.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

9 Ιουλίου 2014

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α....


Από τις αρχαιρεσίες του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.),που πραγματοποιήθηκαν την 28 & 29-06-2014 στην Αθήνα,στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, εξελέγη το......>>
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,το οποίο απαρτίζεται από τους:
Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1). ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ.
2). ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ.
3). ΛΑΒΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ.
4). ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ.
5). ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.
6). ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.
7). ΤΣΙΒΙΚΗ ΗΛΙΑ,ΤΑΜΙΑ.
8). ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ.
9). ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΜΕΛΟΣ.
10). ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΜΕΛΟΣ.
11). ΧΑΤΖΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΕΛΟΣ.
12). ΔΙΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΜΕΛΟΣ.
13). ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΜΕΛΟΣ.
14). ΠΑΛΙΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΜΕΛΟΣ.
15).ΔΟΥΜΕΝΤΖΙΑΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΜΕΛΟΣ. 

Β΄ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1).ΜΠΕΤΤΑ Δημήτριο,Μέλος.

2).ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη,Μέλος.
3).ΣΚΛΗΚΑ Δημήτριο,Μέλος.
4).ΣΟΛΔΑΤΟ Κωνσταντίνο,Μέλος.
5).ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ Νικόλαο,Μέλος.
6).ΜΗΝΟΠΕΤΡΑ Χαράλαμπο,Μέλος.
7).ΣΚΛΑΒΟ Ιωάννη,Μέλος.
8).ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Ιωάννη,Μέλος.

Γ΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1).ΝΤΟΥΦΑ Χρήστο,Πρόεδρος.
2).ΑΜΒΡΟΣΙΟ Γεώργιο,Μέλος.
3).ΟΥΡΑΝΟ Νικόλαο,Μέλος.
- Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρών εκ των αναπληρωματικών μελών ήταν ο ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος. Με πρόταση του Προέδρου του ΔΣ, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα παρόντα μέλη, ετέθησαν οι αρμοδιότητες ενός εκάστου των μελών ως ακολούθως .
Α΄ Αντιπρόεδρος: 
Αναπληρωτής Προέδρου, υπεύθυνος επικοινωνιακής Πολιτικής μαζί με τον Πρόεδρο της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α., ως επίσης και παρακολούθησης των Ασφαλιστικών Ταμείων (ΤΕΑΠΑΣΑ – Μ.Τ.Σ.) και ΠΟΚΕΑ (Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας).
Β΄Αντιπρόεδρος: Υπεύθυνος των Συνδέσμων της επαρχίας με ιδιαίτερη έμφαση στην μαζικοποίηση – ανανέωση και Οικονομική αυτοτέλεια αυτών και την εν γένει λειτουργία τους.
Γ΄Αντιπρόεδρος: Η θέση αυτή συστήνεται ατύπως κατόπιν προτάσεως του κ. Προέδρου , η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα παρόντα μέλη και έχει ως αποστολή την εποπτεία των προταθέντων από τον κ. Πρόεδρο (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2δ καταστατικού ) επιτροπών οι οποίες έγινα ομόφωνα αποδεκτές από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και έχουν ως ακολούθως:
Α΄ΕΠΙΤΡΟΠΗ:Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Εθελοντισμού.
Β΄ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Κινητοποιήσεων και Εκδηλώσεων .
Γ'ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εταιρικής Σχέσεως και Επικοινωνίας.

Γενικός Γραμματέας:
   Ως προβλέπει το Καταστατικό .
Ειδικός Γραμματέας: Ως προβλέπει το Καταστατικό και ειδικότερα θα είναι Νομικός Εκπρόσωπος της ΠΟΑΑΣΑ.
Ταμίας: Ως προβλέπει το Καταστατικό .
Βοηθός Ταμία: Ως προβλέπει το Καταστατικό .

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩ
Ν:
Μέλος του Δ.Σ.: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική υπεύθυνη της Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, με ιδιαίτερο καθήκον την ενημέρωση της Αστυνομικής Επιθεώρησης ως και του ημερολογίου της ΕΛ.ΑΣ. για τις δράσεις της Ομοσπονδίας. Επαφή με άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και ανάδειξη του εθελοντισμού ως ένα εκ των πρωταρχικών στόχων της ΠΟΑΑΣΑ .
Μέλος του Δ.Σ. : ΧΑΤΖΑΡΑΣ Νικόλαος υπεύθυνος της Β΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μέλος του Δ.Σ.: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος βοηθούμενος από το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. ΣΟΛΔΑΤΟ Κωνσταντίνο υπεύθυνος της Γ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .Ανάμεσα στα καθήκοντά τους είναι ο εφοδιασμός με εταιρικά τηλέφωνα των μελών ( διερεύνηση της αγοράς) και η απόκτηση νέου τύπου ταυτότητας μελών αποστράτων σε συνεργασία με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ..
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή Επιτροπή της ΠΟΑΑΣΑ πρότεινε και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους παρόντες, η αναβάθμιση της εφημερίδας "ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ", ως και της ιστοσελίδας μας .
Προς τούτο προτάθηκε στον απερχόμενο Πρόεδρο της ΠΟΑΑΣΑ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλο και έγινε αποδεκτή ομόφωνα, όπως αναλάβει την διεύθυνση σύνταξης της εφημερίδας, το οποίο αποδέχθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. Επιτροπή Συντακτική της εφημερίδας από τα εξής μέλη .

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Εφημερίδας ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α.
Διευθυντής Σύνταξης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
Μέλος: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος για την Αθήνα
Μέλος: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης για την Πελοπόννησο
Μέλος: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική για την Δυτική  Ελλάδα .
Μέλος: ΔΙΒΑΝΗΣ Βασίλειος για την Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα .
Μέλος: ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος για την Κρήτη και τα νησιά μας .
Μέλος: ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΣ Γρηγόριος υπεύθυνος για την ιστοσελίδα μας.
-  Στη συνέχεια το μέλος του Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων ορίστηκε ως υπεύθυνος νομικής υποστήριξης των μελών σε ασφαλιστικά και άλλης Νομικής φύσεως θέματα.

Επίσης ως εκπρόσωποί  μας:

1.    Στο ΝΙΜΤΣ να συνεχίσει το μέλος μας ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος .
2.  Στο ΤΕΑΠΑΣΑ να συνεχίσει το μέλος ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ Νικόλαος με τον αναπληρωτή του ΠΑΠΑΔΗΜΑ Χρυσόστομο .
3.   Στο Μ.Τ.Στρατού να ζητηθεί , εξουσιοδοτώντας τον κ. Πρόεδρο , από την Φυσική ηγεσία , να έχει λόγο η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. στην εκπροσώπηση μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ..
Στο σημείο αυτό ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΠΟΑΑΣΑ υποστράτηγος ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος απηύθυνε χαιρετισμό στους παρισταμένους του νέου Δ.Σ. και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά τους. Αναφέρθηκε στην ιστορία της ίδρυσης και στο τριετές παραχθέν έργο του απερχομένου Δ.Σ.  

Ο κ. Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. ευχαρίστησε τον απερχόμενο κ. Πρόεδρο για τις μέχρι τώρα Υπηρεσίες του και ευχήθηκε εκ μέρους του νέου Δ.Σ. υγεία και μακροημέρευση, επιτυχία δε στα νέα του καθήκοντα ως διευθυντή Σύνταξης της εφημερίδας.  Στη συνέχεια το συγκροτηθέν σε Σώμα νέο Δ.Σ.,  συνεδρίασε με τη νέα σύνθεσή του κα συζήτησε το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε << τα Οικονομικά της ΠΟΑΑΣΑ >.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την κοινή σύσκεψη – ενημέρωση, των εν ενεργεία Π.Ο.Α.Σ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. στην οποία συμμετείχε, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, σχετικά με την απόφαση του Σ.τ.Ε. που αφορά την Οικονομική αποκατάσταση των μελών μας και την εφαρμογή της. Αντηλλάγησαν  απόψεις των μελών του Δ.Σ.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα Οικονομικά της ΠΟΑΑΣΑ και συγκεκριμένα το οικονομικό αδιέξοδο των κατά τόπους Συνδέσμων και αποφασίστηκε ομόφωνα όπως υποβληθεί εκ νέου στη Φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., με αφορμή την σημερινή συνάντηση μαζί της  την 20.00΄ στο Αρχηγείο, για την κράτηση μέσω του ΤΕΑΠΑΣΑ της εισφοράς των μελών μας. Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. τα οποία εξέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με την λειτουργία της ΠΟΑΑΣΑ , την διεύρυνσή της και την Οικονομική της αυτοτέλεια .
Τέλος  αναγνώστηκε από τον κ. Πρόεδρο  Ψήφισμα το οποίο και εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

ομόφωνα.  


ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.                                                          Αθήνα 8 Ιουλίου 2014
                Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α                       

Αναλαμβάνουμε  τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη, για την Πατρίδα και τον Κλάδο μας, χρονική στιγμή. Οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας και οι οικογένειές τους ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της συνείδησής τους και έχοντας ψηλά το αίσθημα της προσφοράς στη Πατρίδα, επί μια πενταετία περίπου υπέφεραν αγόγγυστα, προσφέροντας από το υστέρημά τους.

Συμμετείχαν και με το παραπάνω στην Οικονομική διάσωση της Χώρας. Η πρόσφατη απόφαση του Σ.τ.Ε.,η οποία σημειωτέον αναγνωρίζει την ιδιαίτερη προσφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας –εν ενεργεία και αποστρατεία-στη λειτουργία των Θεσμών και της Δημοκρατίας στη Χώρα μας, διαπιστώνει ότι έχουμε αδικηθεί από την Πολιτεία και ότι προσφέραμε δυσανάλογα περισσότερα των δυνάμεών μας στο σκοπό της Οικονομικής Σωτηρίας της Πατρίδας μας. Ήλθε λοιπόν ο καιρός να κάνει και η Πολιτεία το χρέος της προς εμάς.

Κατόπιν τούτου ζητάμε:
1[.    Άμεση υλοποίηση της Απόφασης του Σ.τ.Ε.
2]. Η υλοποίηση αυτή να γίνει στα πρότυπα της υλοποίησης αντίστοιχης απόφασης για τους δικαστικούς λειτουργούς.
3].  Να μη θιγεί με κανένα τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο το υφιστάμενο ειδικό Μισθολόγιο των Ενστόλων.
4].   Να αναδειχθεί το γεγονός ότι η αποκατάσταση μας αφορά αποκατάσταση μιας τεράστιας οικονομικής αδικίας σε βάρος μας και όχι ιδιαίτερη μεταχείριση – παροχή της Πολιτείας προς εμάς, ενάντια σε άλλες κοινωνικές ομάδες.
Τέλος καλείται η Κυβέρνηση, ως Κυβέρνηση Κράτους Δικαίου, και ο κ. Πρωθυπουργός, να πράξουν αυτό που δημόσια έχουν ομολογήσει. Να αποκαταστήσουν την αδικία εις βάρος μας.
 

2 σχόλια:

 1. Δηλαδη,καλειται η Κυβερνηση να πραξει το αυτονοητο,να συμμορφωθει προς τις αποφασεις της Δικαιοσυνης,που δικαιωνουν τους ενστολους.Ευχομαι,η κληση αυτη προς συμμορφωση,να βρει ανταποκριση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι ευχή όλων των Αποστράτων συνάδελφε.
   Αρκετά μας έχουν ταλαιπωρήσει έως τώρα!!
   Φτάνει πιά!! Να εφαμοσθούν επιτέλους οι Νόμοι.

   Διαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.