14 Μαΐου 2016

Διευκρινήσεις για την τροποποιητική Δήλωση Αναδρομικών για τους ε.ε. και ε.α.των Ε.Δ. και Σ.Α...
Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης - Σμχος(ε.α) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

Με το Ν.4307/14 εφαρμόστηκαν κατά 50% οι αποφάσεις του Σ.Τ.Ε 2192/14 ….. 2194/14 και χορηγήθηκαν αναδρομικά στους ε.ε και ε.α Στρατιωτικούς και Σ.Α που αφορούν την χρονική περίοδο από 1-08-2012 έως 31-12-2014. Σύμφωνα με τις ΠΟΛ1088/17-04-2015 και ΠΟΛ. 1132/25-06-2015 τα αναδρομικά (μισθοί-συντάξεις) φορολογούνται στα έτη που ανάγονται. Έτσι στις βεβαιώσεις αποδοχών, προκειμένου για συντάξεις, η Γ.Γ.Π.Σ μας ενημερώνει σε ειδική στήλη για αναδρομικά 2014 και σύμφωνα με τις ΠΟΛ θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση του αντιστοίχου έτους. 

Η τροποποιητική δήλωση:

α). Υποβάλλεται χειρόγραφα σε δύο αντίτυπα στις κατά τόπους εφορίες όπου ανήκει ο φορολογούμενος αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για αυτό. 

β). Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται από την εφορία σύμφωνα με τις ΠΟΛ. Χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εν προκειμένω μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. 

γ). Η συσχέτιση της τροποποιητικής με τα στοιχεία της αντίστοιχης του φορολογικού έτους που ανήκει θα γίνει από τον υπάλληλο της εφορίας. Σύμφωνα με τις ΠΟΛ του 2015, τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο φορολογούμενος είναι ΜΟΝΟ αυτά που αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του, τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων του Λογιστηρίου. 

δ). Στο έντυπο Ε1 της τροποποιητικής , στη προκειμένη περίπτωση έτους 2014, αναγράφονται: 

         1). Τα στοιχεία του φορολογουμένου. 
         2).Τροποποιητική λόγω αναδρομικών. 
      3). Συμπληρώνονται βάσει των στοιχείων της βεβαίωσης τα ποσά στις στήλες. 
-  301 αναδρομικά για μισθούς. 
-  302 αναδρομικά για συντάξεις. 
-  313 φόρος που αναλογεί στα αναδρομικά. 
-  315 φόρος που παρακρατήθηκε στα αναδρομικά. 
        
        4). Θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό για το έτος υποβολής της Τροποποιητικής συνήθως με μηδενικό χρέος. 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι επειδή τα αναδρομικά βάση του Ν4307/14 θα δοθούν σε δόσεις στα έτη 2015,2016,2017, τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται στα έτη 2016, 2017 και 2018, η γραφειοκρατία στο μεγαλείο της και η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία στο κατακόρυφο. 

Αυτή είναι μεταρρύθμιση-πρόοδος, ενώ η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή καλά κρατεί !!! 

ΣΧΟΛΙΑ_ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

α). Αφού έχουν παρακρατηθεί οι νόμιμοι φόροι (βεβαίωση συντάξεων), γιατί η Γ.Γ.Π.Σ (gsis.gr) επιβάλλει την υποβολή Τροποποιητικής δήλωσης; Γεγονός που θα δημιουργήσει ταλαιπωρία στους πολίτες, πρόσθετο φόρτο εργασία στις εφορίες και γραφειοκρατία. .

β). Τα αναδρομικά δόθηκαν το έτος 2015, γιατί δεν ενσωματώθηκαν στα εισοδήματα του έτους χορήγησης (με έκπτωση 20% όπως ίσχυε) και να μην είναι υποχρεωτική (προαιρετική) η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, η οποία θα είναι και υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης και για τα έτη 2017 και 2018 για τα αναδρομικά που θα χορηγηθούν τα έτη 2016 και 2017 κι είναι αναδρομικά περιόδου 01-08-2012 έως 31-12-2014. 

γ). Σε περίπτωση τυπικής υποχρέωσης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης (ΠΟΛ 2015) αυτή να υποβάλλεται ΗΛΚΤΡΟΝΙΚΑ, για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία 280.000 υπόχρεων (Στρατιωτικών-Σ.Α) κι η αναίτια πρόσθετη εργασία (περίπου 1.000.000 εργατώρες) των αναμφισβήτητα ολίγων υπαλλήλων των εφοριών, που είναι αναγκαίο να ασχολούνται με την φοροδιαφυγή. 

Τέλος είναι πλέον ή βέβαιο ότι αρκετοί υπερήλικες συνταξιούχοι θα αποφύγουν αυτή την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία με την άρνησή τους να υποβάλλουν την άνευ σημασίας (δεν φοροδιαφεύγουν) τροποποιητική δήλωση και πιθανό να δημιουργηθεί και κοινωνικό πρόβλημα χωρίς ουσιαστικό λόγο, αλλά εξ αιτίας τις γραφειοκρατίας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ 887/16 ΤΟΥ Ε.Σ Αλλάζει ο Υπολογισμός Αναπροσαρμογής Συντάξεων Στρατιωτικών. 

Η ολομέλεια του Ε.Σ με την απόφαση 887/16 προσδιόρισε τον ακριβή χρόνο που πρέπει να ξεκινά η αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών για υπαγωγή τους στο πλαίσιο των Ν.2838/2000 και ν.3016/2002. 

Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου με την απόφασή της έκρινε ότι ο τρόπος με τον οποίο το Γ.Λ.Κ καθόρισε την αφετηρία υπολογισμού αναπροσαρμογής των συντάξεων σε εφαρμογή των νόμων οικονομικής προαγωγής και στους συνταξιούχους στρατιωτικούς «παραβιάζει το δικαίωμα παροχής αποτελέσματος δικαστικής προστασίας» των στρατιωτικών συνταξιούχων και «συγχρόνως προσβάλλει το δικαίωμά τους για σεβασμό της περιουσίας τους και διαρρηγνύει τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της προστασίας της περιουσίας και των επιταγών του γενικού συμφέροντος και επομένως δεν είναι συμβατή με το άρθρο 20 παργ.-1- του Συντάγματος και ο άρθ. 6 της Ε.Σ.Δ.Α και το άρθ. 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής». 

Συνεπώς σύμφωνα με τους Συμβούλους του Ε.Σ η αφετηρία αναπροσαρμογής των συντάξεων πρέπει να οριστεί η ημερομηνία έκδοσης της αρχικής Πράξης με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά τους για υπαγωγή στο πλαίσιο των Νόμων οικονομικής προαγωγής. 

Κατόπιν των ανωτέρω όσοι συνάδελφοι έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη (με έφεση ή αγωγή) για διεκδίκηση αναδρομικών λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξης εξ αιτίας της υπαγωγής στους Νόμους οικονομικής προαγωγής (2838/2000 και 3016/2002).

Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ αναπροσαρμογής ορίζεται από την ημερομηνία που απορρίφθηκε το αίτημά σας στο Γ.Λ.Κ και όχι από τελεσιδικίας της υπόθεσης και δικαιούστε αναδρομικά τουλάχιστον τριετίας.

5 σχόλια:

 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 50 % σε αποστράτους μέχρι 31/7/2012
  1. Από το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ,άρχισε η υλοποίηση της εφαρμογής κατά 50% της απόφασης του ΣτΕ.
  2. Το ποσό των αναδρομικών που καταβλήθηκε με τη σύνταξη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 αντιστοιχεί ΑΚΡΙΒΩΣ από ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 (1/8/2014-31/12/2014).
  3. Το ποσό των αναδρομικών που καταβλήθηκε με τις συντάξεις ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015,ήτοι έντεκα (11) μήνες, αφορά τα 11/36 των υπόλοιπων 36 οφειλομένων αναδρομικών για το από 1/8/2012-31/7/2014 χρονικό διάστημα.
  ‘Αρα το ποσό αυτό ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013.
  4. Το ΓΛΚ ,εσφαλμένα , κατά την άποψή μας ,τα καταχωρίζει στη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων Έτους 2015, ως αναδρομικά έτους 2014.
  – Αν TYXON θεωρηθεί ότι η εκδοχή του ΓΛΚ είναι ορθή,τότε α)τα αναδρομικά που θα λάβουμε(12/36) το έτος 2016 β)τα αναδρομικά που θα λάβουμε(12/36) το έτος 2017 και γ)τα αναδρομικά που θα λάβουμε(1/36) το έτος 2018,με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ στις Βεβαιώσεις του ΓΛΚ,για τα έτη 2016,2017και 2018,ως ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ του έτους 2014,με αποτέλεσμα την προσθήκη τους στη σύνταξη του έτους 2014.Αυτό σημαίνει α)συνεχείς τροποποιητικές δηλώσεις β)αύξηση φόρου λόγω κλίμακας γ) αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης κ.λ.π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σωστό το σχόλιο του συναδέλφου.
  ΠΗΡΑΜΕ:
  1)Τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015:ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (5 μηνων) για το διάστημα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
  2)από ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015:ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (σε 11 μήνες) για το διάστημα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012-ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
  Λογικά η συνέχεια είναι ως κατωτέρω:
  3)από ΙΑΝΟΥΡΙΟ 2016-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016:ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (σε 12 μήνες) για το διάστημα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
  Οποτε στις βεβαιώσεις του Γ.Λ.Κ.
  Α)για τα εισοδήματα από 1/1/2015 έως 31/12/2015 που τώρα πηραμε πρέπει(η επρεπε)να εμφανίζονταν:ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2012,ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2013,ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2014.
  Αντ'αυτου το Γ.Λ.Κ.σε πολλές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (όπως και στην δική μου) τα αναφέρει ως ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2014 και δεν τα ξεχωρίζει.
  Β)για τα εισοδήματα από 1/1/2016 έως 31/12/2016 θα πάρουμε ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 5 μηνών από το έτος 2013 και 7 μηνών από το 2014.Οπότε στην μελλοντική ΒΕΒΑΙΩΣΗ θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς:ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2013 και ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2014 (θα το δούμε αυτό).
  Γενικά οι πρ.κυβερνώντες(Σαμαράς,Βενιζέλος) εκτός της τεράστιας οικονομικής ζημίας που μας προξένησαν ηθελημένα,μας οδηγούν επιπλέον και σε μία απίστευτη ταλαιπωρια,αφού πρέπει χιλιάδες αποστράτων να περάσουν το κατώφλι των ΔΟΥ για να υποβάλλουν την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ,η οποία οδηγεί σε νέους φόρους,αφού μεγαλώνει το φορολογητεο εισόδημα.
  Πολύ εύστοχα ο συνάδελφός σχολιάζει πως θα μπορούσαν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.
  ΕΡΩΤΗΜΑ:ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΜΟΝΟ:ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2014 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ:ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2012,2013,2014;
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ;ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ;ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ;
  ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απλά θα περιμένουμε αγαπητέ συνάδελφε για να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει...Χρόνος υπάρχει αρκετός έως το τέλος του 2016...Υπόψη ακόμη και οι λογιστές που είναι καθ΄ύλη αρμόδιοι,δεν μπορούν να δώσουν σαφή απάντηση! Υπομονή...

   Διαγραφή
 3. ΜΑΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ17 Μαΐου 2016 - 5:55 μ.μ.

  Συναδελφε Αποστολε καλησπερα.Οταν η εφορια κανει την εκκαθαριση της συμπληρωματικης(ων ) δηλωσης μας,θα φανει στα Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ο Φ Ε Ι Λ Ω Ν μας (καθε μηνα περιπου να κλικαρουμε εκει, αφου εχουμε καταθεσει την συμπληρωματικη μας δηλωση,για να βλεπουμε εαν εχει γινει η εκκαθαριση).Λογικα πληρωνουμε ολοι διοτι ενας λογος ειναι οτι στα αναδρομικα δεν μας εχει γινει η κρατηση εισφ. αλληλεγγυης.Για να μπω στα στοιχεια οφειλων γραφω ταξις νετ,κλικ ο λογαριασμος μου,βαζω κωδικους,κλικ εφαρμογες,κλικ στοιχεια οφειλων.Εαν γραφει ποσό τοτε εκτυπωνουμε την ταυτοτητα οφειλης και πληρωνουμε στην τραπεζα.Το εκκαθαριστικο μετα θα μας σταλει ταχυδρομικα .Εαν δεν μας σταλει το ζηταμε απο την εφορια.Στους συναδελφους που ηταν προ 2012 αποστρατοι το ΓΛΚ(εχω αυτη την γνωμη,δεν ξερω εαν ισχυει ) εγραψε ολο το ποσό των αναδρομικων στα στα αναδρομικα 2014,ενω αυτοι που ηταν εως και 31-12-2015 και ενεργεια και αποστρατοι, η υπηρεσια ξεχωρισε σε αυτους κατ ετος τα αναδρομικα ενω το διαστημα που ηταν αποστρατοι το ΓΛΚ τα εβαλε ολα μαζι στα αναδρομικα του 2014.Καλό απογευμα σε ολους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα συνάδελφε Μάνο.Σ΄ευχαριστώ για την ενημέρωση-ανάλυση που κάνεις για το θέμα των αναδρομικών ποσών,για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι... Το ίδιο αναμένω και απ΄ άλλους συναδέλφους,καθότι ο υποφαινόμενος δεν είναι παντογνώστης...

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.