.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

10 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 45%... ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΟΥ 100% ΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ!!

Μετά την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων, του προσχεδίου για τον προϋπολογισμό του Κράτους, του έτους 2015 και τη δημοσιοποίηση των προβλέψεων που αφορούν στις αποδοχές και συντάξεις των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, επιχειρούμε να αποκαλύψουμε το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής αποκατάστασης και επαναφοράς των μισθών και επιδομάτων μας στη μισθολογική τάξη, μετά την παράνομη αταξία που προκάλεσε ο αντισυνταγματικός Ν.4093/2012, ανασύροντας στοιχεία από παλαιότερους προϋπολογισμούς, αλλά και από πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και επίσημα έγγραφα. 
Από το υπ’ αριθ. Φ.47/135455/Σ.2176/19 Σεπ 2014 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που αφορά στην πρότασή του για το νέο ειδικό μισθολόγιο των Ελλήνων στρατιωτικών και υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, αντιγράφουμε αυτολεξεί το παρακάτω απόσπασμα:.....>>> 
α). Το συνολικό ποσό επιβάρυνσης του κρατικού Π/Υ από την εφαρμογή του, να είναι στο αντίστοιχο ποσό οροφής που υπήρχε την 31/07/2012, πριν δηλαδή την εφαρμογή του ν.4093/12 ως (ι) σχετικό και σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις του ΣτΕ. 
β). Η επιβάρυνση που προκαλείται στον κρατικό· Π/Υ όσον αφορά μόνο στα ε.ε. στελέχη του ΥΠΕΘΑ είναι της τάξεως των 137 εκ. €. 
γ). Εκ της ανωτέρω προκληθείσης δαπάνης, ποσό της τάξεως των 46 εκ. €, επιστρέφει άμεσα στο Δημόσιο, καθόσον αφορά κρατήσεις υπέρ του, ήτοι: Φ.Ε., Υγειονομική Περίθαλψη, Σύνταξη Δημοσίου, Εισφορά Αλληλεγγύης και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. 
Συνεπώς η πραγματική προκληθείσα δαπάνη είναι 91 εκ. €, από την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ και εφόσον αναταχθούν οι μισθοί στην πρότερη μορφή τους.» 
Το ανωτέρω απόσπασμα εκφράζει την επίσημη άποψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συνεπικουρούμενου από τα Υπουργεία Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας & Αιγαίου, για το βαθμό της επιδιωκόμενης εκ μέρους του συμμόρφωσης στην απόφαση του Σ.τ.Ε., καθώς και το κόστος που αυτή συνεπάγεται και το οποίο είναι απόλυτα συγκρίσιμο με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί. 
Διαφορές Π/Υ Μισθοδοσίας Στρατιωτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ έτους 2012 και 2013: 

Τα ανωτέρω ποσά, που προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και αφορούν τη σύγκριση της μισθολογικής δαπάνης για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς του έτους 2012 με το έτος 2013, εκφράζουν το όφελος που είχε ο Π/Υ του Κράτους από τις περικοπές των βασικών μισθών και των επιδομάτων των στρατιωτικών που επιβλήθηκαν με το ν.4093/2012. Το όφελος στην πραγματικότητα είναι μικρότερο, αν συνυπολογίσουμε ότι 25% περίπου από το ποσό των 191.000.000 € επιστρέφει άμεσα στα ταμεία του Κράτους καθόσον αφορά κρατήσεις υπέρ του, (Φ.Ε., Υγειονομική Περίθαλψη, Σύνταξη Δημοσίου, Εισφορά Υπέρ Ανέργων και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης). Συνεπώς το πραγματικό όφελος από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 είναι περίπου 143.250.000 €, ποσό που αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος του δημοσίου εάν επανέφερε τους μισθούς των στρατιωτικών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. 
Η σύγκριση των δύο ποσών δείχνει ότι η πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν να επαναφέρει τις μικτές αποδοχές των ε.ε. στελεχών των ΕΔ στο 67% των μικτών αποδοχών του 2012. Το επίπεδο αποκατάστασης των καθαρών μηνιαίων αποδοχών επιτυγχάνεται σε ποσοστό 64% και είναι χαμηλότερο του μικτού λόγω της διαφορετικής δομής του προτεινόμενου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μισθολογίου (υψηλότερες βασικές συντάξιμες αποδοχές). Στις ανωτέρω προθέσεις του ΥΠΕΘΑ και το προϋπολογισθέν κόστος επαναφοράς των μισθών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, θα αντιπαραθέσουμε τις σχετικές προβλέψεις του προσχεδίου του Π/Υ του 2014, οι οποίες καταγράφονται ως εξής: 
- 414,7 εκ. ευρώ για καταβολή αναδρομικών αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών και των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ για την περίοδο από 1/8/2012 έως 31/6/2014. 
- 126,2 εκ ευρώ για καταβολή αυξημένων αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών και των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ για την περίοδο από 1/7/2014 έως 31/12/2014. 
Για να διαχωρίσουμε τη δαπάνη υπέρ στρατιωτικών και υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, από τη δαπάνη υπέρ των δικαστών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανατρέχουμε στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει την προσθήκη τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ» (μετέπειτα άρθρο 181 του ν.4270/2014) και η οποία αναλύει το κόστος επαναφοράς των μισθών των δικαστών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, αλλά και το κόστος καταβολής των αναδρομικών για την περίοδο από 1/8/2012 μέχρι τη ψήφιση του σχεδίου νόμου. Το επίμαχο απόσπασμα αναφέρει επί λέξει τα εξής: 
«Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 
Επί του Κρατικού προϋπολογισμού 
1). Ετήσια δαπάνη της τάξης των 69.560.000 ευρώ περίπου (49.400.000 για τους εν ενεργεία και 20.160.000 ευρώ για τους συνταξιούχους) από την αναπροσαρμογή (αύξηση) των προαναφερόμενων μηνιαίων παροχών στους εν ενεργεία δικαστές και κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ, καθώς και των συντάξεων των πρώην συναδέλφων τους. 
2). Εφάπαξ δαπάνη από την αναδρομική καταβολή των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών διαφορών, που ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 1-8-2012 μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με την έκδοση της προβλεπόμενης κ.υ.α. και εκτιμήθηκε στο ποσό των 99.760.000 ευρώ.». 
Ομογενοποιώντας τα ανωτέρω ποσά καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα: 
α). Η δαπάνη που αναλογεί στην αναδρομική αποκατάσταση των μισθών των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, από 1/8/2012 έως 31/6/2014, είναι 314.900.000 € (414.700.000 - 99.760.000). 
β). Η δαπάνη που αναλογεί για την ενίσχυση των μισθών των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, για το διάστημα από 1/7/2014 μέχρι 31/12/2014 είναι 91.420.000 ευρώ, (126.200.000 - 69.560.000/2), ενώ το ετήσιο κόστος της αύξησης των αποδοχών υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι 182.840.000 ευρώ. Αν από το ποσό αυτό αφαιρέσουμε το κόστος της αύξησης των συντάξεων που προϋπολογίζεται περίπου στο 1/3 των αποδοχών των εν ενεργεία, τότε προκύπτει ότι το μισθολογικό κόστος της ενίσχυσης των αποδοχών των στρατιωτικών είναι περίπου 121,5 εκ ευρώ, ποσό που είναι μειωμένο κατά 15,5 εκ (137 - 121,5) σε σχέση με τον προϋπολογισθέν κόστος του νέου μισθολογίου που προτείνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κατά 69 εκ (191,5 - 121,5) της δαπάνης που θα απαιτούνταν εάν οι αποδοχές των στρατιωτικών επανέρχονταν στα επίπεδα του Ιουλίου του 2014. 
Το συμπέρασμα, από την ανωτέρω ανάλυση είναι: 
(α). Πλήρης επαναφορά των μισθών και συντάξεων των δικαστών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.        
(β). Μερική επαναφορά κατά 45% στις (καθαρές) αποδοχές των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει και μερική συμμόρφωση, προς τις δικαστικές αποφάσεις της Ανώτατης Δικαιοσύνης. ΠΗΓΗ:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.