.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

27 Μαρτίου 2015

Πώς θα δοθούν (και πότε) αυξήσεις και αναδρομικά. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"...


Tην κοινή υπουργική απόφαση για την αποκατάσταση στο 100% των µισθών και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας φέρνει σήµερα στο φως κατ' αποκλειστικότητα η «Δηµοκρατία». Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που έχει ήδη υπογράψει ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, Πάνος Καµµένος, και έχει προωθηθεί για.....>> υπογραφή στους συναρµόδιους υπουργούς, οι µισθοί και οι συντάξεις θα επανέλθουν στα προ του Αυγούστου του 2012 επίπεδα, σε συµµόρφωση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, εντός του 2015, ενώ µέσα στο τρέχον έτος θα δοθούν και τα αναδροµικά της διαφοράς που προέκυψαν από τις άδικες µειώσεις µέχρι και την πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών. Τα ποσά µάλιστα που είναι έως 500 ευρώ θα καταβληθούν εφάπαξ, ενώ τα µεγαλύτερα σε περισσότερες δόσεις. Ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, Πάνος Καµµένος, έθεσε το κρίσιµο αυτό θέµα ως πρώτη προτεραιότητα και ανακοίνωσε εξαρχής τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τη σύνταξη της κοινής υπουργικής διάταξης που θα προωθηθεί στη Βουλή τις επόµενες ηµέρες προκειµένου να ψηφιστεί. 
Για υπογραφή:   
Με τη συνδροµή του συντονιστικού των τριών θεσµικών Ενώσεων αποστράτων, εκπροσώπων των εν ενεργεία στρατιωτικών, αλλά και αντιπροσωπιών από την Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα και το Πυροσβεστικό Σώµα, συντάχθηκε το κείµενο της υπουργικής απόφασης, προωθήθηκε στον υπουργό Εθνικής Αµυνας, ο οποίος και το υπέγραψε, και εστάλη για υπογραφή στους τρεις συναρµόδιους υπουργούς Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας, Τουρισµού και Οικονοµικών. Ηδη αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, και είναι θέµα ηµερών να ολοκληρωθεί. 
Από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Αµυνας, όπως δήλωσε ο κ. Καµµένος, τα απαιτούµενα κονδύλια έχουν βρεθεί για την άρση της αδικίας και την αποκατάσταση των µισθών και των συντάξεων των στρατιωτικών. «Εχω ήδη βρει 55.000.000 ευρώ, τα οποία είναι για τα εν ενεργεία στελέχη, και ένα άλλο κονδύλι για τους συνταξιούχους θα εξευρεθεί» δήλωσε πρόσφατα ο Πάνος Καµµένος, εξηγώντας ότι τα χρήµατα θα βρεθούν και από τον έλεγχο των συµβάσεων των εξοπλιστικών προγραµµάτων. «Θεωρώ ότι ο µεγαλύτερος παράγοντας ισχύος είναι ο άνθρωπος. Τι να τα κάνω τα ακριβά όπλα, όταν πεινούν οι άνθρωποι οι οποίοι τα χειρίζονται; Γι' αυτό εµείς είµαστε έτοιµοι να δώσουµε αυτά τα χρήµατα. Περιµένω την απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από το Υπουργείο Ναυτιλίας, και τα χρήµατα θα απελευθερωθούν άµεσα» επεσήµανε. 
Πώς θα γίνει αυτό; Περιγράφεται αναλυτικά στα δύο άρθρα της υπουργικής απόφασης µε τίτλο «διαδικασία καταβολής αναπροσαρµοσµένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και εν αποστρατεία». 
Στο Αρθρο 1 προβλέπεται πως οι διαφορές των αποδοχών τών εν ενεργεία στελεχών που αφορούν από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα καταβληθούν εφάπαξ, µαζί µε τις αναπροσαρµοσµένες αποδοχές ενός εκ των επόµενων µηνών του τρέχοντος έτους (ο ακριβής µήνας δεν προσδιορίζεται, αφού θα είναι αντικείµενο συνεννόησης µε το Υπουργείο Οικονοµικών). Το ίδιο θα ισχύσει και για τις συντάξεις. Προβλέπεται επίσης η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα γίνουν οι κρατήσεις και οι µειώσεις επί των διαφορών συντάξεων, όπως επίσης και οι διαφορές που οφείλονται σε µεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλθαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά. 
Στο Αρθρο 2 προβλέπεται η διαδικασία για την καταβολή των διαφορών αποδοχών και συντάξεων για το χρονικό διάστηµα από 1 Αυγούστου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014. Από τότε δηλαδή που επήλθε το «µαχαίρι» στους µισθούς και στις συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας έως και τη µερική αποκατάστασή τους κατ' εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας στο ήµισυ (50%) από την προηγούµενη κυβέρνηση. 
Συγκεκριµένα, για τα εν ενεργεία στελέχη οι δικαιούµενες συνολικές (µεικτές) αναδροµικές διαφορές αποδοχών που δεν υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00) θα καταβληθούν σε µία δόση εντός του 2015 (ο µήνας δεν προσδιορίζεται). Οι δικαιούµενες συνολικές (µεικτές) αναδροµικές διαφορές αποδοχών που υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00) θα καταβληθούν σταδιακά σε είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός του 2015 και οι επόµενες δόσεις θα καταβάλλονται την 27η ηµέρα κάθε µήνα σε συνέχεια της πρώτης δόσης. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών, όπως προβλέπει το Αρθρο 2 της υπουργικής απόφασης, θα γίνει µε µισθοδοτικές καταστάσεις από τους οικείους εκκαθαριστές των αρµοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, και Εθνικής Αµυνας, ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, οι οποίες αποστέλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής. 
Οι δικαιούχοι:
Ειδική µέριµνα υπάρχει για τις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά ένα µέρος του χρονικού διαστήµατος από 1 Αυγούστου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 και κατά το υπόλοιπο κατέστησαν συνταξιούχοι. Η εκκαθάριση και πληρωµή των ποσών τής εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν στο χρονικό διάστηµα της ενέργειας, θα γίνει σε µία δόση από την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά τον χρόνο της ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένου του χρονικού διαστήµατος των τρίµηνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους). 
Η πληρωµή των διαφορών συντάξεων που αφορούν το λοιπό µέρος τού ως άνω χρονικού διαστήµατος, στους εν λόγω δικαιούχους, θα γίνει από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων ∆ηµόσιου Τοµέα. Συγκεκριµένα, για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που λαµβάνουν σύνταξη από το ∆ηµόσιο, οι διαφορές µεταξύ της αναπροσαρµοσµένης σύνταξης και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστηµα από 1 Αυγούστου 2012 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2014 στα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και στα µέλη των οικογενειών στα οποία έχει µεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εξ αυτών έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες ισόποσες δόσεις εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500,00). 
Με τη σύνταξη ενός μήνα η πρώτη δόση Η πρώτη δόση θα καταβληθεί µε τη σύνταξη ενός µήνα που θα καθοριστεί, αλλά εντός του 2015, ενώ οι επόµενες δόσεις θα καταβάλλονται µε τη σύνταξη εκάστου µηνός σε συνέχεια της πρώτης δόσης. Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές (µεικτές) διαφορές δεν υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00), αυτές θα καταβληθούν σε µία δόση µε τη σύνταξη του µήνα που θα καθοριστεί, πάντως εντός του τρέχοντος έτους. Να σηµειωθεί πως η κοινή υπουργική απόφαση, την οποία φέρει στη δηµοσιότητα αποκλειστικά το ειδικό ένθετο της εφηµερίδας «δηµοκρατία», έχει χρονική σήµανση «Μάρτιος του 2015».

10 σχόλια:

 1. ΜΑΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΙΤΥ28 Μαρτίου 2015 - 3:18 μ.μ.

  Συναδελφε Απόστολε τα αναδρομικα ποσά ΜΙΚΤΑ και ΚΑΘΑΡΑ(100% εφαρμογη ΣτΕ) που αφορουν το β εξαμηνο 2014 για αποδοχες 2/3 Αστυν. Δ/ντη,60% Ε.Χ., επιδομα συζυγου 35 ευρω και 35/35 θα ειναι.
  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΟΣΑ...ΜΑΡΤΙΟΣ 2015...ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ.............
  ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ........1688,50...............1778,79................(+90,29)
  ΕΟΒ ΣΥΖΥΓΟΥ.................35,00..................35,00............................
  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ..........................6μήνεςΧ18,07=108,42.......................
  ΜΕΙΩΣΗ(Ν4024/11.............87,57..................94,41.................(-6,84)..
  ΜΕΙΩΣΗ(Ν4051/12.............30,03...................33,32.................(-3,29)
  ΜΕΙΩΣΗ(4093/12.................152,02...............154,43................(-2,41)
  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ......................68,94..................72,55................(-3,61)
  ΕΑΣ(Ν3865/10...................50,66.................(1 0 6, 7 3)..........(-56,07)

  ΑΡΑ 90,29-6,84-3,29-2,41-3,61-56,07=18,07 μήνας Χ 6μήνες=108,42
  Τα αναδρομικα εχουν φορο 108,42 Χ20%-1,5%=21,36.......................
  ΑΡΑ 108,42-21,36=87,06 ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Β ΕΞΑΜ.2014..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ουσία ειναι να καταργηθεί ο Ν 4024/11 αλλιως μια τρύπα στο νερό μας δουλεύουνε πάρτε το χαμπάρι!ειμαστε τελειωμένοι μέσα σε 2 χρονια μας κόψανε 700 ευρω το μήνα απο τη σύνταξη συν τα δώρα συν τα επικουρικά που εξαφανίστηκαν.!κλεφτες όλοι τους μαρεσαι που πήγαμε δικαστικά απόφαση στε ενστάσεις και Μ.....s Ειμαστε τελειωμένοι δεν υπαρχει δικαιοσύνη ντρέπομαι που φόρεσα τη στολή της αστυνομίας 30 χρονια και έκανα το σκατο μου παξιμάδι και κοντά σε μένα υπόφερε και υποφέρει ακομα η οικογένεια μου!πραγματικα λυπάμαι για όλους τους συναδέλφους...(συγνώμη αλλα ειμαι αγανακτισμένος)

   Διαγραφή
  2. Σ΄ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Μάνο!

   Διαγραφή
  3. Συναδελφε,ανωνυμε,της 28 Μαρτιου 2015 ωρα 4:37 μμ.Να εισαι υπερηφανος και ειμαι σιγουρος πως εισαι,που φορεσες την στολη του Ελληνα Αστυνομικου και σε παρακαλω να μην αφηνεις την δικαιολογημενη οργη σου να σε οδηγουν σε τετοια συμπερασματα.Σιγουρα και συμφωνω μαζι σου,δεν γιναμε πλουσιοι ουτε καν ημασταν ανετα οικονομικα,αλλα νομιζω πως ζησαμε και μεγαλωσαμε τα παιδια μας με αξιοπρεπεια.Θα το παλεψουμε,ενωμενοι,ψυχραιμοι και επαναλαμβανω ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ που φορεσαμε αυτην την στολη και ο,τι αξιες αυτη πρεσβευει. Β.Κ.

   Διαγραφή
  4. Συμφωνώ μαζί σου

   Διαγραφή
 2. κ.Αποστολε καλημερα.Κανοντας μια αποτιμηση του 50% που λενε οτι μας εδωσαν οι προηγουμενοι εχω να πω τα παρακατω.Ο Σαμαρας,τα χρονια που ηταν στην εξουσια απο εμενα προσωπικα (αστυν.υποδ., 60%,35/35),μου εκλεψε 400 ευρω τον μηνα με τον κλεφτη νομο 4093/2012.Απο αυτα τα 150 ευρω που αναγραφονται και στο μηνιαιο ενημερωτικο σημειωμα,ειναι μειωση που ισχυσε για ολους τους συνταξιουχους του Δημοσιου.Απο εκει και περα τα υπολοιπα 250 ευρω ηταν μειωση που ισχυσε στα ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ και για τα οποια εγιναν οι προσφυγες.Υλοποιωντας εν μερει την αποφαση του ΣτΕ,αποφασισε με πονο ψυχης, να μας αποκαταστησει κατα 50%.Δηλαδη λογικα να μου επιστρεψει 125 ευρω.Αλλα ω του θαυματος διαπιστωσα πως το μισο των 250 ευρω ειναι 36 ευρω (νεα μαθηματικα).ΕΡΩΤΗΣΗ:ο κ.Καμενος θα κινηθει στην ιδια λογικη;.Γιατι αν ειναι ετσι τοτε μου επιστρεφουν συνολικα 72 ευρω απο τα 250 ευρω(μηνιαια απωλεια 178 ευρω) δηλ.ποσοστο 36% και οχι το 100% που ρητα αξιωνει η αποφαση του ΣτΕ και η οποια δεν επιδεχεται παρερμηνειας γιατι απλουστατα ειναι σαφης και ευκολως κατανοητη.Κρινεται λοιπον αναγκη νεας νομοθετικης παρεμβασης,η οποια να ακυρωνει προηγουμενες ληστρικες και να αποκαθιστα την ηθικη αλλα και την λογικη. Β.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ με το σκεπτικό σου συνάδελφε Β.Κ...
   Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα!!

   Διαγραφή
 3. ΜΑΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΙΤΥ30 Μαρτίου 2015 - 7:38 μ.μ.

  Συναδελφε Απόστολε(βλεπε αναρτηση μου 28-3-2015, 3.18μμ)τα αναδρομικα ΘΑ ειναι για τις αποδοχες 2/3 αστ/δντη . 87,06 δια 6 μηνες=14,51 ευρω καθαρα ο μηνας Χ 29 μηνες(απο 1-8-2012 εως 31-12-2014)=420,79 ευρω.Οπως βλεπεις η κρατηση ΕΑΣ(Ν3865/10) ειναι που μας τα παιρνει διοτι η κρατηση παει απο το 3% στο 6% επειδη η βασικη συνταξη απο τα 1688,50 αναπροσαρμοζεται πάνω από τα 1.700,00 (1.778,79).Ευτυχως δηλαδη που με τα δυο ταμεια μαζι δεν ξεπερναμε τις 2.000 για να γινει το 10% σε 15%(Ν4093/12) οπότε .......Απόστολε με αυτές τις οι δυο κρατησεις ειναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να επανεθλουν οι συνταξεις ΚΟΝΤΑ στο πληρωτεο ποσό ΙΟΥΛΙΟΥ 2012.(Δυστυχως αυτή ειναι η πραγματικοτητα όπως γραφεις και εσυ σε απαντηση σε παραπανω συναδελφο).Καλό βράδυ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ συνάδελφε Μάνο, τον Αύγουστο του 2012 παίρναμε 1360 ευρώ. Ο κύριος Καμμένος όταν λέει πλήρη αποκατάσταση εννοεί αυτά; Ποίος γνωρίζει να μας απαντήσει; Όλα τα υπόλοιπα με υπολογισμούς κλπ. είναι μπούρδες-μπαρούφες. Εμείς προχωράμε στο βέβαιο και όχι στο υποτιθέμενο!.. Όταν αποφασιστεί ότι πρέπει να δοθούν τότε θα έχουμε και άποψη... Τώρα είμαστε σε αναμονή και κρατάμε μικρό ...καλάθι! Κάθησε να βρεί πρώτα η κυβέρνηση χρήματα για τις πληρωμές του εξωτερικού χρέους και μετά βλέπουμε... Τελικά, μήπως εκεί που μας χρώσταγαν μας πάρουν και το βόδι;

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Απόστολε έχεις απόλυτα δίκιο

   Διαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.