.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

30 Ιουνίου 2017

Ερώτηση της Βουλευτή Ν.Δ.Παπακώστα Αικατερίνης για τις μειώσεις συντάξεων στους Αποστράτους...Ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με θέμα τις νέες μειώσεις των συντάξεων των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α) από τον επανυπολογισμό τους. 
Η Βουλευτής αναφέρει πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον επικείμενο επανυπολογισμό των συντάξεων θα επέλθει μείωση, καθώς δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν οι απόστρατοι, αλλά οι μειωμένοι μισθοί που καθορίστηκαν με τον Ν. 4307/2014.
Επιπλέον,η Κατερίνα Παπακώστα επισημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος να μην προσμετρούνται πια τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες, καθώς σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για τον νόμο Κατρούγκαλο, υπολογίζονται πλέον μόνον τα χρόνια για τα οποία έχουν πληρωθεί εισφορές. Σημειώνει ωστόσο, πως το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχουν εκδώσει σχετικές οδηγίες.
Η Βουλευτής κάνει επίσης ειδική αναφορά σε όσους αποστρατεύτηκαν με 35 και άνω έτη πραγματικής υπηρεσίας και στους οποίους, κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν τα διπλά έτη υπηρεσίας, διότι τότε, αυτή η δυνατότητα δεν τους προσέφερε κάποιο όφελος. Με τον ν. 4387/2017, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, δημιουργείται όμως όφελος από την προσμέτρηση της συγκεκριμένης πενταετίας. Υπογραμμίζει μάλιστα, πως στις αρχικές πράξεις συνταξιοδότησης των εν λόγω αποστράτων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει την πενταετία, οι οποία όμως δεν λήφθηκε υπ’ όψιν στον υπολογισμό της σύνταξης.
Η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς αν για τον συνυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014 και αν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν τα διπλά συντάξιμα έτη υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ. να μην λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των συνολικών συνταξίμων ετών. Ρωτά επίσης, αν θα γίνει αυτεπάγγελτα ο υπολογισμός της συντάξιμης πενταετίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ, για όσους παλαιούς συνταξιούχους με 35 και επιπλέον έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν έκαναν χρήση της ή αν θα εκδοθούν σχετικές οδηγίες. Τέλος, ζητά να ενημερωθεί πότε θα πραγματοποιηθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων των αποστράτων των Ε.Δ και των Σ.Α.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1). Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
             2). Υπουργείο Οικονομικών
             3). Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
             4). Υπουργείο Εσωτερικών
     
ΘΕΜΑ: "Νέες Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων από τον Επανυπολογισμό του"
 
           Δημοσιεύματα του τύπου έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α), καθώς κάνουν λόγο για πιθανή διπλή μείωση των συντάξεών τους. Αναφέρεται πως ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) δίνει την δυνατότητα κατάργησης των προσαυξήσεων από τα διπλά συντάξιμα έτη σε μάχιμες μονάδες και των διπλών πτητικών και καταδυτικών εξαμήνων.

           Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα προκληθεί μείωση των συντάξεων, διότι για τον επανυπολογισμό των συντάξεων δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά οι μισθοί όπως καθορίστηκαν με τον Ν. 4307/2014. Σημειώνεται, πως ο εν λόγω νόμος τους είχε μειώσει.

         Σε ό,τι αφορά τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες, υπάρχει ο κίνδυνος αυτά να μην προσμετρούνται πλέον, καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου, σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής, υπολογίζει μόνον τα χρόνια για τα οποία έχουν πληρωθεί εισφορές. Ωστόσο, από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν έχουν εκδοθεί σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες. Σε περίπτωση που ισχύσει αυτή η αλλαγή, μεγάλος αριθμός αποστράτων θα βρεθεί με λιγότερα συντάξιμα έτη και κατ’ επέκτασιν με επιπρόσθετα μειωμένη σύνταξη.

          Επιπλέον, σε αρκετούς απόστρατους, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν με 35 πραγματικά έτη υπηρεσίας και άνω, για τον υπολογισμό της σύνταξης, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν τα διπλά έτη υπηρεσίας, διότι η δυνατότητα αυτή, τότε, δεν τους προσέφερε κάποιο όφελος. 

        Ωστόσο, καθώς ο Ν. 4387/2016 αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, δημιουργείται όφελος για τους εν λόγω αποστράτους από την προσμέτρηση της πενταετίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως στις εκδοθείσες αρχικές πράξεις συνταξιοδότησής τους από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, η πενταετία αναφέρεται, χωρίς να λαμβάνεται όμως υπ’ όψιν στον υπολογισμό της σύνταξης.

          Σε περίπτωση που ισχύσουν αυτές οι αλλαγές, οι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα δεχθούν νέο πλήγμα στις απολαβές τους, ενώ συνεχίζει να εκκρεμεί η πλήρης υλοποίηση της Απόφασης του ΣτΕ για την αποκατάσταση των αποδοχών στο επίπεδο που ήταν προ των περικοπών του 2012.
- Κατόπιν τούτων  ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 1. Για τον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων, δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014;
 1. Υπάρχει περίπτωση, τα διπλά συντάξιμα έτη υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ. να μην συνεχίσουν να λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των συνολικών συνταξίμων ετών;
 1. Θα προχωρήσετε αυτεπάγγελτα στον υπολογισμό της συντάξιμης πενταετίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ. για όσους παλιούς συνταξιούχους αποστρατεύτηκαν με 35 και επιπλέον έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν έκαναν χρήση της ή θα εκδώσετε σχετικές οδηγίες;
 1. Πότε προτίθεστε να προχωρήσετε στον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων των Ε.Δ και των Σ.Α;

2 σχόλια:

 1. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση των συναρμοδιων υπουργείων στην κ.Παπακωστα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν υπήρξε απάντηση συνάδελφε! Κωφεύουν όλοι τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.