23 Μαΐου 2015

Μελέτη-σοκ! Στα 100 € ετησίως το B.O.E..A.!!


Γράφει ο Ιωάννης Αντωνιάδης, Αξιωματικός Οικονομικού ε.α., 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ και Σύμβουλος της Ε.Α.Α.

Το ΒΟΕΑ αποτελεί έναν «κουμπαρά» στο οποίο επί 25 χρόνια τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετούν υποχρεωτικά χρήματα για τα τέκνα που έχουν, έτσι ώστε αυτά να έχουν μία στήριξη όταν ενηλικιωθούν. Εκτός του ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ικανοποίηση των αιτήσεων απόδοσης των δικαιούμενων εξαυτού χρημάτων από τα Μετοχικά Ταμεία, από μελέτη που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων της ΣΣΑΣ, αξιωματικός ε.α. και οικονομολόγος Ιωάννης Αντωνιάδης, προκύπτει πως η ετήσια απόδοση που θα αποφέρει το Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας μετά από 25 χρόνια δεν θα ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 100 € =========>> Τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία) ασφαλίζουν τα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Ν. 1329/1983 χωρίς διάκριση φύλου, με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τh δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους. 
Ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι των Μ.Τ. υποχρεούνται να δηλώσουν στο Ταμείο τα παιδιά τους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη γέννησή τους, ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους, καταβάλλοντας αναλογούν ποσό ως δικαίωμα εγγραφής. Επίσης καταβάλλεται μηνιαία κράτηση υπέρ Μ.Τ. (για ΒΟΕΑ) που αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός κατά τον οποίο συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια η κράτηση παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του τέκνου. 
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
Το ποσό τού εφάπαξ βοηθήματος για την οικογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια που καταβάλλεται από το Ταμείο καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή τού εφάπαξ βοηθήματος και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο ενεργός μέτοχος, λογιζόμενος ως μερισματούχος. 
Παρά τις προσπάθειες όμως που καταβάλλουν τα Μετοχικά μας Ταμεία προκειμένου να καταστούν βιώσιμα (μετά τον ορυμαγδό μέτρων μειώσεων των αναλογουσών εισφορών και των κοινωνικών πόρων, παράλληλα με την αφαίμαξη που υπέστησαν με το «κούρεμα»-PSI), αλλά και να χορηγήσουν αξιοπρεπή μερίσματα-βοηθήματα-εφάπαξ παροχές, οφείλουμε να επισημάνουμε, και να τεκμηριώσουμε παράλληλα, πως η πολιτική του επιδόματος ΒΟΕΑ επιβάλλεται να τροποποιηθεί άμεσα. 
Και αυτό για τους παρακάτω λόγους: 
α). Δεν έχει εισέτι αλλάξει για όλα τα Μετοχικά Ταμεία (διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο) ο τρόπος λειτουργίας του ΒΟΕΑ (ως ένας ανεξάρτητος λογαριασμός με δικό του αποθεματικό κεφάλαιο από τις ατομικές καρτέλες-εισφορές των παιδιών των μετόχων - μερισματούχων), με αποτέλεσμα οι μηνιαίες κρατήσεις - εισφορές που παρακρατούνται, πολλές φορές να καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των Μ.Τ. 
β). Μετά τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων, και, κατ’ επέκταση, των μερισμάτων των στρατιωτικών, και μέχρι να κλειδώσει η τιμή του μερίσματος για το ΒΟΕΑ, μειώθηκε κατά πολύ το χορηγούμενο βοήθημα, που, σύμφωνα και με δική μας μελέτη, η απόδοση των κρατήσεων σε βάθος 25ετίας για το ΒΟΕΑ είναι ελάχιστη, και, ουσιαστικά, δεν καλύπτει πλέον ούτε την ανταποδοτική επιστροφή των κρατήσεων αυτών. 
Συγκεκριμένα, υπολογίσαμε τις εισφορές-κρατήσεις σε βάθος 25ετίας ενός υπαξιωματικού σε συνάρτηση με όλες τις μισθολογικές του προαγωγές στο διάστημα αυτό (καθώς και τις αντίστοιχες για την εφάπαξ εγγραφή του), και τις συγκρίναμε (με τιμές παρούσας και όχι μελλοντικής αξίας) με το επίδομα ΒΟΕΑ που θα ελάμβανε με τη συμπλήρωση 25ετίας του τέκνου και το μέρισμα που θα ελάμβανε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το συμπέρασμα που εξήχθη ήταν πως η μέση ετήσια απόδοση που θα αποφέρει το ΒΟΕΑ μετά από 25 ετών παρακρατήσεις των μετόχων δεν θα ξεπερνά τα 100 ευρώ (άρα συνολικά 2.500 ευρώ παραπάνω σε βάθος 25ετίας!!!)

 
Την ίδια στιγμή, αφενός το Ταμείο θα αποκομίζει πολλαπλάσια οφέλη από τη συνολική είσπραξη σε ετήσια βάση των εισφορών των χιλιάδων μελών του, αφετέρου τέτοια χαμηλή απόδοση δεν θα απέδιδε καμία συναφής επένδυση για μελλοντική εξασφάλιση του τέκνου του μετόχου, άρα τίθεται εύλογα το θέμα της προαίρεσης επιλογής καταβολής αυτών των εισφορών, εφόσον δεν προχωρήσουν άμεσα τα Ταμεία σε τροποποιήσεις του καθεστώτος λειτουργίας του ΒΟΕΑ. 
Επιπροσθέτως, και σε άλλη συσχέτιση στοιχείων που προχώρησε συνάδελφος Οικονομικός Αξιωματικός, με την παραλαβή του βοηθήματος από την κόρη του, με την παρέλευση 18ετίας, διαπίστωσε πως το ποσό χορήγησης του ΒΟΕΑ υπολειπόταν σημαντικά (από 30% έως 50%) των ονομαστικών κρατήσεων, υπό συγκεκριμένες παραδοχές, που ανέλυσε στην ένστασή του, προς το Ταμείο. 
Κατόπιν των ανωτέρω, και στο πλαίσιο αυτό, θα επιθυμούσαμε να θέσουμε υπόψη των Δ.Σ. των Μετοχικών μας Ταμείων τις παρακάτω προτάσεις, για τις οποίες εκτιμούμε ότι μπορούν να επιλύσουν τα υφιστάμενα προβλήματα, και οι οποίες, αν και μερικές εξ αυτών είχαν εξεταστεί και υιοθετηθεί στο παρελθόν (εισηγήσεις από επιτροπές για Μ.Τ., εγκεκριμένες από τέως ΥΦΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ), εντούτοις δεν υλοποιήθηκαν από όλα τα Μ.Τ.: 
• Απεξάρτηση-απεμπλοκή του ΒΟΕΑ από τα Μετοχικά Ταμεία, με τη δημιουργία ενός αυτόνομου ειδικού λογαριασμού, όπου θα μεταφερθούν ως αποθεματικό όλες οι μέχρι σήμερα εισφορές των μετόχων-μερισματούχων που εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορές-κρατήσεις σε αυτόν. 
• Μειώσεις ποσοστού πάγιων μηνιαίων κρατήσεων, ενεργών μετόχων και μερισματούχων, αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης με συνάρτηση της παροχής μόνο με το ηλικιακό καθεστώς του παιδιού και συμπληρωματικά πριν από την 25ετία, πρόβλεψη της συναίνεσης του υποκείμενου σε κρατήσεις γονέα για πρώιμη λήξη της σχέσης, δυνητική ασφάλιση για παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δυνατότητα διακοπής και επιστροφής κρατήσεων πριν από το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού, αύξηση του βοηθήματος κατά πέντε μερίσματα στη χορήγησή του μετά το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού, μείωση ποσοστού δικαιώματος εγγραφής, διεύρυνση ορίων καταβολής (καθιέρωση ετήσιας κλίμακας χορηγήσεων), προκειμένου να καταστεί το βοήθημα πλήρως ανταποδοτικό. 
• Αύξηση του ποσού που έχει «κλειδώσει» ως υπολογισθέν μέρισμα, στα επίπεδα που θα επιφέρουν ένα σοβαρό ανταποδοτικό όφελος στον μέτοχο-μερισματούχο, με βάση υπολογισμού τη μελλοντική αξία (terminal value, or future value)-μοντέλο ασφαλειών ζωής ιδιωτικού τομέα του συνόλου των εισφορών που θα κληθεί να πληρώσει για το εν λόγω βοήθημα. 
Το καθεστώς του ΒΟΕΑ, οι υποχρεώσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα: 
ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ Ταμεία ασφαλίζουν τα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Νόμου 1329/1083 χωρίς διάκριση φύλου, με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους. 
Ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν στο ταμείο τα παιδιά τους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από τπ γέννησή τους ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους, καταβάλλοντας αναλογούν ποσό ως δικαίωμα εγγραφής. 
Επίσης, καταβάλλεται μηνιαία κράτηση υπέρ των Μ.Τ. η οποία αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός κατά τον οποίο συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια η κράτηση παύει στο 25ο έτος της ηλικίας του τέκνου. Το ποσό τού εφάπαξ βοηθήματος για την οικογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια που καταβάλλεται από το Ταμείο καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή τού εφάπαξ βοηθήματος και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο ενεργός μέτοχος, λογιζόμενος ως μερισματούχος. 
Από την 1η Ιουλίου 2012, ο υπολογισμός του ποσού τού εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1η Ιανουάριου 2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5% (τουλάχιστον στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού). Το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται πλήρες για εισφορές από 25 ετών συμπληρωμένων σε ποσό ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα. Δύναται όμως να ληφθεί μειωμένο ως ακολούθως: 
α). Για εισφορές 18-20 ετών συμπληρωμένων ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα.
β). Για εισφορές 21-22 ετών συμπληρωμένων ποσό ίσο με 30 μηνιαία μερίσματα.
γ). Για εισφορές 23-25 ετών συμπληρωμένων ποσό ίσο με 40 μηναία μερίσματα.
Υποχρεώσεις:  
Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με το 15% του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος κατά τη δήλωση εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο και παρακράτηση υπέρ των Μετοχικών Ταμείων4% για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 3% για το τρίτο παιδί, και, για το τέταρτο και πέρα, 2% επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος του μετόχου. 
Πλεονεκτήματα: 
Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, το ΒΟΕΑ δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν υπόκειται σε φόρο και δεν υπάγεται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης οι διενεργούμενες κρατήσεις ΒΟΕΑ αποτελούν ασφαλιστικές εισφορές του υποκείμενου σε αυτές γονέα και, συνεπώς, μειώνουν το φορολογητέο εισόδημά του και περαιτέρω το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 
Μειονεκτήματα
Το ΒΟΕΑ παρακολουθείται σε συνάφεια με τα Μετοχικά Ταμεία και σε ενιαίο λογαριασμό, στην ΗΔΙΚΑ και, κατ' εφαρμογή του Νόμου 4093/2012, δηλώνεται το μεικτό ποσό του μερίσματος, άρα και οι κρατήσεις του ΒΟΕΑ, και, όπως φαίνεται από τον πίνακα (αριστερά), διαφαίνεται πως η απόδοση των κρατήσεων σε βάθος 25ετίας για το ΒΟΕΑ είναι η ελάχιστη, και, ουσιαστικά, δεν καλύπτει ούτε την ανταποδοτική επιστροφή των κρατήσεων αυτών. 
Προτάσεις βελτίωσης: 
• Άμεση απεξάρτηση-απεμπλοκή του ΒΟΕΑ από τα Μετοχικά Ταμεία, με τη δημιουργία ενός αυτόνομου ειδικού λογαριασμού, όπου θα μεταφερθούν ως αποθεματικό όλες οι μέχρι σήμερα εισφορές των μετόχων-μερισματούχων που εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορές σε αυτόν. 
• Αφαίρεση των εισφορών του ΒΟΕΑ στο υπολογισθέν ποσό του μερίσματος ΗΔΙΚΑ. 
Άμεση υλοποίηση των αποφάσεων, ανάλογων του ΜΤΝ για:
α). Μείωση ποσοστού πάγιων μηνιαίων κρατήσεων κατά 12,5% για το πρώτο και δεύτερο εγγεγραμμένο παιδί (ενεργοί μέτοχοι από 4% επί Β.Μ.+ΕΧΥ σε 3,5%, και μερισματούχοι από 16% επί του μερίσματος σε 14%). 
β). Αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης (συνάρτηση της παροχής μόνο με το ηλικιακό καθεστώς του παιδιού, και συμπληρωματικά πριν από την 25ετία η πρόβλεψη της συναίνεσης του υποκείμενου σε κρατήσεις γονέα για πρώιμη λήξη της σχέσης).
γ). Παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (δυνητική ασφάλιση) (δυνατότητα διακοπής και επιστροφής κρατήσεων πριν από το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού, αύξηση του βοηθήματος κατά 5 μερίσματα στη χορήγησή του μετά το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού).
δ). Μείωση ποσοστού δικαιώματος εγγραφής (ενεργοί από 15% επί Β.Μ.+ΕΧΥ σε 4%, μερισματούχοι από 50% επί μερίσματος σε 30%, και διεύρυνση ορίων καταβολής). 
• Αύξηση του ποσού που έχει «κλειδώσει» ως υπολογισθέν μέρισμα στα επίπεδα που θα επιφέρει ένα σοβαρό ανταποδοτικό όφελος στον μέτοχο-μερισματούχο, με βάση υπολογισμού τη μελλοντική αξία-μοντέλο ασφαλειών ζωής ιδιωτικού τομέα του συνόλου των εισφορών που θα κληθεί να πληρώσει για το εν λόγω βοήθημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.