13 Μαρτίου 2018

Η Απόφαση υπ΄αριθ΄4/2018 του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε. που αφορά το υπόλοιπο 50% των αναδρομικών του Ν.4093/2012...


Η υπ΄αριθ΄4/16-01-2018 είναι η απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε και αφορά το υπόλοιπο 50% των συντάξεων των Αποστράτων που δεν δόθηκε με το νόμο 4307/14, κατά παράβαση της απόφασης 1125/2016. 
Η απόφαση 4/16-01-2018 του Τριμελούς Συμβουλίου του Σ.τ.Ε αφορά τη συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου στην απόφαση 1125/2016 με την οποία ο Ν.4307/2014 ο οποίος αναπροσάρμοζε τις συντάξεις των αποστράτων ΜΟΝΟ κατά 50%,μετά την μείωση με το μνημονιακό νόμο 4093/2912, καίτοι με την απόφαση του Σ.τ.Ε 2193/2014 ακυρωνόταν η ΟΙΚ. 2/83408/0022/14/11/2012 του ΥΠ.ΟΙΚ και διατασσόταν η επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012. 
Η τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε.αποφαίνεται:

Δ Ι Α   Τ Α Υ Τ Α 

«Με τα δεδομένα αυτά, κατά την κρίση του Συμβουλίου, συντρέχει περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης (ΥΠ.ΟΙΚ) προς την 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε, για το λόγο δε αυτό πρέπει να κληθεί η Διοίκηση να συμμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 παρ. 1 του Ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του Π. Διατάγματος 61/2004 και καταλήγει:

Για τους λόγους αυτούς:
Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου του Δημοσίου (ΥΠ.ΟΙΚ) 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε .

Καλεί το ΥΠ.ΟΙΚ. ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΊ προς την εν λόγω απόφαση εντός 8 μηνών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού.

Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 23η ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2018».

Επιπρόσθετα:

Το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης εντός οκτώ μηνών θα εφαρμόσει το Ν.3068/2002 αρθ. 3 παρ. 1 που προβλέπει τα εξής:

«Αν η αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα στη ταχθείσα προθεσμία, το Τριμελές Συμβούλιο βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Εάν μετά την επιβολή της χρηματικής κύρωσης η Διοίκηση εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται μπορεί να επιβληθεί από το Τριμελές Συμβούλιο και νέα χρηματική κύρωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.