.

23 Ιανουαρίου 2018

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και στο ΤΕΑΠΑΣΑ - Τέλος στην Ειδική Εγγυητική Σφραγίδα Συμμετοχής Φαρμάκων...Μια από τις μεγαλύτερες και καινοτόμες ενέργειες της τελευταίας εικοσαετίας, θεωρείται από τους εμπλεκόμενους στο χώρο της ασφάλισης, η ενέργεια της τωρινής διοίκησης του ΤΕΑΠΑΣΑ να καταργήσει σταδιακά την «Ειδική Εγγυητική Σφραγίδα» (τριγωνικού σχήματος) της συμμετοχής φαρμάκων του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) και να υιοθετήσει την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Για όσους δε γνωρίζουν, ο προαναφερόμενος Κλάδος Υγείας συνεστήθη με τις διατάξεις του ν.δ. 4019/59 και εν συνεχεία, με βάση τον ιδρυτικό νόμο του ΤΕΑΠΑΣΑ, εντάχθηκε με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο Ταμείο του πρώην Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σκοπός του εν λόγω Κλάδου είναι η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό και στο ποσοστό συμμετοχής που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους, για την παρεχόμενη σε αυτούς από το Δημόσιο νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επίσης, χορηγεί παροχές και για την ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και πρόσθετη περίθαλψη, την οποία δεν παρέχει το Δημόσιο στους ασφαλισμένους του, όπως εργαστηριακές εξετάσεις, επίδομα τοκετού κ.λπ.
 
Στο σημείο αυτό, προκειμένου να γίνει κατανοητή η παραπάνω αναφέρουσα καινοτομία,  αξίζει να σημειωθεί ότι, για να καταβάλει ο Κλάδος Υγείας το ποσοστό συμμετοχής του στην περίπτωση της φαρμακευτικής περίθαλψης των διαμενόντων σε περιοχές εκτός Αττικής, ο ασφαλισμένος αρχικώς πληρώνει το ποσοστό συμμετοχής (25% ή 10% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση) στο φαρμακείο και στη συνέχεια αποστέλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εκκαθαριστεί η δαπάνη, να γίνει ενταλματοποίηση και τέλος να κατατεθεί  το εκκαθαρισθέν χρηματικό ποσό στο λογαριασμό του. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος υφίσταται ταλαιπωρία και χρονική καθυστέρηση, αφού αναγκάζεται να προσέρχεται στην κεντρική Υπηρεσία του Κλάδου Υγείας για να υποβάλλει τα προς εκκαθάριση δικαιολογητικά ή να στέλνει αυτά από την επαρχία (ατομικά ή υπηρεσιακά), επωμιζόμενος ένα εύλογο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να εισέλθει η αλληλογραφία στο Ταμείο, προκειμένου να του επιστραφούν τα χρήματά του. 
 
Οφείλουμε εδώ, αφού ήδη θα έχει γεννηθεί στον αναγνώστη η απορία τι μέλλει γενέσθαι με τους διαμένοντες εντός Αττικής, να αναφέρουμε ότι ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. είχε ήδη εστιάσει στο πρόβλημα πριν περίπου τριάντα έτη και σύναψε τις από 29/01/1993 και 03/06/1999 Συλλογικές Συμβάσεις Αορίστου Διαρκείας Προμήθειας Φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής και Πειραιά αντίστοιχα, προκειμένου οι προαναφερόμενοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι φέρουν στη συνταγή τους την παραπάνω «Ειδική Εγγυητική Σφραγίδα», να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής χρηματικού αντιτίμου στο Φαρμακείο που εκτελείτο η συνταγή. Ο Κλάδος Υγείας στη συνέχεια, καταβάλλει στα φαρμακεία τη συμμετοχή που προκύπτει για τους ασφαλισμένους του,  μέσω των ανωτέρω Φαρμακευτικών Συλλόγων.
 
Τον Φεβρουάριο του 2010, η ελληνική πολιτεία ενέταξε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ως μέρος του γενικότερου σχεδίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ αυτή καθιερώθηκε αργότερα και ως υποχρέωση στην πρώτη δανειακή σύμβαση της Ελλάδας (Μνημόνιο Ι – Μάιος 2010). Μετά από πολλά προβλήματα, στο τέλος του 2011, υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ και υιοθετήθηκε η χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκου: www.e-syntagografisi.gr, στο πλαίσιο αναβάθμισης, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, όσο και των συνθηκών εργασίας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παροχών υγείας.
Το ΤΕΑΠΑΣΑ, ως ένας βιώσιμος και εκσυγχρονισμένος ασφαλιστικός φορέας, δε θα μπορούσε να μη χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που παρείχε το νέο πλαίσιο συνταγογράφησης φαρμάκων και από τα τέλη του 2016 ξεκίνησε όλες τις ενέργειες για την ένταξή του σε αυτό, ως συμπληρωματικός ανεξάρτητος φορέας παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η προαναφερθείσα ένταξη, κρίθηκε από την τρέχουσα διοίκηση του Ταμείου ιδιαίτερα επωφελής, αφού θα συνέβαλε στην ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, αλλά και στην αποτελεσματική λειτουργία του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι η αντικατάσταση της ειδικής εγγυητικής σφραγίδας συμμετοχής φαρμάκων επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, με την ηλεκτρονικά εκδιδόμενη σήμανση επί της ηλεκτρονικής συνταγής για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας. 
 
Το Ταμείο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του παραπάνω εγχειρήματος, έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και επαφές με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, καθώς και τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους όλης της χώρας, προκειμένου να συμφωνηθεί ότι το ηλεκτρονικό «σφραγιδάκι» θα μπαίνει σε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω της ΗΔΙΚΑ, καθώς και να επιτευχθεί η άμεση διεκπεραίωση κάθε λεπτομέρειας ή και δυσχέρειας που τυχόν προκύψει. Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του προαναφερόμενου σκοπού, ο οποίος θα ωφελήσει σημαντικά όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας ανά την επικράτεια και έχουν λάβει υπογραφή οι σχετικές συμβάσεις με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά και Αχαΐας. Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα έχει προγραμματισθεί να υπογραφεί και η σύμβαση με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι Σύλλογοι που θα συμφωνήσουν με τη διαδικασία.

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι, το ηλεκτρονικό «σφραγιδάκι» θα εφαρμοστεί πιλοτικά από 15-01-2018 και ολοκληρωτικά από 01-02-2018, ενώ η ένδειξη πως ο ασφαλισμένος ανήκει στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. για τη συμμετοχή του στη φαρμακευτική δαπάνη πέραν της συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα εμφανίζεται, τόσο στην οθόνη του γιατρού, όσο και στην εκτυπωμένη συνταγή.
 
ΠΗΓΗ:    Άρθρο από την εφημερίδα της Ένωσης Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία» μηνών
Δεκεμβρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018 που θα δημοσιευτεί τις προσεχείς ημέρες

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.