16 Αυγούστου 2017

Χορήγηση μερίσματος σε Ορφανικές Οικογένειες από το Μ.Τ.Σ....


'Υστερα από ενέργειες του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων (ΑΞ.Ι.Α)  το Δ.Σ/Μ.Τ.Σ. αποφάσισε την 14/6/2017) να χορηγήσει το αναλογούν μέρισμα στα μέλη των ορφανικών οικογενειών με το έγγραφο της προσωρινής σύνταξης. 
Ανάλογη ενέργεια - αίτημα θα απευθύνει ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α σε Μ.Τ.Α, Μ.Τ.Ν. και στα Ταμεία που χορηγούν Επικουρική Σύνταξη.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μ.Τ.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘM.9/17- ΣYNΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14-06-2017

ΘΕΜΑ 17ο: Απονομή Μερίσματος και Βοηθήματος Θανάτου σε Ορφανικές Οικογένειες.

11.Tο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από σχετική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α). Την καταβολή των Βοηθημάτων Θανάτου με βάση το έγγραφο που εκδίδεται από το Γ.Λ.Κ. για την καταβολή ποσού έναντι σύνταξης στην ορφανική οικογένεια, μέχρι την έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης, με έλεγχο όλων των παραστατικών του δικαιώματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης τους.

β). Τη χορήγηση μερίσματος σε όσες περιπτώσεις διασφαλίζεται με τα σχετικά έγγραφα του Γ.Λ.Κ. ότι μετά από έλεγχο οι αιτούντες τυγχάνουν δικαιούχοι σύνταξης και εισπράττουν ποσό «έναντι σύνταξης» μέχρι την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής πράξης.
γ). Την εξουσιοδότηση του Γενικού Δντή για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης, μετά την υπογραφή του Πρακτικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Αντγος ε.α Χαρίλαος Μπουκοβάλας
ΤΑ ΜΕΛΗ, 
α. Αντγος Νικόλαος Μανούρης, 
β. Υπτγος Ευάγγελος Λύκος, 
γ. Υπτγος Ιωάννης Αζναουρίδης, 
δ. Σχης (ΝΟΜ) Παναγιώτης Σιδηροκαστρίτης,
ε. Μ.Υ.Α’ Κων/νος Μπουκουβάλας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ, Υπλγος(Ο) Μαρία Παπαδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.