.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

13 Απριλίου 2017

Ερωτήσεις - απαντήσεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις αποδείξεις...


Από 01/01/2017 για τους φορολογούμενους που δηλώνουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτική δραστηριότητα όλες οι δαπάνες για το «κτίσιμο» του αφορολογήτου και την έμμεση έκπτωση φόρου θα πρέπει να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν θα απαιτείται η συλλογή αποδείξεων από τους φορολογούμενους. 

Οι δαπάνες αυτές αφορούν και σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος, σε χώρες της ΕΕ και ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχνενσταϊν και Νορβηγία) είτε με φυσική παρουσία πελάτη ή μέσω του Internet (μέσω e-commerce).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1005/2017 «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017» ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής νοούνται τα ακόλουθα:

α. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω καρτών (χρεωστικών ή/και πιστωτικών/ προπληρωμένων που έχουν ταυτοποιηθεί),

β. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ.

Ενδεικτικά, ηλεκτρονικές πληρωμές θεωρούνται οι μεταφορές από λογαριασµό Ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Βanking), µέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας καθώς και µέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού µέσου πληρωµών, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, κτλ.
 

Ποια μέσα πληρωμής θεωρούνται ηλεκτρονικά;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1005/2017 «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017» ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής νοούνται τα ακόλουθα:

α. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω καρτών (χρεωστικών ή/και πιστωτικών/ προπληρωμένων που έχουν ταυτοποιηθει),

β. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ.

Ενδεικτικά, ηλεκτρονικές πληρωμές θεωρούνται οι μεταφορές από λογαριασµό ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Βanking), µέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας καθώς και µέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού µέσου πληρωµών, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, κτλ.

Για ποιους ισχύουν τα νέα μέτρα;

Ισχύει για τους φορολογούμενους που δηλώνουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτική δραστηριότητα.

Ποιοι εξαιρούνται από τα μέτρα;

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να συλλέγουν/ προσκομίζουν έγχαρτες αποδείξεις ίσης αξίας:

Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω

'Ατομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%

Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση


Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό

Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων

Μόνιμοι κάτοικοι σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους

Όσοι δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 €


Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους

Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία

Βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών)

Για τους φορολογούμενους που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας, σύµφωνα µε την κλίµακα της προηγούμενης περίπτωσης.

Επιπλέον εξαιρούνται και οι εξής:

α. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,

β. Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή,

γ. Οι υπηρετούντες στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ. ΄Οσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστηµα και

ε. Οι φυλακισµένοι

Ποιες συναλλαγές περιλαμβάνονται και ποιες συναλλαγές εξαιρούνται από το κτίσιμο του αφορολόγητου;

Στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

– Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).

– Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).

– Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).

– Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.

– Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).

– Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

– Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).

– Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

– Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).

– Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).

– Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την χρήση κάρτας με άτοκες δόσεις, θα υπολογίζονται μόνο οι δόσεις οι οποίες έχουν ωριμάσει μέσα σε ένα οικονομικό έτος. (πχ, εάν ένας πελάτης αγοράσει μια ηλεκτρονική συσκευή αξίας 600 € σε 6 άτοκες δόσεις, και μέσα στο έτος χρεωθούν οι 3 πρώτες δόσεις, τότε θα υπολογιστεί στο αφορολόγητο το ποσό των δόσεων αυτών δηλ. 300€. Οι επόμενες 3 δόσεις θα μετρήσουν στο έμμεσο αφορολόγητο της επόμενης χρονιάς).

Εξαιρέσεις:
Σημειώνουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η Ομάδα 6 (Υγεία). Οι ιατρικές δαπάνες, για να τύχουν της ειδικής έκπτωσης φόρου 10% (ανώτατη έκπτωση φόρου € 3 000) θα πρέπει αφενός να υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος, και αφετέρου να έχουν πραγματοποιηθεί µε τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Διευκρινίζεται ακόμη, ότι δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).

Επίσης εξαιρούνται:

α. Συναλλαγές με μετρητά.

β. Συναλλαγές µε εταιρικές κάρτες.

γ. Συναλλαγές με μη ονομαστικοποιημένες προπληρωμένες κάρτες.

δ. Αναλήψεις µετρητών σε αυτόµατες ταμειολογιστικές μηχανές («ATM») ή στο ταµείο του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών,

ε. Συναλλαγές που διέπονται από περιορισμούς λόγω Capital Controls

στ. Kαταθέσεις σε τρίτα πρόσωπα,

ζ. Eμβάσματα/ μεταφορές χρημάτων,

η. Oι αγορές από το εξωτερικό έκτος ΕΕ,

θ. Oι πληρωμές στο Δημόσιο, και

ι. Οι Πληρωμές καρτών

Δεν προσμετρώνται οι δαπάνες με κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Τι θα συμβεί αν δεν καλυφθεί το ποσό για το κτίσιμο του αφορολόγητου;

Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο ποσό, ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Πως θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για το ποσό δαπάνης που έχει ήδη συμπληρώσει;

Αναφορικά με τον τρόπο ενημέρωσης του φορολογούμενου για το συνολικό ποσό (από όλες τις Τράπεζες), αναμένονται οι σχετικές Υπουργικές διευκρινίσεις.

Τα μέτρα αφορούν στο οικογενειακό ή το ατομικό εισόδημα;

Αφορούν το δηλωθέν ατομικό εισόδημα. Σε ένα ζευγάρι που εργάζονται και οι δυο, θα πρέπει να χτισθεί το αφορολόγητο ατομικά, από το κάθε μέλος ξεχωριστά.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσής του να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Εκτός από την έκπτωση του αφορολόγητου, τι άλλο κερδίζει ο φορολογούμενος με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής;

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται µε χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή σε πρόγραµµα δηµοσίων κληρώσεων (Λοταρίες), µέσω του οποίου, οι τυχεροί, επιβραβεύονται µε χρηµατικά ή και σε είδος έπαθλα. Αναμένονται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για περισσότερες διευκρινίσεις.

Επιπλέον οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να κερδίσουν από την χρήση καρτών Eurobank μέσω των διαφόρων προγραμμάτων επιβράβευσης όπως η Επιστροφή (που ισχύει για όλες τις χρεωστικές και τις περισσότερες πιστωτικές κάρτες) ή τα διάφορα προγράμματα συνεργασίας co-brand (π.χ. Attica, Yes, Masoutis κ.α.).

Τι ισχύει για τις Πρόσθετες Κάρτες (add-on);

Στην περίπτωση κατόχων πρόσθετων καρτών, δηλ. καρτών συνδεδεμένων με το όριο του κύριου κατόχου, προσμετρούνται στον κάτοχο της πρόσθετης κάρτας, εφόσον έχει δηλωθεί το ΑΦΜ του στην Τράπεζα.

Πως θα υπολογίζονται οι άτοκες δόσεις αγορών;

Θα υπολογίζονται μόνο οι δόσεις οι οποίες έχουν ωριμάσει μέσα σε ένα οικονομικό έτος. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης αγοράσει μια ηλεκτρονική συσκευή αξίας 600 € σε 6 άτοκες δόσεις, και μέσα στο έτος χρεωθούν οι 3 πρώτες δόσεις, τότε θα υπολογιστεί στο αφορολόγητο το ποσό των δόσεων αυτών δηλ. 300 €. Οι επόμενες 3 δόσεις θα μετρήσουν στο αφορολόγητο της επόμενης χρονιάς.

Πως υπολογίζονται οι ιατρικές δαπάνες;

Οι ιατρικές δαπάνες, για να τύχουν της ειδικής έκπτωσης φόρου 10% (ανώτατη έκπτωση φόρου € 3 000) θα πρέπει αφενός να υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος, και αφετέρου να έχουν πραγματοποιηθεί µε τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Υπάρχει όριο ποσού για συναλλαγές;

Συναλλαγές συνολικής αξίας 500€ και άνω, για αγαθά ή υπηρεσίες, θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με χρήση μέσων ηλεκτρονικής συναλλαγής όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, τραπεζικό έµβασµα, πληρωµή µέσω λογαριασµού πληρωµών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Θα συνυπολογίζονται οι συναλλαγές σε e-commerce σε Ελλάδα και Εξωτερικό;

Ναι, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσω e-commerce σε Ελλάδα, σε χώρες της ΕΕ και ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία) θα προσμετρούνται στον υπολογισμό του αφορολόγητου αρκεί οι επιχειρήσεις με τις οποίες γίνεται η συναλλαγή να εδρεύουν στις παραπάνω χώρες.

Μετράνε οι δαπάνες με κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό;

Όχι, οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κάρτες οι οποίες έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα από Τράπεζες ή άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι κατέχουν σχετική άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πηγή: Fpress

 

4 σχόλια:

 1. Γιατί αποκλειστικά με κάρτες όμως;
  Το επίσημο νόμισμά μας είναι οι κάρτες ή το ΕΥΡΩ:
  Καταργήθηκαν τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα και δεν το ξέρουμε;
  Ας αφήσουν το παραμυθακι ότι η χρήση καρτών θα βοηθήσει στην εξάλειψη έστω και μέρους της φοροδιαφυγής.
  Είναι προφανείς,προφανέστατοι οι λόγοι επιβολής της χρήσης τους.
  Τέλος πάντων μέρα που είναι σήμερα!!!!!
  ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ κ.ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προσφορά δανείου

  Μήπως χρειάζεστε ένα γρήγορο δάνειο χρειάζονται ένα δάνειο για την αγορά του σπιτιού σας, για επαγγελματικούς λόγους, για την αγορά ενός αυτοκινήτου, αγοράστε μοτοσικλέτα, για να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση. Δίνουμε προσωπικά δάνεια από το 2000 € έως 800.000 €, με ποσοστό κουπόνι του 3%. Αν είστε στην ανάγκη να έρθετε σε επαφή μαζί μου στο δικό μου email.

  Email: stephannefillon@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχετε οικονομικές δυσκολίες; Χρειάζεστε ένα δάνειο για
  Η εξυγίανση του χρέους, η κατασκευή, τα δάνεια για ακίνητα, η αναχρηματοδότηση,
  Προσωπικά ή τραπεζογραμμάτια έκτακτης ανάγκης; Είσαι επιχειρηματίας;
  Οι γυναίκες που σχεδιάζουν να επεκτείνουν την επιχείρησή τους, προσφέρουμε όλα τα είδη των δανείων.Αν ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα σχετικά με:
  dobsonquickloan@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γεια σας
  Χρειάζεστε ένα δάνειο ή μια ιδιωτική επένδυση για την εκτέλεση των έργων σας. Πάρτε επαφή μαζί μου. Η προσφορά μου κυμαίνεται από 1000 € έως 1.500.000 €.

  email: ghauthierlegrand@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.