.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

2 Ιουλίου 2017

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ...Εκδόθηκε με καθυστέρηση την 19-06-2017 η επιζήμια για πολλούς Συνταξιούχους Κ.Υ.Α., που αφορά την συνάφεια αγροτικού εισοδήματος με το Νόμο 4387/2016 ('Aρθρο 20 - Απσχόληση Συνταξιούχων),γιατί η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα πολλοί Συνταξιούχοι που είχαν επιδοτήσεις από γεωργικές εκμεταλεύσεις:

(α). Να μην ενεργοποιήσουν τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, φοβούμενοι την περικοπή σύνταξής τους. 
       - Η προθεσμία ενεργοποίησης έληξε
    - Για το επόμενο έτος είναι δυνατή η ενεργοποίηση,αλλά θα χαθεί 10% της Επιδότησης.

(β). Να μεταβιβάζουν αγροτεμάχια και δικαιώματα στα παιδιά ή τρίτους
      - Ειδικά στα παιδιά η μεταβίβαση αν δεν είναι αγρότης, επιφέρει αναγκαστική εισφορά Ε.Φ.Κ.Α, φορολόγηση,κ.λ.π.
    - Ο όρος απασχόληση καλύπτει κάθε εργασία (με μισθό) ή αυτοαπασχόληση σε  αγροτική εκμετάλευση, επιδοτήσεις, πώληση αγροτικών προιόντων κ.λ.π.

Τα αποτελέσματα  που επιφέρει η Κ.Υ.Α:
- Περικοπή σύνταξης,μέχρι 60% - Ασφαλιστικές εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α.διακρίνετα σε Συνταξιούχους:
    Α΄ Παλαιούς Δημοσίου,συνταξιοδοτηθέντες έως 12 Μαΐου 2016.
       - Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, εξαιρούνται  από τη μείωση της σύνταξης, αλλά και από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α (Αγροτικά Εισοδήματα).
     - Ειδικότερα οι  συνταξιοδοτηθέντες  μέχρι 12 Μαϊου 2016, καθώς και σε εκείνους, στους οποίους η έναρξη καταβολής σύνταξης ανατρέχει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (Σχετική η αριθ. Φ.80000/οικ. 29713/779/30.6.2016 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9),οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών στον πρώην Ο.Γ.Α. μέχρι 31/12/2016 και θα εξακολουθήσουν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017, λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας και να μην εμπίπτουν στις Διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016.
 
Στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Α), αλλά και στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Στενή Ευβοίας, έγινε αναφορά και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν τεθεί. Τότε βέβαια δεν είχε εκδοθεί η Κ.Υ.Α, όμως  ο Νόμος αλλάζει με Νόμο.
Παράδειγμα: Απόστρατος που μεταβίβασε Δικαιώματα  αγροτικής ενίσχυσης  900 € στο παιδί του,το οποίο είναι 20 ετών φοιτητής,  για πέντε (5) χρόνια, θα έχει τις εξής συνέπειες:
1.- Θα ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, αν το εισόδημα  (Επιδότηση, Τιμολόγια πώλησης προιόντων,κ.λ.π.), είναι μέχρι 5000 €.
2.- Θα ενταχθεί στο καθεστώς αγρότη , αν υπερβαίνει τις 5000 € εισόδημα.
3- Θα πληρώνει ετήσιες εισφορες 628 €, άσχετα αν είναι ασφαλισμένος από τον πατέρα μέχρι 25 ετών, ως Φοιτητής!
      Β΄Νέους  Συνταξιούχους  Δημοσίου,  όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 12 Μαΐου 2016:
        - Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, θα υποστούν μειώσεις έως 60% της σύνταξης  και  υποχρεούνται στην  καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ. Βασική εισφορά 628 €.
         - Η Κ.Υ.Α. δεν προβλέπει, ούτε ασχολείται, με μικροπαραγωγή αγροτικών προιόντων από συνταξιούχους (νέους). Επομένως η έκδοση τιμολογίου, π.χ. από πώληση λαδιού, σύνθλιψη ελαιοκάρπου,κ.λ.π. δεν καλύπτεται.

      Γ΄Αγρότες:

         -  Οι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ, γεννηθέντες το έτος 1950, που συμπληρώνουν το έτος 2017 το 67ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι μετά από σχετικό έγγραφο - πρόσκληση του Διοικητή του πρώην Οργανισμού, το οποίο τους είχε αποσταλεί πριν την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α, είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και στους οποίους έχει ζητηθεί η καταβολή των Ασφαλιστικών εισφορών από τον Ε.Φ.Κ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της έναρξης συνταξιοδότησης 1/7/2017, για λόγους χρηστής διοίκησης δεν θα καταβάλουν τις εν λόγω εισφορές. 
    - Όσοι δε από τους προαναφερόμενους υποψήφιους συνταξιούχους έχουν ήδη καταβάλει τι ς ασφαλιστικές αυτές εισφορές, θα τους επιστραφούν από τον ΕΦΚΑ. 
 
     - Για τους γεννηθέντες μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ασφαλισμένους στον πρώην Ο.Γ.Α, είναι υποχρεωτική η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης ή διακοπής της ασφάλισης, εφόσον στην δεύτερη περίπτωση προκύπτει διακοπή άσκησης της δραστηριότητας πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. 

      - Δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον Ε..Φ.Κ.Α, σε περίπτωση που αυτοί συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, για την οποία είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α πριν από τη συνταξιοδότησής τους, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016, σύμφωνα με την αριθ. Φ.10034/18282/566/20.4.2017(ΑΔΑ: Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π) Εγκύκλιο του Υπουργείου μας, έχουν εφαρμογή μόνο για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από 1-1-2025 και εφεξής.
     - Για τον ίδιο λόγο, η ανωτέρω κατηγορία δεν υποχρεούνται και στην καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών μετά τη συνταξιοδότηση, εφόσον συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, για την οποία είχαν πριν τη συνταξιοδότηση υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α .
 
Η ανάλυση έγινε από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου Νικόλαο  ΟΥΡΑΝΟ.


2 σχόλια:

 1. Με την "λάθος" κράτηση για την περιθαλψη,κ.Απόστολε,για την οποία έγινε και γίνεται τόσος θορυβος υπάρχει κάτι νεώτερο;
  Σήμερα ο τύπος βοά για αυτό το θέμα.
  Πρέπει να γίνει κάτι ατομικά ή μέσω των Ενώσεων αποστράτων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ συνάδελφε,για το θέμα της Υειονομικής περίθαλψης ουδείς ασχολείται σήμερα,καθότι είναι ασύμφορο και σε περίπτωση διεκδίκησης αναδρομικών,αυτά δεν καλύπτουν ούτε κατ΄ελάχιστο τα δικαστικά έξοδα. Γι΄αυτό εξάλλου και κανένα δικηγορικό γραφείο δεν ασχολείται με το εν λόγω θέμα!Με το Ν.4387/2016 (ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ) από τον Οκτώβριο 2016 η παρακράτηση της εισφοράς Υγ/κής περίθαλψης γίνεται πλέον επί καθαρού ποσού σύνταξης και όχι επί του μικτού.Δόθηκαν αναδρομικά ΜΟΝΟ για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ,ΑΥΓΟΥΣΤΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ!
  Αγωγές γίνονται ΜΟΝΟ για την Ε.Α.Σ.(ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ) και για τον Ν.4093/2012,για επιστροφή του υπολοίπου 50% που μας δόθηκε επί κυβέρνησης Ν.Δ.
  Οι αγωγές είναι ομαδικές των 50 ατόμων και με κόστος 30 €.
  Εάν ενδιαφέρεσαι στείλε μου το e-mail σου για να σου αποστείλω τα σχετικά έντυπα,καθώς και το τηλέφωνο του Δικηγόρου της Ομοσπονδίας μας ή απευθύνσου στο Σύνδεσμο Αποστράτων που ανήκεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.