1 Δεκεμβρίου 2015

Η νέα φορολογική κλίμακα για το 2016...


Σχέδιο για την εφαρμογή μίας ενιαίας φορολογικής κλίμακας, με δύο παρακλάδια, προωθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η εφαρμογή της αναμένεται να ισχύσει απο το 2016. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του antenna.gr 

Το ένα σκέλος της ενιαίας κλίμακας θα αφορά όσους δηλώνουν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού εισοδήματός τους και το άλλο όσους δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ακίνητα σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού εισοδήματός τους. 

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, ετοιμάζεται να προτείνει στους δανειστές πλήρη μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος, με επαναφορά της βασικής φορολογικής κλίμακας με την οποία θα φορολογείται κάθε φυσικό πρόσωπο για το σύνολο των εισοδημάτων του απ’ όλες τις πηγές (μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενοίκια, τεκμαρτά μισθώματα, μερίσματα, δικαιώματα κ.λπ.). 

Από τη φορολόγηση με βάση την ενιαία κλίμακα θα εξαιρούνται μόνο ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων, οι οποίες θα φορολογούνται - όπως και σήμερα - αυτοτελώς, όπως οι τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και ρέπος, οι υπεραξίες από τις πωλήσεις ακινήτων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και χρηματοοικονομικών παραγώγων. 
Ευρώ - Χρήματα:
 Το σχέδιο προβλέπει εξαίρεση και για κάποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις εισοδημάτων που ήδη απαλλάσσονται του φόρου, όπως οι αγροτικές αποζημιώσεις και επιδοτήσεις, τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, οι μισθοί και οι συντάξεις των ατόμων με αναπηρία 80% και άνω, τα επιδόματα στήριξης τέκνων, τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, το επίδομα στέγης των φοιτητών, το 65% των επιδομάτων επικινδυνότητας κ.λπ. 
Η ενιαία φορολογική κλίμακα: 
Αν ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού ετήσιου ατομικού εισοδήματός του, θα φορολογείται για το σύνολο των εισοδημάτων του απ’ όλες τις πηγές με μια φορολογική κλίμακα στην οποία θα ισχύει αφορολόγητο όριο μεταξύ 8.000 και 10.000 ευρώ. 
ΙΚΑ - Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - συνταξιούχοι:
Πάνω από το όριο αυτό θα ξεκινά η προοδευτική κλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών. Στην νέα κλίμακα οι συντελεστές θα είναι περισσότεροι, επομένως θα υπάρχουν πολλά διαφορετικά κλιμάκια φορολόγησης. Δεδομένου ότι θα υπάγεται σε αυτήν το άθροισμα των εισοδημάτων του φορολογούμενου, η αλλαγή θα σημάνει την μεταφορά φορολογικών βαρών από τα χαμηλότερα στα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. 

Αν ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες ή και από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή και από ακίνητα ή και από άλλες «μη μισθωτές» πηγές, σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού ετησίου ατομικού εισοδήματός του, θα φορολογείται για το σύνολο των εισοδημάτων του απ’ όλες τις πηγές, με μια παραλλαγή της φορολογικής κλίμακας των μισθωτών και των συνταξιούχων. 

Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα προβλέπεται κάποιοο αφορολόγητο όριο και η φορολόγηση θα ξεκινά από το πρώτο ευρώ του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων, αρχικά με σχετικά χαμηλούς συντελεστές, οι οποίοι θα αυξάνουν προοδευτικά. 
Σύνδεση αφορολογήτου με «πλαστικό χρήμα»:
Οι φορολογούμενοι της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή με βασικό εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, θα δικαιούνται το αφορολόγητο όριο, εφόσον το καλύπτουν με συναλλαγές μέσω «πλαστικού χρήματος».

Έτσι, όποιος έχει ετήσιο εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο, θα πρέπει να ξοδεύει μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών το σύνολο του εισοδήματος αυτού, για να μην επιβαρυνθεί με φόρο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής. 

Όποιος φορολογούμενος της ίδιας κατηγορίας έχει εισόδημα μεγαλύτερο από το αφορολόγητο, θα πρέπει να έχει δαπάνες μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ίσες με το ύψος του αφρολόγητου ορίου, για να κατορθώσει να ευνοηθεί της «απαλλαγής» φόρου μέχρι το εν λόγω ύψος εισοδήματος. 
Κάρτες - ψηφιακές συναλλαγές - χαρτονομίσματα:
Για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου θα αναγνωρίζονται όλες οι δαπάνες, που όμως έχουν εξοφληθεί μόνο από μία πιστωτική ή και μία χρεωστική κάρτα, ο συνδεδεμένος τραπεζικός λογαριασμός με την οποία θα πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet, ως προοριζόμενος να εξυπηρετήσει την εξόφληση δαπανών με «πλαστικό χρήμα» για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου. 

Η τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί η πιστωτική κάρτα ή έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός με τον οποίο συνδέεται η χρεωστική κάρτα, οφείλει να εκδίδει βεβαίωση με αναλυτικά στοιχεία για το κάθε είδος δαπάνης που πληρώθηκε με την κάρτα. Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν τουλάχιστον το ποσό της δαπάνης, την ημερομηνία και την ώρα πληρωμής, τον ΑΦΜ και την επωνυμία του αντισυμβαλλομένου. 

Εξετάζεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν οι τράπεζες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet όλο το περιεχόμενο κάθε βεβαίωσης, δηλαδή τα αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες που πραγματοποίησε με «πλαστικό χρήμα» κάθε μισθωτός και συνταξιούχος. 

Πιστωτική Κάρτα - Visa:
Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων θα μπορεί να γίνεται είτε τμηματικά -ανά μήνα, δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο ή εξάμηνο- είτε μονομιάς σε ετήσια βάση, ώστε -σε κάθε περίπτωση- το σύνολο των δαπανών που εξόφλησε κάθε μισθωτός και συνταξιούχος φορολογούμενος με «πλαστικό χρήμα» να εμφανίζεται προεκτυπωμένο στην ηλεκτρονική φορολογική του δήλωση και να προκύπτει άμεσα αν καλύφθηκε ή όχι το αφορολόγητο όριο! 

Σημειώνεται πάντως ότι από την υποχρέωση να πληρώνουν με «πλαστικό χρήμα» τις δαπάνες που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο θα εξαιρεθούν οι υπερήλικες συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι συνταξιούχοι υπερβαίνουν ένα αρκετά υψηλό όριο ηλικίας. 
Πηγές ΥΠΟΙΚ: Δικαιότερο το νέο σύστημα:
Το σχεδιαζόμενο σύστημα φορολογίας εισοδήματος το οποίο θα βασίζεται στην εφαρμογή μιας φορολογικής κλίμακας για το άθροισμα των εισοδημάτων απ’ όλες σχεδόν τις πηγές θεωρείται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δικαιότερο, καθώς φορολογεί κάθε φυσικό πρόσωπο ανάλογα με το ύψος του συνολικού του εισοδήματος. 
Χρήματα - Λεφτά - Τσέπη:
Όπως επισημαίνει στέλεχος του οικονομικού επιτελείου «δεν είναι συμβατό με τη λογική του απλού και του δίκαιου φορολογικού συστήματος, να έχουμε διαφορετικούς τρόπους φορολόγησης σε εισοδήματα. Είναι θέμα Δικαιοσύνης και απλοποίησης. Έτσι, θα μεταφερθεί το φορολογικό βάρος στα υψηλά και στα πολύ υψηλά εισοδήματα. Έχουμε περιπτώσεις, με τις τρεις διαφορετικές κλίμακες που έγιναν, όπου υψηλά εισοδήματα ελαφρύνθηκαν! Άρα θα πρέπει να πάμε σε μία επιβάρυνσή τους σε σχέση με τα χαμηλά εισοδήματα». 
«Μαχαίρι» σε φοροαπαλλαγές 3,1 δις: 
Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη φορολογική μεταρρύθμιση, το οποίο θα τεθεί υπόψη του «κουαρτέτου» προς έγκριση πριν πάρει τον δρόμο για τη Βουλή, προβλέπει και νέες περικοπές και καταργήσεις φοροαπαλλαγών. 

Στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών θα μπουν οι 630 φοροαπαλλαγές που έχουν απομείνει στην ελληνική φορολογική νομοθεσία και «κοστίζουν» περίπου 3,1 δις ευρώ, όπως προκύπτει και από το κείμενο του Προϋπολογισμού. 

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει να βάλει «μαχαίρι» σε μεγάλο αριθμό φοροαπαλλαγών, επικαλούμενη ότι πολλές από τις διατάξεις αυτές δεν εξυπηρετούν κοινωνικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς.

2 σχόλια:

 1. Δηλαδη,οποιος:1)Εχει εισοδημα μεχρι 8-10.000 ευρω,θα πρεπει να το καταναλωνει ολο μεσα στο ετος να μην του μενει τιποτα και μαλιστα με πιστωτικη η χρεωστικη καρτα,για να μην φορολογηθει.Δηλαδη,αν αυτος ο καποιος ειναι αγαμος και εχει μηνιαιο εισοδημα 700 ευρω και ετησιο 8.400 ευρω και κατορθωνει να νοικιασει σπιτι,να φαει και να βαζει 20€ στην τραπεζα (240€ το ετος),θα φορολογηθει οπωσδηποτε γιατι δεν θα εχει παραστατικα στοιχεια αναλωσης ολου του ποσου,αλλα και το ελαχιστοτατο ποσο τοκων θα προστεθει στο φορολογητεο για να φορολογηθει κι αυτο.Κι'αυτο το θεωρουν δικαιο φορολογικο συστημα.
  Αυτοι που επεξεργαζονται την φορολογια εισοδηματος,εχουν καμμια σχεση με τον πραγματικο κοσμο;.Μεχρι τωρα δηλαδη ηταν αδικο το συστημα αφου αφηνε μεγαλα εισοδηματα με μικρους συντελεστες φορολογησης και τωρα θα γινει δικαιο με μεγαλυτερους συντελεστες γι'αυτους και φορολογηση των μικρων,πολυ μικρων εισοδηματων,αφου για να μην φορολογηθουν θα πρεπει να καταναλωθουν ολα τα ποσα.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Τα ποσα που θα εισπραξει το κρατος απο την φορολογια εισοδηματος θα ειναι σχεδον διπλασια απο τα προηγουμενα χρονια,αφου ανεξαιρετως ολοι θα φορολογηθουν.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2ον:Η δικαιοσυνη τους θα μας βγει πολυ ακριβα,συμφωνα με την αναρτηση,για το περιεχομενο της οποιας εχω επιφυλαξεις,αφου εχω την αισθηση πως καπου δεν τα λεει καλα........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την ίδια αίσθηση έχω κι εγώ συνάδελφε,αλλά,υπάρχει και το αλλά(!),διότι μ΄αυτούς που έχουμε μπλέξει όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς!!
   ΄Ιδωμεν...

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.