.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

4 Μαΐου 2016

Τα μυστικά για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Τι ισχύει για τις Σχολές Ε.Δ - Σ.Α ...


• ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

• Οι λεπτομέρειες και οι παγίδες για το μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων που θα διαγωνιστούν με το νέο εξεταστικό σύστημα Έναν πλήρη οδηγό για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι μετά τη λήξη των Πανελλαδικών, παρουσιάζει το «Έθνος-Παιδεία», 17 ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το πώς πρέπει να δηλώσουν τα τμήματα όσον αφορά τη σειρά προτίμησης, να ενημερωθούν για το τι ισχύει σε περιπτώσεις ισοβαθμίας σε τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αλλά και στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Σχολές και να μάθουν ποια τμήματα απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα. 

Οι έξυπνες επιλογές σχολών και τα σημεία – παγίδες Οδηγό για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων που θα διαγωνιστούν με το νέο σύστημα εξετάσεων που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τα τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα, τα μυστικά για τη σειρά των προτιμήσεων για τις σχολές και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις, καθώς και το τι προβλέπεται σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στις εισαγωγικές εξετάσεις, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. 

Ειδικότερα, μηχανογραφικό δελτίο με το νέο σύστημα μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Για τους υποψήφιους αυτούς, αν δεν αποκτήσουν το απολυτήριό τους τον Ιούνιο του 2016, η συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θεωρείται άκυρη. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 
• Μπορούν να επισκέπτονται όσο συχνά επιθυμούν την ιστοσελίδα και να τροποποιούν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο από τη στιγμή της ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί και μέχρι την οριστικοποίησή του. 

• Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών. 

• Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν, ακόμη και όλα, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔΥΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία. Τα τμήματα δηλώνονται με όποια σειρά επιθυμούν, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Αν υπάρξει προτίμηση για τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που δήλωσε ο υποψήφιος, τότε το δηλώνει μόνο μία φορά. 

• Οι υποψήφιοι Εσπερινού ΓΕΛ δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν εισάγονται σε τμήμα για το οποίο δεν δήλωσαν προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων εισάγονται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που δήλωσαν, τότε θα εισαχθούν σε αυτό που δήλωσαν με προγενέστερη προτίμηση. Όσον αφόρα τη σειρά των προτιμήσεων, θα πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία των υποψηφίων, δηλαδή πρώτα να δηλώνουν το τμήμα που πραγματικά επιθυμούν να εισαχθούν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν και μετά τα υπόλοιπα. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσε ένας υποψήφιος προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές. Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές, ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου. 

• Για να λάβει μέρος έναν υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δήλωσε. 

• Όσον αφόρα την αρίθμηση των προτιμήσεων, πρέπει να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά η επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης. 

• Τέλος, δεν επιτρέπεται να δηλωθεί τμήμα στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής ο υποψήφιος από προηγούμενο έτος. Το μηχανογραφικό δελτίο, τόσο για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα όσο και με το παλιό, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 

Τι ισχύει για τα ειδικά μαθήματα και τις αθλητικές δοκιμασίες (ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΩΔΙΚΟΙ) Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικες κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Στη στήλη Ειδικό Μάθημα του μηχανογραφικού δελτίου υπάρχει σε παρένθεση έναν αριθμόν από το 1 έως το 16 για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή ιδιαιτερότητες, υποδηλώνονταν έτσι σε ποια θα εξεταστούν οι υποψήφιοι. 

Πιο συγκεκριμένα, για τα τμήματα με τον αριθμό (1) απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο». 

(2). Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων». 
(3). «Αγγλική Γλώσσα», 
(4). «Γαλλική Γλωσσά», 
(5). «Γερμανική Γλώσσα». 
(6). «Ιταλική Γλώσσα», 
(7).«Ισπανική Γλώσσα», 
(8). Απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα «Αγγλική», «Γαλλική», «Γερμανική Γλώσσα». 
(9).Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα «Αγγλική», «Γαλλική», «Γερμανική», «Ιταλική Γλώσσα». 

(10). «Ελεύθερο Σχέδιο». 
Για τον αριθμό (11). απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα «Δρόμος 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια», «Άλμα σε μήκος», «Σφαιροβολία 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια» και «50 μ. Κολύμβησης ελεύθερο».

Όρος Στον αριθμό (12) διευκρινίζεται ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια υπουργεία κατά περίπτωση

(Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). 

Ο κωδικός (13) αφορά τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας διευκρινίζοντας ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο υπουργείο. 

Για τον κωδικό (14), αναφέρεται ότι ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου άρθρωσης ή παθολογική φωνή.

Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό. 

Στον κωδικό (15) ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να το παρακολουθήσει αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα. 

Τέλος στον κωδικό (16) για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. 

Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι. 

Οι προϋποθέσεις για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οφείλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και επάρκεια μουσικοθεωρητικών γνώσεων στις κατευθύνσεις: 

1). Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής, 
2). Βυζαντινής Μουσικής, 
3). Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής, 
4). Σύγχρονης Μουσικής και στις αντίστοιχες ανά κατεύθυνση ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τμήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr. 

Για τον υποψήφιο που δηλώνει το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστήμιου πρέπει να γνωρίζει ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις: 
1). Μουσική Σύνθεση, 
2). Μουσική Εκτέλεση, 
3). Μουσικές Επιστήμες. 

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ Ε.Δ-Σ.Α: 
1). Ποιες Στρατιωτικές Σχολές δεν θα δεχθούν υποψηφίους; Η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων 

2). Μπορώ να διεκδικήσω μία θέση στις σχολές της Πυροσβεστικής εξεταζόμενος με το παλιό σύστημα; Τόσο η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (και για πυροσβέστες και για ιδιώτες) όσο και η Σχολή Πυροσβεστών θα δεχτούν υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2016 με το ΝΕΟ σύστημα. Με το παλιό σύστημα μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μόνο οι πυροσβέστες. 

3). Επιθυμούμε να διεκδικήσουμε συμμέτοχη με το 10% στις Στρατιωτικές Σχολές. Αρκεί μόνο η κατάθεση του μηχανογραφικού; Όχι δεν αρκεί μόνο η κατάθεση του μηχανογραφικού. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για πυροσβέστες) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει εν τω μεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων και να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των σχολών. 
ΠΗΓΗ: («ΕΘΝΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ» 30/04/2016 – ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ) staratalogia.blogspot.gr, skaythess.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.