4 Δεκεμβρίου 2017

Σχεδιάζουν το συμψηφισμό των μειώσεων με τη δεύτερη δόση των αναδρομικών του 50% του Ν.4093/2012...


«Τρώνε» μέσω του επανυπολογισμού τη δεύτερη δόση της αναδρομικής αύξησης αποδοχών που δικαιούνται 120.000 απόστρατοι από το νόμο Σαμαρά του 2014.

Η αποκάλυψη έρχεται στο φως σήμερα για πρώτη φορά από τις διασταυρωμέ­νες πληροφορίες του ενθέτου «Ασφά­λιση και Συντάξεις» και την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", καθώς το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μην καταβάλει τη δεύτερη δόση της αναπροσαρμογής συντάξεων στους απόστρατους, συμψηφίζοντάς τη με τις προσωπικές διαφορές που θα έχουν οι συντάξεις τους με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου! 
Με το νόμο 4307/2014 επί κυβέρνη­σης Ν.Δ. προβλέφθηκε η επιστροφή του 50% της μείωσης των συντάξεων που είχαν οι απόστρατοι λόγω των περικο­πών που υπέστησαν με το Μνημόνιο του νόμου 4093/2012 από τον καθο­ρισμό των νέων μειωμένων μισθών για τους εν ενεργεία.

Η επιστροφή του 50% της μείωσης ολοκληρώνεται στο τέλος του 2017. Απομένει όμως το άλλο 50% της πε­ρικοπής, που βάσει νόμου θα πρέπει να τους επιστραφεί από το 2018 και μετά.

Η κυβέρνηση, όμως, όπως λένε οι πλη­ροφορίες του «Ε.Τ.» και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», σχε­διάζει να συμψηφίσει τις αυξήσεις με τις προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων.

Το σχέδιο αυτό είναι και σε γνώση των Ενώσεων των Αποστράτων και προ­βλέπει να αφαιρεθούν από τις ανα­δρομικές αυξήσεις οι μειώσεις που θα προκύψουν στις συντάξεις αποστράτων λόγω επανυπολογισμού.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που θα πρέπει να λάβει αναπροσαρμογή 300 ευρώ, αν έχει μείωση σύνταξης λόγω επανυπολογισμού κατά 250 ευρώ, θα πάρει μόνον 50 ευρώ από την αναδρο­μική αύξηση που δικαιούται με το νόμο 4307/2014. Αν έχει μείωση 400 ευρώ, η σύνταξη θα περικοπεί το 2019 κατά 100 ευρώ, γιατί τα άλλα 300 ευρώ θα έχουν συμψηφιστεί με την αύξηση του μισθολογίου!

Στις συντάξεις των αποστράτων ο επανυπολογισμός «βγάζει» με τα έως τώρα δεδομένα μειώσεις από 5% έως και 17%, δηλαδή κατά μέσο όρο γύρω στο 8% με 11 %.

Η σύνταξη που έχουν σήμερα υπολογί­ζεται εκ νέου με βάση τις αποδοχές των εν ενεργεία όπως αυτές αναπροσαρμό­στηκαν με το νόμο 4307/2014.

Για τον επανυπολογισμό προσμετρώνται όλα τα έτη με τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν, δηλαδή τα χρόνια της πραγματικής τους υπηρεσίας συν τα διπλά έτη της μάχιμης 5ετίας, και τα διπλά πτητικά - καταδυτικά εξάμηνα της θητείας τους.

Τα διπλά έτη πιάνονται για όσους κατετάγησαν έως το 1990 και συνταξιοδοτήθηκαν στα επόμενα χρόνια, γιατί μέ­χρι τότε (1990) δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής και υπολογισμού εισφορών στο Δημόσιο.

Αντίθετα, όσοι μπήκαν μετά το 1990 στο Στράτευμα και τα Σώματα Ασφαλεί­ας έχουν εισφορές και για τα διπλά έτη. Αν δεν τις έχουν καταβάλει, θα βρεθούν προ εκπλήξεων, γιατί με τη νέα εγκύκλιο που ετοιμάζουν τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, το κόστος εξαγοράς για τα διπλά έτη αυξάνεται σημαντικά και ειδικά στα Σώματα Ασφαλείας σχε­δόν πενταπλασιάζεται!

Στη νέα σύνταξη (ανταποδοτικό σκέ­λος) που επανυπολογίζεται με το νόμο Κατρούγκαλου, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετών, δηλαδή πραγματική υπηρεσία και διπλά έτη. Αυτό οδηγεί σε εικονική ασφάλιση 40 ή 50 ή και 60 ετών υπηρεσίας. Τα έτη αυτά παίρνουν μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης και δίνουν βελτιωμένο ποσό ανταποδοτικής σύνταξης.

Στα 40 έτη ο συντελεστής υπολογι­σμού της ανταποδοτικής σύνταξης είναι 42,8% και για κάθε χρόνο πέραν των 40 ετών προσαυξάνεται κατά 2%. Έτσι, στα 50 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 62,8% (10 έτη x 2 = 20% + 42,8 = 62,8%) και στα 60 έτη είναι 82,8% επί των συντάξιμων αποδοχών. Επάνω στο νέο ποσό σύνταξης θα προστεθεί και η εθνική των 384 ευρώ.

Παράδειγμα΄:

Αξιωματικός της Αστυνομίας βγήκε στη σύνταξη το 2009 με αποδοχές 2.319 ευρώ. Η σύνταξή του (μικτά πριν από τις μειώσεις) ήταν στα 1.848 ευρώ. Το 2012 με τις μειώσεις στα μισθολόγια των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, η σύνταξή του επανυπολογίστηκε στα 1.653 ευρώ (μικτά). Το 2014, με τη μερική αποκατάσταση του 50% των απωλειών, η σύνταξη επανυπολογίστηκε στα 1.751 ευρώ μικτά. Στους δύο επανυπολογισμούς, του 2012 και του 2014, δεν χρησιμο­ποιήθηκαν οι αρχικές αποδοχές των 2.319 ευρώ αλλά οι αποδοχές των εν ενεργεία ομοιόβαθμων αξιωματικών, που ήταν 2.074 και 2.198 ευρώ αντί­στοιχα. Ο επανυπολογισμός με το νόμο Κατρούγκαλου γίνεται με τις αποδοχές του 2014, δηλαδή αυτές των 2.198 ευρώ και όχι με τα 2.319 ευρώ που πραγματικά είχε ο απόστρατος κατά την ημερομηνία εξόδου στη σύντα­ξη (2009). Με τον επανυπολογισμό βγαίνει μείωση 7% στη σύνταξη που παίρνει σήμερα και θα ισχύσει από 1ης/1 /2019.ΠΗΓΗ:

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-04/11/2017 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

12 σχόλια:

 1. Επιτρέψτε μου να παραθέσω έναν υπολογισμό σχετικό με τον φημολογουμενο συμψηφισμό του υπολοίπου 50% που πρέπει να μας επιστραφεί.
  Υπολογίζω κατά προσέγγιση το καθαρό ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ του υπολοίπου 50%.
  Ο υπολογισμός μου αφορά ΑΣΤΥΝ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ (60%),με 30 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας.
  Α)Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ είναι συνολικά 264,30€,επειδή όμως είναι πάνω από το 18% τότε η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΙ είναι:226,48€.
  Την 1/1/2019 το ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ θα είναι:888,89€
  Β)Το ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ποσό που επεστράφη μετά την συμμόρφωση κατά 50% της απόφασης του ΣτΕ,είναι:33,00€.
  Οπότε το υπόλοιπο 50% είναι ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ:33,00€.
  -Η υπολογισμένη ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:226,48€ περιορίζεται στα:226,48-33,00=193,48€.
  -Την 1/1/2019 και μετά την περικοπή της νέας ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ το ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ πόσο θα είναι:921,89 από 888,89€.
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΕΑΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ.
  ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΜΩΣ ΤΟΣΩΝ ΕΤΩΝ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ;
  Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Α  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε καλησπέρα .Σωστά τα υπολογίζεις σύμφωνα με αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας(το μόνο αρμοδιο για τις συνταξεις ειναι το ΓΛΚ(ΕΦΚΑ).Ενημερωτικά και μ ό ν ο εκεί που γραφεις ..Οπότε το υπολοιπο 50% ειναι καθαρο πληρωτεο 33,00 ευρω(ΛΟΓΙΚΑ σκέφτηκες 33,00 ηταν το πρωτο 50% ,αρα 33,00 ευρω θα ειναι και το υπολοιπο 50%)Αυτό δεν ισχυει σε ολους .Διοτι σε μενα με συν το υπολοιπο 50% θα ξεπερασω στην βασικη συνταξη τα 1.700 ευρω και το ποσοστο κρατησης ΕΑΣ θα αλλάξει κλιμακα και θα παει απο το 3% στο 6%.Αρα δεν ειναι ιδια ποσά τα δύο 50% σ όλους.(αν δεν αλλάζουν κλιμακα εννοείτε παραμένει ίδιο το ποσοστό).Για τα αναδρομικά από 1-1-2013 εως σημερα για το υπόλοιπο 50% ρωτάω και εγώ .Θα τα δώσουν;Καλό απόγευμα.

   Διαγραφή
 2. ΜΑΝΟ
  Για τον υπολογισμό της νέας σύνταξης ανέφερες πως παίρνουμε τις ΣΥΝΤΑΞ.ΑΠΙΔΟΧΕΣ βάσει της ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ από 1/8/2012.
  Στην συνέχεια υπολογίζεται και προστίθεται το ποσό των τέκνων (ΕΟΒ ΠΑΙΔ.)
  Το ΕΟΒ ΣΥΖ δεν υπολογίζεται και δεν προστίθεται στις συντάξεις αποδοχές;
  Είναι δυνατόν;
  Κάτι τέτοιο κατάλαβα από προηγούμενη ανάρτησή σου.
  Β.Κ.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ:...στις συντάξιμες αποδοχες

   Διαγραφή
  2. Συναδελφε Β.Κ. καλημερα. Σε σχολιο αναρτησης Απόστολου της 13-3-2017 εγραψα οτι συνολο ανταποδοτικης ,εθνικης και εοβ 35,00 συζυγου=.....(ομως το εοβ συζυγου δεν υπολογιζεται στο συνολο,αρα -35,00.( στο προγενεστερο νομοθ πλαισιο υπολογιζεται) .Εχεις την αναπροσαρμογη συνταξης 25-11-2014(1-8-2012;;) και από εκει παιρνεις τις συνταξιμες αποδοχες Χ ποσοστο κλπ. Θα κανω σε 1-2 μερες ενα σχολιο πως υπολογιζονται γενικα ολα τα ποσα για να βγει από 1-1-2019 η νεα βασικη συνταξη με αυτά που γνωριζω.(αρμοδιο μόνο το γλκ,εγω προσωπικη εκτιμηση).

   Διαγραφή
 3. http://www.apostratoithessalonikis.gr/index.php/2013-07-08-07-57-29/anakoinoseis-apostratoi-thessalonikis/510-2017-11-11-05-45-58

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το παραπανω ειναι από το σωματείο ira Θεσσαλονίκης και αφορά την επιστροφή εας!!!Για κοιταχτε το λιγο!!!

   Διαγραφή
  2. Συναδελφε(καλά εκανες και ενημέρωσες) είδα την αναρτηση του κ.Βασιλάκη Ηλία της 11-11-2017 για την επιστροφη ΕΑΣ και εκτακτης εισφορας μετά τις γιορτές όπως γραφει.Θα φανεί στο επομενο χρονικο διαστημα τι θα ισχυσει.Αν μάθω κάτι θα ενημερώσω.

   Διαγραφή
 4. Συνάδελφε ΜΑΝΟ,
  Από προηγούμενες δικές σου αναρτήσεις,αλλά και από την πρόσφατη ανάρτηση υπολογισμού της νέας συνταξης,προσπάθησα να υπολογίσω την σύνταξη που αναλογεί σε εμένα.
  Ακολούθησα πλήρως τις οδηγίες σου καθώς και τις οδηγίες excell και διαπίστωσα αρκετά μεγάλες διαφορές.
  Με τον δικό σου τρόπο:ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 889,89€
  Με το excell:ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 933,21€
  Βεβαίως και τον τελευταίο λόγο τον έχει το ΓΛΚ,αλλά δεν νομίζω πως πρέπει να έχουμε και τόσο εμπιστοσύνη στην ορθότητα του και στην σωστή ερμηνεία του νέου νόμου,αφού δεν έχει δώσει καλά δείγματα στο παρελθόν,αφού με την ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ μέχρι ένα χρονικό σημείο κρατούσαν κανονικά και μετά περιέπεσαν σε "λάθος".Ηθελημένα πιστεύω.
  Πάγια τακτική διαχρονικά των κυβερνώντων είναι τα "σκόπιμα λάθη".ΔΗΛΑΔΗ:κάνε τώρα το δήθεν λάθος,κρατά τα χρήματα και άφησε τους μετά να τα διεκδικήσουν δικαστικά.
  Μέχρι τότε ποιός ζεί ποιός πεθαίνει.
  Παράδειγμα ο ν.4093/2012 του απαραδεκτου Σαμαρά,αφού μέχρι σήμερα η Πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί πληρως.
  Τώρα οι κυοφοριες,οι σκέψεις για συμψηφισμους του υπολοίπου 50%, αποδεικνύουν την πρόθεση των νυν κυβερνωντων να προχωρήσουν στον ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ χωρίς αυτό,αγνοώντας και περιθωριοποιωντας αυτήν την ίδια την ελληνική Δικαιοσυνη που αποτελεί ένα από τα τελευταία οχυρά άμυνας του απλού Έλληνα πολίτη.
  ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ,χωρίς βέβαια να ειναι επίσημες,αλλά είμαι σίγουρος πως θα καθαρίσουν κάπως το τοπίο.
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συναδελφε Β.Κ. καλημερα.Ενημερωτικα.Οσοι εχουν εξοδο προ 5/2016 θα τους γινει επανυπολογισμος της συνταξης και όχι αναπροσαρμογή.ΑΡΑ¨ Παιρνω το ενημερωτικο σημειωμα συνταξης ΔΕΚ/2017 και κανω τις μαθηματικες πραξεις.(1)Εχω το ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΟΣΑ μείον ποσό ΔΟΣΗ ΑΝΑΔΡ Ν.4307/14=ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΑ.Μετα βρισκω τον φορο της δοσης αναδρομικων ,π.χ. 35,02 Χ 20% -1,5%=6,90.Το ποσό αυτό το αφαιρω απο τον φορο που γραφει το ενημ. σημ. ΔΕΚ/2017 π.χ. 160,85-6,90=153,95 φορος.Αυτό το ποσό φόρου θα το προσθεσω με τις υπολοιπες κρατησεις του ΔΕΚ/2017 και θα εχω το συνολο κρατησεων.Μετα ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΑ-ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ=ΠΛΗΡΩΤΕΟ π.χ. 1.453,88-295,82=1.158,06.Παίρνω το πληρωτεο συν τον φορο και εχω το καθαρο ποσό προ φορου με βαση το προγενεστερο νομοθετικο πλαισιο(εδώ (εχω) υπολογιζετε(γισει) το ΕΟΒ) π.χ. 1.158,06 συν 153,95=1.312,01 (Α)ποσό.(2)Παιρνω το ποσο συνταξ. αποδοχων (της 25-11-2014 Αναπροσαρμογης συνταξης ΓΛΚ) Χ(επί) τον συντελεστη(ποσοστό) αναπληρωσηςπου αντιστοιχει στο συν. συνταξ.υπηρεσιας(υποψιν μετρανε και οι μηνες και οι μερες εκτος απο τα ετη),(βλεπε ΑΔΑ 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9 υπουργειου εργασιας που ειχε αναρτησει ο Απόστολος ).Το ποσο που βρισκω ειναι η ανταποδοτικη συνταξη στην οποια προσθετω την εθνικη(εδω δεν υπολογιζετε το ΕΟΒ)και εχω το (Δ) ποσό .Από το ποσό αυτό αφαιρω το 6% κρατηση περιθαλψη(εαν το ποσό (Δ) ειναι πάνω απο 1.400 εχει και κρατηση ΕΑΣ η οποια αφαιρειται μαζι με την περιθαλψη)και εχω το τελικο προ φορου ποσό με βαση το νεο νομοθετικο πλαισιο π.χ.1.031,07 (Ε) ποσό.Μετά (Α) ποσό -(Ε) ποσό=...προσωπικη διαφορα.π.χ. 1.312,01-1.031,07=280,94. Η συνταξη που θα επανυπολογιστει(με το προγ.νομοθ.πλαισιο)ειναι 1.312,01. Με τον επανυπολογισμο η νέα συνταξη ειναι 1.031,07.Η προσωπικη διαφορα ειναι 280,94 ή κατά 21,41% .Η μειωση υπερβαινει το πλαφον του 18% οποτε θα εχει περικοπη κατά 18% ή κατά 1.312.01 Χ 18%=236,16 στο ποσο των 1.312,01 και απο τον ΙΑΝ/2019 η μικτη συνταξη θα διαμορφωθει στα 1.312,01-236,16=1.075,85.Η προσωπικη διαφορα ομως ηταν 280,94 που σημαινει οτι με το πλαφον 18% επιβαλλεται μικροτερη μειωση (236,16 αντί 280,94).Οποτε εχω μια διαφορά 280,94-236,16=44,78 Ετσι η συνταξη θα εχει νέο βασικο ποσό 1.031,07 συν 44,78=1.075,85(υποψιν εαν η προσ. διαφορα στο παραδειγμα ηταν κατω απο το 18% δλδ κατω απο τα 236,16 θα αφαιρειτο όλη (δεν θα ειχα δλδ τα συν 44,78 και θα ηταν 1.031,07) Αρα ΙΑΝ/2019 τα 1.075,85 μικτα θα εχουν κρατησεις περιθαλψη 64,55,φορο 94,65(-1.900)και εκτακτη εισφορα 0,25.ΑΡΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 916,40.Τον ΙΑΝ/2020 τα 1.075,85 μικτα θα εχουν κρατησεις 64,55 περιθαλψη,φορο 138,38(-1.250)και εκτακτη εισφορα 0,25 ΑΡΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 872,67. Ενημερωτικα το ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΔΕΚ/2017 ειναι 1.158,05.Αυτή ειναι συναδελδε Β.Κ. η προσωπική μου εκτιμηση για τον επανυπολογισμο κλπ της συυνταξης(αρμόδιο μόνο το ΓΛΚ για τις συνταξεις)Περιμενουμε να εμφανιστει(θα εμφανιστεί;;) στο ενημ. σημ. συνταξης εντός του 2018 η προσωπική διαφορά για να την δούμε.Καλό μεσημέρι συναδελφε Β.Κ. και καλές γιορτές σ όλους.

   Διαγραφή
 5. Συναδελφε Β.Κ. συμπληρωνω.(οι συνταξιμες αποδοχες μου ειναι 2.129,36)Τον φορο στο πληρωτεο 872,67 ΙΑΝ/2020 τον εχω υπολογισει Χ 22%-1.250.Εάν τον υπολογισω τον φορο Χ 20%-1.250=118,95(μάλλον αυτό το ποσοστό θα ισχυσει;) το πληρωτεο μου ειναι 892,85.Θα εχω διαφορά με το excel 0,07 λεπτά(τυχαίο;).Ενημερωτικα στο excel εισάγω ετη υπηρεσιας(άποψη μου).Εγω εχω 34 ετη,9μ,16ημερες.δλδ για 9μηνεςδια12=0,75,για 16ημερεςδια365=0,04.συνολο 34,79 έτη υπηρεσίας. Αυτή η πλατυφορμα υπολογισμου συνταξης επρεπε να ειχε γινει πριν 5-6 χρονια (με τις αναλογες τοτε μνημονιακες κρατησεις κλπ)για να μπορουσαν να κανουν υπολογισμους οι συναδελφοι πριν κανουν την αιτηση αποστρατειας όσοι δεν ηξεραν να υπολογισουν την συνταξη.Διοτι εαν δύο συναδελφοι τότε(την υπολόγιζαν από πριν περίπου)ειχαν εξοδο διαφορά ο ενας με τον άλλο π.χ. 2 ημερες!! ο ένας θα ειχε π.χ.34ετη,5μήνες,14 ημερες(τότε 34/35 άρα κρατηση 40% πάνω από τα 1.000) και ο άλλος 34ετη,5μηνες,16ημερες(τότε 35/35 άρα κρατηση 20% πάνω από τα 1.200),οπότε θα ηξερε απο πριν κανει την αιτηση, οτι πρεπει να μεινει ελαχιστα παραπανω στην υπηρεσια ο (α) συναδελφος για να καλυψει αυτές τις 2 ημερες.Διαφορα πληρωτεου 70-80 ευρω περιπου για 2/3 Α/Δ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συναδελφε Β.Κ. Επειδη έλαβα γνώση επανυπολογιζομενης στρατιωτικης συνταξης ΓΛΚ με τα αναγραφομενα ποσα εθνικης και ανταποδοτικης συνταξης,ΔΙΟΡΘΩΝΩ το παραπανω (8/12) σχολιο υπολογισμου συνταξης μου.Εχω συνταξη ΔΕΚ/2017.Εχω το πληρωτεο συν φορος (οχι αναδρομικα)π.χ. 1.158,06 συν 153,95=1.312,01 και εχω το καθαρο προ φορου ποσο με βαση το προηγουμενο νομοθετικο πλαισιο..Μετα παιρνω τις συνταξιμες αποδοχες( της25-11-2014 γλκ) Χ (επί) ποσοστο αναπληρωσης π.χ. για 34,9 μηνες,16 ημερες ειναι 33,48%(34=32,22%,9/12 Χ 1,59% Χ 100=1,19% 16/365 Χ 1,59% Χ 100=0,07%).Αρα 2.129,26 Χ 33,48%=712,88 ανταποδοτική συν 384,00 εθνικη=1.096,88 και εχω το καθαρο προ φορου ποσο με βαση το νεο νομοθ.πλαισιο.Η προσωπικη διαφορα ειναι 1.312,01- 1.096,88=215,33 ευρω ή κατά 16,41%.(1.312,01 Χ 16,41%=215,33).Αρα η μειωση ειναι κάτω από 18% και επιβάλλεται ολοκληρη, δλδ τα 215,13 ευρω αφαιρουνται όλα(αν ηταν π.χ. 21% η προσ.διαφορα το 3% θα ηταν συν στο 1.096,88).Αρα η νέα βασικη συνταξη θα ειναι από ΙΑΝ/2020(2019;) 1.096,88 ευρω μικτά .Οι κρατησεις περιθαλψη 6%=65,81, εκτακτη εισφορα 0,68 ((908,37 καθαρο προ συν 122,64 φορος προ Χ 12 μηνες-12.000 Χ 2,2% :12 μηνες= 0,68),και φόρο 142,41(22%-1.250).ΑΡΑ 1.096,88-65,81-0,68-142,41=887,98 ΠΛΗΡΩΤΕΟ.Στο excel ( με έτη υπηρεσιας 34,79 ) (για 9 μηνες:12=0,75,για 16ημερες: 365=0,04)βγαίνουν όλα τα ποσά ίδια (εκτος του φόρου που ειναι με προσεγγιστικη διορθωση στο excel δλδ εχω μια διαφορά πληρωτέου στο excel 892,96-887,98=-4,98 ευρω).Το Λ Α Θ Ο Σ μου στον προηγουμενο υπολογισμο ηταν ,ότι αφαιρουσα από το ποσό της ανταποδοτικής το Χ 6% περιθαλψη!! ενώ δεν έπρεπε.(ουδείς τέλειος).Αρα ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΔΕΚ/2017(όχι αναδρομικα)1.158,05 ευρω, ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΙΑΝ/2020(2019;) 887,98 ευρώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.