.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

20 Ιανουαρίου 2016

Ομαδική Προσφυγή Δικαιούχων για άμεση καταβολή του Β.Ο.Ε.Α, με τη συμπλήρωση του 18ου έτους...*Δικηγορικό Γραφείο
Καλογιαννάκη Νικήτα
Θεμιστοκλέους 33-Αθήνα
Τ.K: 10677-Τηλέφωνα: 697 68 09 100 – 210 3826582
email: nomosnikitas@gmail.com


Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ως γνωστόν το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α) του ΜΤΣ, χορηγείται πλέον στους δικαιούχους- τέκνα μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ με τη συμπλήρωση των 25 ετών και όχι με τη συμπλήρωση των 18 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Φ.951.1/120/875101/Σ. 5291 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ευάγγελου Βενιζέλου και του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 1357 /1-9-2010/ τ. Β΄) με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17−1−1984 (ΦΕΚ Β΄ 74/15−2−1984) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 

Η παραπάνω ρύθμιση, με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση, επέφερε στα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ, καθώς και στις οικογένειες αυτών τις κατωτέρω δυσμενείς επιπτώσεις: 
• Παράτεινε τουλάχιστον για επτά (7) και πλέον έτη, την καταβολή του παραπάνω βοηθήματος. 

• Ανέτρεψε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, που περίμεναν το εν λόγω βοήθημα ως άμεση χείρα βοηθείας μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους, προκειμένου να μπορέσουν να σπουδάσουν τα τέκνα τους, και να τα αποκαταστήσουν επαγγελματικά, κ.λ.π. 

Από το Δικηγορικό μας γραφείο μας θα κατατεθούν ομαδικές προσφυγές, όσων δικαιούχων τέκνων ΒΟΕΑ -ΜΤΣ δεν έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη ηλικίας, με τις οποίες και θα ζητείται η άμεση καταβολή του βοηθήματος αφού το τέκνο –δικαιούχος θα έχει ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 


Η νομική βάση της προσφυγής θα  εδράζεται τόσον σε συνταγματικές διατάξεις - άρθρο 21 του Συντάγματος  περί προστασίας της οικογένειας - αλλά και στην ίδια την προηγούμενη  υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17−1−1984 (ΦΕΚ Β΄ 74/15−2−1984) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθώς το ΒΟΕΑ θεσπίστηκε, εκ της ονομασίας του, για την  δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας , όχι μόνον με την νοούμενη αυτοτέλεια με τον ίδιο το  γάμο του τέκνου αλλά κυρίως την αυτοτέλεια του τέκνου με την ενηλικίωσή του σε σχέση με την γονεΐκή του οικογένεια   δηλαδή την ανεξαρτοποίησή του  αλλά και την δυνατότητα του επίσης αμέσως με την ενηλικίωση για  επαγγελματική –οικονομική αποκατάσταση και αυτοτέλεια. 

Η αυτοτέλεια του τέκνου με την ενηλικίωση  σημαίνει επίσης ότι αφού το τέκνο έχει λάβει  μια ολοκληρωμένη ψυχοσωματική  φροντίδα κατά την περίοδο της ανηλικότητας,  εντός της οικογένειας, μέχρι τα δεκαοκτώ έτη του, πλέον  με την ενηλικίωση μπορεί  και πρέπει από μόνο του, το τέκνο, να λειτουργεί αυτοτελώς , δηλαδή να μπορεί να θέτει και να εκπληρώνει σκοπούς  π,χ σπουδές-επάγγελμα κλπ,  χωρίς να εξαρτάται  από άλλους  και αυτή η αυτοτέλεια επιδιώκεται και επιτυγχάνεται και με την οικονομική ενίσχυση του ΒΟΕΑ.

 Επίσης   με την συμπλήρωση των 18 ετών, το ΒΟΕΑ καθίσταται αναγκαίο καθώς θα βοηθήσει  σημαντικά  τόσο τη χρηματοδότηση   της επαγγελματικής εκπαίδευσης μετά το Λύκειο, είτε  θα καλύψει μέρος των εξόδων , κυρίως σήμερα με την σημερινή οικονομική κρίση , που προκύπτουν από την  εισαγωγή σε μια επαγγελματική Σχολή ή Πανεπιστήμιο –ΤΕΙ και μάλιστα εκτός της πόλης της γονεϊκής κατοικίας , ή  τέλος θα καλύψει  τα έξοδα για το άνοιγμα μιας μικρής επιχείρησης.

 Είναι λοιπόν αναγκαία και κρίσιμη η χορήγηση του ΒΟΕΑ, κατά την μετάβαση από την ανηλικότητα στην ενήλικη ζωή, στα 18 έτη    και όχι τόσο στα 25 ή στα 30 έτη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση   των ανωτέρω σημαντικών σκοπών, καθοριστικών για την πορεία του τέκνου στην μετέπειτα οικογενειακή αλλά και επαγγελματική του ζωή .
Εξάλλου το ΒΟΕΑ έχει πρωτίστως ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς  προέρχεται κυρίως από εισφορές των γονέων.

Το κόστος ενός εκάστου- δικαιολογητικά :

 Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην ανωτέρω διαδικασία μπορεί να αποστείλει την κατωτέρω  αίτηση- εξουσιοδότηση τέκνου δικαιούχου Β.Ο.Ε.Α., στην  διεύθυνση: Δικηγορικό Γραφείο Καλογιαννάκη Νικήτα,   Θεμιστοκλέους 33 -Αθήνα Τ.Κ.10177, θεωρημένη από δημόσια Αρχή για το ιδιόχειρο της υπογραφής του τέκνου, μαζί με δέκα (10) ευρώ για έξοδα διεκπεραίωσης – κατάθεσης, καθώς επίσης  Φ/α της ταυτότητας του δικαιούχου τέκνου και του γονέα όπως και  Φ/α των εγγράφων από τα οποία  θα προκύπτει ο αριθμός  Μητρώου  και  ο αριθμός  Φακέλου  του γονέα στο ΜΤΣ, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία.


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (BOEA)

Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 105 62  ΑΘΗΝΑ

 Τηλ. 2111048265-278

Fax: 210-3233375

  
Του/Της δικαιούχου: (επώνυμο)…………………………………(όνομα)………………………………...(πατρώνυμο) ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία γέννησης:……………………………………………….
Δνση κατοικίας :
Πόλη:………………………………….. Οδός:……………………Αριθμ. …….............
Περιοχή:……………………………Τ.Κ………….
Τηλέφωνο Σταθερό:…………………………Τηλέφωνο Κινητό:…………………….....
AΦM…………………………………ΔΟΥ……………………………………………………..

Ο πατέρας μου- μητέρα μου- είναι μέτοχος ή μερισματούχος του ΜΤΣ (να διαγραφεί η λέξη που δεν ανταποκρίνεται στην ιδιότητα του γονέα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ 
 Επώνυμο:……………………………………………
Όνομα:……………………………… Πατρώνυμο:.……………………….
Στρατός……………………………….Χωροφυλακή……………………
Αρ. Μητρώου :……………………. Αρ. Φακέλου:……………………...

Εξουσιοδοτώ τον Καλογιαννάκη Νικήτα, Δικηγόρο Αθηνών Θεμιστοκλέους 33 -Αθήνα Τ.Κ.10177,με  ΑΜ- 35527- ΔΣΑ και με ΑΔΤ ΑΕ580993 /16-06-2006 ΤΑ Καμινίων, τηλ. 6976809100 – 2103826582,    να υπογράψει και καταθέσει αντί εμού,  ομαδική αίτηση για την άμεση καταβολή του  Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) που δικαιούμαι καθώς και να παραλάβει τη σχετική απάντηση ή / και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου .  

                                              Ημερομηνία…………………………2016
                                                                Ο εξουσιοδοτών

 (Επικύρωση υπογραφής δικαιούχου )


* Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Α).

  


4 σχόλια:

 1. Μπορούμε να στείλουμε την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ και χωρίς την μεσολάβηση του Σωματείου στο οποίο ανηκουμε;
  Τα 10 ευρώ θα ταχυδρομηθουν μαζί με την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ή θα κατατεθούν σε καποιον λογαριασμό;
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;Ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ συνάδελφε μπορείς να έλθεις απ΄ευθείας σε επικοινωνία με τον Δικηγόρο,χωρίς την διαμεσολάβηση κάποιου Σωματείου.Ο Δικηγόρος θα σου δώσει το τραπεζικό του λογαριασμό για να καταθέσεις τα χρήματα.
  Υπόψη συνάδελφε ότι η ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας δεν ειδησιογραφική με την ευρεία έννοια,αλλά συνδικαλιστική που ασχολείται με θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους.Η προηγούμενη ανάρτηση έγινε την 21-01-2016:http://saealarisas.blogspot.gr/2016/01/a.htm
  Σ΄ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον σου,μας τιμά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι δική μου τιμή,κ.Αποστολέ.
  Πλήρης,ακριβοδικαιος,άμεσος.Λέξεις που σας χαρακτηρίζουν.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ΄ευχαριστώ συνάδελφε για τα καλά σου λόγια.
   Καλό βράδυ.

   Διαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.