Έναρξη ηλεκτρονικης υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.)και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2019 (χρήση 2018 ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν 3213/2003 (Α-309/31-12-2003 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Όπως μας ενημέρωσε με έγγραφό του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας οι αποστρατευθέντες και συνταξιοδοτηθέντες το έτος 2018 είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Δ.Π.Κ. εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων  .