8 Οκτωβρίου 2015

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ "Ν.3869/2010"...                    ΠΡΟΣΟΧΗ:ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο Νόμος 3869/2010, γνωστός και ως «Νόμος Κατσέλη», τροποποιήθηκε πρόσφατα με το Νόμο 4336/2015 (Δλδ. το 3ο Μνημόνιο). Οι βασικότερες αλλαγές που μας ενδιαφέρουν είναι: 1). Διεύρυνση υπαγόμενων οφειλών: Στις οφειλές που υπάγονται στο νόμο συμπεριλαμβάνονται όλες οι οφειλές σε ιδιώτες (π.χ. τράπεζες, εκμισθωτές κλπ) καθώς και όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., του Δήμους, τις Περιφέρειες και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ). 2). Αύξηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών:  Ενδεικτικά, προβλέπεται υποχρεωτικά η=======>> προσκόμιση αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου του οφειλέτη και του/της συζύγου του, αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας τους, φύλλο υπολογισμού αξίας της κύριας κατοικίας του, αντίγραφα όλων των δανειακών συμβάσεων κ.α. 
3). Συντομότερες οι νέες ημερομηνίες συζήτησης των αιτήσεων. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. 
4).Ταχεία διαγραφή μικροοφειλών: Προβλέπεται διαδικασία ταχείας διευθέτησης των μικροοφειλών για οφειλέτες που τα χρέη τους δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 20.000 €, το εισόδημά τους είναι μηδενικό, δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία, και δεν έχουν καταθέσεις ή κινητά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 1.000 €. 
5). Καθιερώνεται το κριτήριο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης»: Με τον νέο Νόμο εισάγεται το κριτήριο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» όπως αυτές διαμορφώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ. 
Πιο συγκεκριμένα: 
Το Δικαστήριο καθορίζει το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα ο οφειλέτης στους πιστωτές του, αφού προηγουμένως αφαιρέσει από το μηνιαίο οικογενειακό του εισόδημα τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς του. 
Αυτές καθορίζονται ως εξής: 
(α). Για έναν ενήλικα στο ποσό των 537 έως 682 € μηνιαίως.
(β). Για δύο ενήλικες στο ποσό των 906 έως 1.160 ευρώ μηνιαίως. 
(γ). Για έναν ενήλικα με ένα τέκνο στο ποσό των 758 έως 962 € μηνιαίως. 
(δ). Για δύο ενήλικες με ένα τέκνο στο ποσό των 1.126 έως 1.440 € μηνιαίως. 
(ε). Για δύο ενήλικες με δύο τέκνα στο ποσό των 1.347 έως 1.720 € μηνιαίως και (στ).Για δύο ενήλικες με τρία τέκνα στο ποσό των 1.568 έως 2.000 € μηνιαίως. 6).Επαναπροσδιορισμός όλων των παλαιών αιτήσεων σε συντομότερες δικασίμους (το αργότερο μέχρι τις 19-8-2018). Όσοι ήδη έχουν καταθέσει αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους με το Νόμο Κατσέλη και οι υποθέσεις τους έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά τις 19-08-2018 υποχρεούνται με κλήση που θα καταθέσουν στα αρμόδια Ειρηνοδικεία μέχρι τις 19-12-2015 να προσδιορίσουν τη συζήτηση της υπόθεσής τους σε νέα συντομότερη δικάσιμο που θα λάβει χώρα υποχρεωτικά μέχρι τις 19-8-2018. 
7).Επικαιροποίηση των παλαιών φακέλων με νέα έγγραφα μέχρι 19/2/2016, άλλως οι αιτήσεις θα απορρίπτονται, δεν υπάρχει καμιά νέα υποχρέωση για αιτήσεις που δικάζονται οριστικά μέχρι την 19/2/2016. 
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να απευθυνθείτε στο Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.) κ. Καλογιαννάκη Νικήτα, τηλ: 6976809100 & 2103826582.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.