.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

30 Ιουλίου 2014

Υπαγωγή των Επικουρικών Ταμείων των Σωμάτων Ασφαλείας στο Ενιαίο Επικουρικό Ε.Τ.Ε.Α...

Μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που λαμβάνουν οι αστυνομικοί και οι συνταξιούχοι ιδρυμάτων του εμπορικού ναυτικού έρχονται από 1-1-2015, καθώς εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Την ίδια στιγμή, όλες οι ομάδες ένστολων (στρατού, αεροπορίας και ναυτικού) θα πρέπει να αποφασίσουν για την τύχη των κλάδων και των μετοχικών τους ταμείων που χορηγούν εφάπαξ, καθώς θα τεθεί σε εφαρμογή ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο - σκούπα που κατατέθηκε στη Βουλή......>>
Η υπαγωγή των Επικουρικών Ταμείων των Σωμάτων Ασφαλείας στο Ενιαίο Επικουρικό ΕΤΕΑ και η εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας προκειμένου να μην έχουν ελλείμματα τα συγκεκριμένα ταμεία, περιλαμβάνεται στην τελική ρύθμιση, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ. Όπως και η διάταξη για εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας και στα Μετοχικά ταμεία, μετά από καθορισμό των παραμέτρων με υπουργική απόφαση που θα υπογραφεί μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. 
Αναλυτικά, στο άρθρο 221, προβλέπεται ξεκάθαρα η υπαγωγή του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) στο ΕΤΕΑ, υποχρεωτικά. 
Θα διέπονται από τις διατάξεις του ΕΤΕΑ και προφανώς, θα υποχρεώνονται σε περικοπές, όταν αυτό αποφασίζεται με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που ισχύει για όλους τους μισθωτούς που ασφαλίζονται σε αυτό. 
Στο ταμείο, θα εκπροσωπούνται οι ένστολοι, με έναν εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την ΠΟΑΞΙΑ, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ κι έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια οργάνωση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Συντελεστής βιωσιμότητας στα Μετοχικά Στην παράγραφο δύο, ορίζεται ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, κάθε φορά, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 31-10-2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για τα μετοχικά ταμεία. 
Δηλαδή, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ). 
Μάλιστα, στο τελικό σχέδιο έχει προβλεφθεί ότι, εάν το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο δεν εφαρμόσει την προσαρμογή των παροχών όπως απαιτείται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία, μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους, θα παύεται αυτοδίκαια εντός 7 ημερών από την έναρξη του επόμενου έτους. 
Αντίστοιχη διάταξη προστίθεται με την παράγραφο 5 του άρθρου 221, για όλα τα ταμεία που ακολουθούν την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας. Στην επίμαχη διάταξη προβλέπεται επίσης, ότι όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής θα υπάγονται στη διαδικασία εφαρμογής συντελεστή βιωσιμότητας και μηδενικών ελλειμμάτων.
Και σε αυτήν την περίπτωση, εάν το αρμόδιο όργανο διοίκησης δεν λάβει απόφαση, θα παύεται. Σε αυτό το σημείο προστέθηκε η δυνατότητα, μέχρι 31.12.2014 και μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης, ήτοι σε Επαγγελματικά ταμεία. 
Τέλος, προβλέπεται η κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων που θα στερήσει στο ασφαλιστικό σύστημα περίπου 600.000 ευρώ ετησίως. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι από την 1.1.2015 καταργούνται τα έσοδα υπέρ φορέων-τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που προβλέπονται από: 
α). Τις διατάξεις του άρθρου 22 του β.δ/τος 1049/1949 (Α΄195). Καταργείται δηλαδή η κράτηση 3% υπέρ του ΜΤΠΥ, επί του αντιτίμου των προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών που παρέχονται στο Δημόσιο και τις εν γένει υπηρεσίες του, στα ν.π.δ.δ. και στα ειδικά ταμεία. Υπόχρεος για την καταβολή της πιο πάνω κράτησης έναντι του ΜΤΠΥ ήταν ο προμηθευτής, εργολάβος, παρέχων υπηρεσίες και εκμισθωτής. 
β). Της περ.15β της παρ.1 του άρθρου 150 του ν.3655/2008 (Α΄58). Ήτοι, καταργείται η συμμετοχή του ΟΤΕ σε ποσοστό 2/5 για παροχή συντάξεων ΕΛΠΦΠΤΤ, στο ΤΕΑΔΥ. 
γ). Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 περ. στ του ν.663/1977 (Α΄215), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 2 περ. στ του ν. 2145/1993 (Α΄88). Δηλαδή καταργείται ο πόρος από τα ποσά των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από μετατροπές ποινών, σε ποσοστό 92% καταβάλλονται μεταξύ άλλων, στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Ταμείων σε ποσοστό 25%, στο Ταμείο Νομικών 4,5%, στον ΟΓΑ, 0,25% και στον ΟΑΕΕ 0,25%. και δ) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του β. δ/τος 22/9/1956 (Α΄209).ΠΗΓΗ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ,ΚΑΝΟΝΤΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ:

1 σχόλιο:

 1. MΕΤΟΧΙΚΟ TΑΜΕΙΟ
  Eρχεται μείωση 15%-20% στα μερίσματα για 282.000 συνταξιούχους
  Mείωση κατά 15% έως 20% στα μερίσματα που λαμβάνουν 282.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου φέρνει η εφαρμογή, από την 1/1/2015, της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, ενώ μειώσεις προεξοφλούνται και στα μερίσματα των Mετοχικών Tαμείων των ένστολων (στρατού, αεροπορίας και ναυτικού), οι οποίοι, να σημειωθεί, δεν λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις.
  Tα ποσοστά των μειώσεων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 221 του πολυνομοσχεδίου, θα καθοριστούν με αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουν τα Δ.Σ. των Tαμείων έως τις 30 Nοεμβρίου, «έτσι ώστε να διασφαλίζεται μηδενικό έλλειμμα σε ετήσια βάση».
  Θα προηγηθεί έως τις 31Oκτωβρίου ο καθορισμός, με Kοινή Yπουργική Aπόφαση και σε συνεργασία με την Eθνική Aναλογιστική Aρχή, του συντελεστή βιωσιμότητας για καθένα από τα Mετοχικά Tαμεία Eιδικά. Eιδικά για το Mετοχικό Tαμείο Πολιτικών Yπαλλήλων, το οποίο προϋπολογίζει για φέτος έλλειμμα 91,3 εκατ. ευρώ φέτος και «καλύπτει» 328.840 μετόχους -εν ενεργεία υπαλλήλους και 282.045 συνταξιούχους, ο δικηγόρος Διον. Pίζος επισημαίνει στην «H» ότι εκτιμά πως η νέα μείωση θα είναι της τάξης του 15%-20% και θα γίνει μετά τις μειώσεις 30%-50% οι οποίες είχαν γίνει.
  «O συνδυασμός της χαμηλής αναλογίας μετόχων και μερισματούχων, οι αυξημένες δαπάνες και τα μειωμένα έσοδα ύστερα και από την κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ του Tαμείου, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέα μείωση.
  Yπολογίζεται, μάλιστα, ότι μεγάλη μερίδα συνταξιούχων θα λαμβάνει, μετά τη μείωση, μέρισμα της τάξης των 80 ευρώ τον μήνα (όσο αναλογεί σε συντάξιμο χρόνο ασφάλισης 19,6 ετών).
  ΑΝΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΜΑΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.