20 Δεκεμβρίου 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ.-Σ.Α.(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)...Ερμηνευτική εγκύκλιο εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας, κατ’ εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016).
  • Οι συντάξιμες αποδοχές στο Δημόσιο,σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο είναι:
«Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης, εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος, υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.»

β. Tο ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια. Συγκεκριμμένα:

    «Β. Υπαγόμενοι στα Ειδικά Μισθολόγια     (Β΄ Μέρος του Ν. 3205/2003 και άλλες Διατάξεις)
  • Από 1-1-2017, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 2α (εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο) του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016, οι ασφαλιστικές εισφορές των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που υπάγονται στα Ειδικά Μισθολόγια και ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης ασφάλισής τους, εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου.
ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:
1. Από 01-01-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για τα ακόλουθα πρόσωπα, που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου:
(α). Τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας, (β). τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
(γ). Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και(δ).   Τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).
2.- (α). Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συνταξίμων αποδοχών του υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

      (β). Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής:»

 
  • Για να δείτε την Εγκύκλιο,πατήστε (ΕΔΩ):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.