15 Ιουλίου 2015

Ανάλυση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου από τον Πρόεδρο της ΕΣΠΕΘ Ηλία Νατσιούλα...

Η αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση αφορούν το Δημόσιο κ.λ.π, όχι δηλαδή τους στρατιωτικούς. Άλλωστε από 01-01-2015 τα όρια για τους στρατιωτικούς αυξήθηκαν από 25 σε 40 έτη. Προβλέπεται βέβαια μέχρι τον Οκτώβριο"Να πραγματοποιήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και να καθορίσει πολιτικές προκειμένου να αντισταθμίσει πλήρως τη δημοσιονομική επίπτωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012 και να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή αμοιβαία συμφωνηθέντων εναλλακτικών μέτρων μέχρι τον Οκτώβριο του 2015."======>>> Για ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΟΥΣ: Στις διατάξεις αναφέρεται: "Τα προβλεπόμενα μέχρι 30-06-2015 μικρότερα από τα ανωτέρω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προσαρμόζονται σταδιακά και αυξάνονται, αρχής γενομένης από 01-07-2015 κατά 6 μήνες, ανά έτος, μέχρι και το έτος 2022. Κατά τη χρονική περίοδο προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30-06-2015 λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται ν’ ασκηθούν οποτεδήποτε. 
Αυτό το κομμάτι είναι για παρακολούθηση, δηλαδή τι θα γίνει στο μέλλον και στους στρατιωτικούς: Στους συνταξιοδοτούμενους μετά τις 30-06-2015, χορηγείται σύνταξη (οργανικό ποσό) που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο). 
Άλλο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό: Από 01-01-2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α) όλα τα ταμεία και οι τομείς Επικουρικής Ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος. 
Περικοπή στις συντάξεις και των Στρατιωτικών από 01-07-2015 θα προέλθει από εδώ λόγω αύξησης των εισφορών υγείας: Από 01-07-2015 αυξάνονται οι εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις και από την ανωτέρω ημερομηνία το αντίστοιχο ποσοστό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, ορίζεται σε 6% και παρακρατείται από τις Επικουρικές Συντάξεις. 
Μείωση στο εισόδημα και των στρατιωτικών (ε.ε και ε.α) θα προέλθει από την ε
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα και επηρεάζει όσους έχουν εισόδημα άνω των 30.000€. Αυξάνεται το ποσό με συνέπεια τη μείωση του εισοδήματος. 
Μια άλλη διάταξη στο σχέδιο Νόμου είναι: 2. α. Στο άρθρο 20 του ν.3842/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στις περιοχές της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000, με πληθυσμό άνω των τεσσάρων χιλιάδων εκατό (4.100) μόνιμων κατοίκων, με βάση την τελευταία Εθνική Απογραφή, το ανώτατο όριο των συναλλαγών σε μετρητά ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ ανά συναλλαγή, εκτός από τις συναλλαγές που γίνονται με δημόσιο φορέα. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»  Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου [ΕΔΩ]:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.