26 Μαΐου 2023

Δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ . Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούμενοι το ΒΟΕΑ

Δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ . Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούμενοι το ΒΟΕΑ
Τελευταία ενημέρωση17/05/2023

 Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3099 της 10-5-2023 η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής ʼμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β’ 74) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.951.1/101/1243962 /Σ.5091/25-10-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 6694). και έχει ως εξής:

«'Αρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Οικονομικών
Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Οικονομικών, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μέρισμα για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου θεωρείται αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 1106/80 (Α΄ 301). Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες που θα διανύονται εφεξής εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται, στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου».
'Αρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Οικονομικών (Β΄ 74), όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 της παρούσας.»

ΠΡΟΣΟΧΗ : 
Όσοι  εκ των αποστράτων μερισματούχων μελών σας υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη  για το ΒΟΕΑ να τους  ενημερώσετε ότι : 
 κάθε ένας εκ των ως άνω μερισματούχων, πρέπει να σταθμίσει εάν συμφέρει οικονομικά να καταβάλει την διαφορά που προκύπτει μεταξύ αποστράτου και εν ενεργεία ποσού για το εναπομείναν χρονικό διάστημα απόδοσης του ΒΟΕΑ.
Αναμένονται σχετικές διευκρινίσεις για τις λεπτομέρειες (αιτήσεις , παραδείγματα  καταβολής με ποσά κ.λ.π.)  από το αντίστοιχο τμήμα Μ.Τ.Σ. με το οποίο είμαστε σε επικοινωνία και για τις οποίες θα ενημερωθείτε άμεσα. 
Πατήστε εδώ να τη διαβάσετε 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.