9 Οκτωβρίου 2015

Ενημέρωση Μετόχων και Μερισματούχων Μ.Τ.Σ.για τις Ετήσιες Οικονομικές του Καταστάσεις...Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους Μετόχους και Μερισματούχους του, ότι στην ιστοσελίδα του και συγκεκριμένα στην Αρχική σελίδα στον σύνδεσμο======>> ΓΕΝΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει γνώση επί των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων του Ταμείου.Ειδικότερα, ο Ισολογισμός της 31/12 εκάστου έτους,η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και ο Πίνακας Διάθεσης θα αναρτώνται σε ετήσια βάση μετά την τελική έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.