.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

11 Αυγούστου 2016

Αλλαγές φέρνει το νέο Π.Δ. στις αποστρατείες των Αξιωματικών λόγω ορίου ηλικίας...
Το νέο Προεδρικό Διάταγμα 81/2016 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄), εκτός από τις αλλαγές στον ελάχιστο χρόνο παραμονής των Αξιωματικών στον κάθε βαθμό φέρνει και σημαντικές αλλαγές και στις αποστρατείες των Αξιωματικών λόγω ορίου ηλικίας
 
Ειδικότερα, η παρ. 1 του του άρθρου 6 του νέου Προεδρικού Διατάγματος αντικατέστησε την  παράγραφος 1 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997 και πλέον ισχύουν τα παρακάτω: 

Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής:
 
Αντιστράτηγος - Αρχηγός 65° έτος
Αντιστράτηγος 63° έτος
Υποστράτηγος 62° έτος
Ταξίαρχος 61° έτος
Αστυνομικός Διευθυντής 59° έτος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58° έτος
Αστυνόμος Α΄ 57° έτος
Αστυνόμος Β΄ 55° έτος
Υπαστυνόμος Α΄ 55° έτος
Υπαστυνόμος Β΄ 55° έτος». 
 
Διαβάστε παρακάτω και τις υπόλοιπες αλλαγές που προβλέπουν οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 6 του νέου Προεδρικού Διατάγματος:
 
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, τροποποιείται ως εξής:
 
«4. Οι ανώτατοι αξιωματικοί που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους συμπλήρωσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παράγραφος 5 και 43 παράγραφος 1. Όσοι από τους Ταξίαρχους και Υποστράτηγους που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη στο βαθμό τους, κατά το έτος διενέργειας των κρίσεων, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους αυτού, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται στον επόμενο βαθμό και παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, σε διαφορετική περίπτωση προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, πλην των κρινόμενων ως αποστρατευτέων και μετά από ένα (1) μήνα τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό αυτό, λόγω κατάληψης τους από το όριο ηλικίας.».
 
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 31/1999 (Α΄ 33), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«5.α. Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους συμπλήρωσης του με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς ομοιόβαθμους συναδέλφους τους, που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 και εφόσον συντρέχει περίπτωση προαγωγής τους προάγονται, οπότε και ισχύει για αυτούς το όριο ηλικίας του βαθμού στον οποίο προάγονται. 
 
β. Οι μη συμπληρούντες τις προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 αξιωματικοί που αναφέρονται στην προηγουμένη περίπτωση, κρίνονται το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της κατάληψης τους από το όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση ή όχι των γενικών ή ειδικών τυπικών προσόντων των άρθρων 15 και 17 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους με νέο προεδρικό διάταγμα, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους. Οι αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ. Α.) προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43. Από τη δύναμη του Σώματος διαγράφονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους των τακτικών κρίσεων. Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τους αξιωματικούς της περίπτωσης α΄, οι οποίοι μετά την κρίση τους, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού, τον οποίο φέρουν κατά το έτος των κρίσεων.».
 
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.δ. 164/2013 (Α΄ 262), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«6. Όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού Διευθυντή και καταλαμβά νονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, η οποία δεν ανακαλείται, για την περαιτέρω παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία για ένα έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, για κάθε έτος, και κρίνονται στις τακτικές κρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, συνεκτιμώντας την πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι ανωτέρω αξιωματικοί κρίνονται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό τους.».
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σημαντική ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ,σε συνεργασία Υπουργείου με τις Περιφέρειες (ΚΛΙΚ ΕΔΩ):


 

2 σχόλια:

 1. Αποστολε ακουσα σημερα στο ΣΤΑΡ οτι θα εχουμε μείωση στο ΤΕΑΠΑΣΑ τον οκτωβριο ειναι αληθεια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ συνάδελφε δεν έχω τέτοια πληροφορόρηση...
   Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι και τον μήνα Αύγοστο ε.ε.θα είχαμε μειώσεις στο ΤΕΑΠΑΣΑ,αλλά δεν επαληθεύτηκαν. ΄Ιδωμεν...

   Διαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.