκων δεδικασμένο που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής». 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Διοίκηση συμμορφούμενη προς ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ υποχρεούται όχι μόνο να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη την επίμαχη υπουργική απόφαση, αλλά και να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση των νομικών καταστάσεων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της υπουργικής απόφασης, με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση των πραγμάτων στη θέση που θα βρίσκονταν αν δεν είχε δημοσιευθεί η εν λόγω υπουργική απόφαση. 
Συνεπώς, η ανάκληση της υπουργικής απόφασης είναι αναγκαία και δεν υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για ακυρωτική διαφορά. Ειδικότερα έχει κριθεί νομολογιακά ότι όταν ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η Διοίκηση υποχρεούται σε ανάκληση της πράξης μετά από αίτηση εντός ευλόγου χρόνου εκείνου που έχει το έννομο συμφέρον για την ανάκλησή της
Στην περίπτωση αυτή, η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τη νομιμότητα της πράξης και να προχωρήσει στην ανάκλησή της κατ’ εκτίμηση λόγω υπέρτερων δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή της. 
Με την εν λόγω απόφαση που έκρινε παράνομη ως αντίθετη σε συνταγματικές διατάξεις (αρ. 23,29&45 Σ) την επίμαχη υπουργική απόφαση ουσιαστικά καταρρίπτεται το επιχείρημα της Πολιτείας για λόγους δημοσίου συμφέροντος που έκριναν επιβεβλημένες τις εν λόγω περικοπές. 
Θα πρέπει, όμως, να είμαστε επιφυλακτικοί για τον χρόνο υλοποίησης της εν λόγω απόφασης, καθώς μπορεί να προκύψουν λόγοι καθυστέρησης υλοποίησής της ή μετάθεσης των αποτελεσμάτων που αυτή παράγει λόγω εξαιρετικού δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η εκτέλεση του κατ’ αρ. 79 του Συντάγματος εγκριθέντος προϋπολογισμού και η εν γένει υλοποίηση του δημοσιονομικού προγραμματισμού της χώρας
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι υφίσταται υποχρέωση άμεσης εξάλειψης εκ μέρους της Πολιτείας των αδικιών που επέφερε η εν λόγω υπουργική απόφαση και επαναφορά του μισθολογίου όπως ίσχυε πριν από τις επίμαχες διατάξεις του ν. 4093/2012  ΠΗΓΗ:

7 σχόλια:

 1. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ : ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ,ΔΙΟΤΙ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 31/7/2014 ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα αγαπητέ συνάδελφε... ΄Ενα ενθυμείσαι η πράξη του Γ.Λ.Κ.έλεγε ότι μπορεί να γίνει προσφυγή κατά της απόφασης μέσα σε (60) ημέρες από της κοινοποίησης... Τώρα πλέον οποιαδήποτε ενέργεια είναι εκπρόθεσμη...Υπόψη ότι σε πρώτη φάση η προσφυγή είχε παράβολο 300 € περίπου και ανάλογο παράβολο σε άλλο βαθμό Δικαστηρίου,εφόσον η υπόθεση είχε συνέχεια...Τώρα πλέον αναμένουμε όλοι το τι θα πράξει η κυβέρνηση...

   Διαγραφή
  2. ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ. ΑΓΩΓΗ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ,ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31/7/2014. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ Συνάδελφε,όπως σου προανέφερα δεν τίθεται θέμα αγωγών,όχι μόνο για τον Σύνδεσμό μας,αλλά και για όλες τις Ενώσεις Αποστράτων του Στρατού. Ευρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο και αναμένουμε τις εξελίξεις...
   Εφόσον όμως εμμένεις στην αποψή σου και προς άρση πάσης αμφιβολίας,δεν έχεις παρά να συμβουλευθείς κάποιο νομικό για τα περαιτέρω...

   Διαγραφή
 2. http://www.onalert.gr/stories/to-ste-ekdikase-prosfygi-stratiotikon-gia-tin-exodo-astynomikon-apo-to-mts

  Για δεστε και το παραπανω . Μια ζωη φιδια κολοβα οι καραβαναδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γνωστές οι θέσεις της Π.Ο.Σ.αγαπητέ συνάδελφε για το θέμα του Μ.Τ.Σ... Θέσεις τις οποίες όμως δεν ενστερνίζεται επισήμως η Ε.Α.Α.Σ.και είναι ένας απο τους λόγους που απεχώρησε ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ και ίδρυσε την Π.Ο.Σ... Γνωστό επίσης είναι ότι μέσα στους κόλπους της Ε.Α.Α.Σ.υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτές αυτής της άποψης! Πιστεύω ότι κι αυτή η προσπάθεια διαχωρισμού Μ.Τ.Σ. δεν θα έχει καμιά τύχη...΄Ιδωμεν...

   Διαγραφή
 3. Τι λετε ρε,φιλοι;,στρατιωτικοι.Απο που θα μας διωξετε απο το σπιτι σας;Τι ξεφτιλα ειναι αυτη.Αυτο ειναι το προβλημα τους;Παντα σε ολη την Ελληνικη Ιστορια,ενω οι αλλοι μαχονταν,υπηρχαν και οι Εφιαλτες,οι προδοτες,οι συνομωτες.Δεν αξιζαν ουτε αξιζουν,καποιοι,την στολη που φορανε.ΑΙΣΧΟΣ και ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.