.

17 Δεκεμβρίου 2017

Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων π.Αστυνομίας Πόλεων - Ηλεκτρονικό Σφραγιδάκι...ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 48 – 104 38 – ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.:2105276990 FAX: 2105276719 EMAIL: president@teapasa.gr 

                                                                                    Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 2017


ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑΚΙ


1.-  Ο   Κλάδος   Υγείας  Υπαλλήλων   Αστυνομίας   Πόλεων  (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)  παρέχει συμπληρωματικές   παροχές   υγείας  στους   ασφαλισμένους   και   στα   μέλη   των οικογενειών   τους,   κατά   τα   προβλεπόμενα   από   τον   οικείο   κανονισμό   του   Κλάδου Υγείας, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, οι ισχύουσες παροχές διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. ως συμπληρωματικός φορέας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  υπ’ αριθμ. ΕΜΠ5 από 17-11-2012 ΚΥΑ  ( ΦΕΚ 3054 Β΄/ 18-11-2012 ), η οποία τροποποίησε την  υπ’αριθ.   Φ.90380/5383/738   ΚΥΑ   ( ΦΕΚ   1233   Β΄/10-4-2012)   αποζημιώνει   τους ασφαλισμένους   του    άμεσα   και   έμμεσα   κατά   το   ποσοστό   συμμετοχής   του ανάλογα  25%   ή   10%   επί   της   τιμής   αναφοράς  που   αναγράφεται   στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

- Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π.αποζημιώνει   τους   ασφαλισμένους   του   άμεσα   και   έμμεσα  με ποσοστό   συμμετοχής 15%  αποκλειστικά   στους   συμβεβλημένους   παρόχους υγείας με το αναγραφόμενο ποσό επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου.
 
- Οι ασφαλισμένοι του Κ.Υ.Υ.Α.Π. απολαμβάνουν  το επίδομα των 500,00 € για μονή κύηση, των 1.000,00 € για διπλή κύηση κ.ο.κ...
 
- Στις Φυσικοθεραπείες  λογοθεραπείες,  εργοθεραπείες-ψυχοθεραπείες, καθώς και  στην   πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα η συμμετοχή των ασφαλισμένων   διαμορφώνεται  ανάλογα   με  τις   διατάξεις   στον Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
2.- Επιπρόσθετα, οι εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφ. α΄ και β΄ του Ν.Δ.4019/1959, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Φ.Ε.Κ.1954/31-12-2003,η   κράτηση   υπέρ   του   Κλάδου   Υγείας   Υπαλλήλων Αστυνομίας   Πόλεων, καθορίζονται ως εξής:
 
- Για τους εν ενεργεία Αστυνομικούς και Διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητας τέως Αστυνομίας Πόλεων σε 1,50% επί των συντάξιμων αποδοχών τους & για   τους   ασφαλισμένους  συνταξιούχους  της  τέως   Αστυνομίας   Πόλεων  σε 1,50% επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης.
 
3.- Επιπλέον, το   Ταμείο   διενεργεί   Αναλογιστική   Μελέτη   Βιωσιμότητας   του   Κλάδου Υγείας,η   οποία  θα   καλύψει   πλειάδα   δυνατών   σεναρίων  επάνω   στους   τρείς βασικούς τεθέντες άξονες
Α).  ΄Ενταξη νέων μελών,
Β).   Ρύθμιση, τόσο της μηνιαίας εισφοράς με την εξέταση δυνατότητας μείωσης αυτής, όσο και
Γ).   Του εύρους  των παροχών με την εξέταση δυνατότητας αύξησης αυτών,ώστε σε συνεργασία με όλους   τους   εμπλεκόμενους φορείς-να   προκύψει   ως   αποτέλεσμα η   βέλτιστη δυνατή επιλογή,πάντοτε με γνώμονα τη  διατήρηση της βιωσιμότητας  και του πλεονασματικού   χαρακτήρα του   Κλάδου   Υγείας   καθώς   και  το   συμφέρον των μετόχων αυτού και των οικογενειών τους.
 
4.- Στην παρούσα φάση υλοποιείται η σχεδιαθείσα  ένταξη του Κλάδου Υγείας στην Ηλεκτρονική   Συνταγογράφηση   του   Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   
Ειδικότερα:   
- Με   στόχο   τη λειτουργική   βιωσιμότητα   του   Κλάδου   Υγείας   και   ταυτόχρονα   την   ταχύτερη   και ποιοτική   εξυπηρέτηση   των   Ασφαλισμένων,   κρίθηκε   αναγκαία   η   ένταξή   του,  ως συμπληρωματικός   ανεξάρτητος   φορέας   παροχών   υγείας   του   Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση   φαρμάκου, μέσω   της   αντικατάστασης   της Ειδικής Εγγυητικής Σφραγίδας Σφραγιδάκι συμμετοχής φαρμάκων  με Ηλεκτρονικά   Εκδιδόμενη   Σήμανση,  επί   της   Ηλεκτρονικής   Συνταγής   για   τους Ασφαλισμένους του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 
  - Επισημαίνεται   ότι   η  ένδειξη  πως   ο   ασφαλισμένος   ανήκει   στον   Κ.Υ.Υ.Α.Π., για τη συμμετοχή του στη φαρμακευτική δαπάνη πέραν της συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα εμφανίζεται στην οθόνη του γιατρού καθώς και στην εκτυπωμένη συνταγή. 
 
5.- Το   Ταμείο,   προκειμένου   να  υλοποιήσει   τα   ανωτέρω   έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις   επαφές  με τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την  ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  και τον  Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, καθώς και τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους  όλης της χώρας, προκειμένου να συμφωνηθεί ότι:
 
- Το Ηλεκτρονικό   Σφραγιδάκι  θα μπαίνει σε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω της ΗΔΙΚΑ, αλλά   και   να   επιτευχθεί   η   άμεση   διεκπεραίωση   κάθε   λεπτομέρειας   ή  και δυσχέρειας που τυχόν προκύψει. 
 
6.- Στην παρούσα φάση ευρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι αναγκαίες ενέργειες για   την υλοποίηση   αυτού   του   σκοπού,που   θα   ωφελήσει   σημαντικά   όλους   τους Ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας ανά την επικράτεια.  
Επισημαίνεται   δε,   ότι  έχουν   ήδη υπογραφεί  οι   σχετικές   συμβάσεις   με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά   και Αχαΐας,ενώ   έχει προγραμματισθεί στο   αμέσως   προσεχές   χρονικό   διάστημα  να   υπογραφεί   η αντίστοιχη με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, ακολουθώντας και άλλοι Σύλλογοι που θα συμφωνήσουν. 
 
7.- Τέλος γνωρίζεται ότι  το  Ηλεκτρονικό  Σφραγιδάκι  θα εφαρμοστεί πιλοτικά από 15-01-2018 και ολοκληρωτικά από 01-02-2018.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.