12 Οκτωβρίου 2015

Σχέδιο νόμου για το ηλικιακό όριο των 58 ετών για τις συντάξεις στρατιωτικών...


Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών δίνει μια οριστική απάντηση για το “ηλικιακό όριο” των 58 ετών για τους στρατιωτικούς και για το τι σημαίνει. “Εγκλωβισμό” όπως είχαν φοβηθεί κάποιοι ή “προστασία” από αποστρατείες;=====>> Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΟΕΣ: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 20.00΄ αναρτήθηκε στον επίσημο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Οικονομικών σχέδιο νόμου με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ», στις διατάξεις του άρθρου 1 του οποίου, μεταξύ των άλλων, εμπεριέχονται παράγραφοι ως εξής: «6. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 (Α΄94) καταργούνται από της ισχύος τους και από την ίδια ημερομηνία επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους. 7. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους». 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, αισθάνεται δικαιωμένη καθόσον, από την πρώτη στιγμή δημοσιεύσεως του ν.4336/2015, με σχετική ανακοίνωσή της και με αφορμή παραπλανητικές ερμηνείες τρομοκράτησης και φόβου από διάφορες πηγές που έτρεχαν να κόψουν το νήμα της ενημέρωσης, συνέστησε ψυχραιμία και σύνεση.
Με τις ανωτέρω προτεινόμενες ρυθμίσεις καταργούνται ολοσχερώς οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4336/2015 που διαφοροποίησαν τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις από τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, ειδικότερα δε οι δυσμενείς διατάξεις που θεσπίστηκαν τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου 2015, με τροπολογία και αφορούσαν μόνο τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, καθόσον ανέτρεχαν στον παρελθόντα χρόνο 20-7-2010 (ημερομηνία δημοσιεύσεως του ν.3865/2010) και όχι στην επομένη της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού (ν.4336/2015, ήτοι τη 15-8-2015) όπως εκ πρώτης όψεως διαφαινόταν και κατά προσδοκία αναμενόταν. 
Κατά συνέπεια το συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει όπως ακριβώς ρυθμίστηκε με το άρθρο 4 του ν.3865/2010 χωρίς ουδεμία αλλαγή, ήτοι: «4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά: α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα. β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα. γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού». 
Περαιτέρω, με το ανωτέρω σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνεται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να μην υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι η εν λόγω διάταξη δεν αφορά σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα και θα αναμένει τη σύνδεσή της με το κυοφορούμενο νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών, σε κάθε δε περίπτωση θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει όπου, όταν και με τον τρόπο που κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να είναι πάντα αναγκαίο να ανακοινώνονται εκ των προτέρων οι ενέργειές της και οι δράσεις της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.