6 Φεβρουαρίου 2018

Σύμφωνα με Απόφαση του Σ.τ.Ε.προβλέπεται αποκατάσταση μισθών και συντάξεων των στελεχών Ε.Δ. & Σ.Α. στην προ Μνημονίων εποχή...Την αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων των ενστόλων στην προ Μνημονίου εποχή και μάλιστα αναδρομικά εντός οκτώ μηνών αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αναπροσαρμογή θα πρέπει να γίνει για το διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως την 1η Ιανουαρίου 2017, ενώ πρέπει να καταβληθούν οι διαφορές αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν. 

Η απόφαση αυτή προκαλεί πλήρη ανατροπή του κρατικού προϋπολογισμού καθώς αφορά ενστόλους όλων των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και επιστρέφει σε αυτό του παλαιού ενιαίου μισθολογίου του νόμου 3205/2003 για τους στρατιωτικούς.

Η τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Νικόλαο Σακελλάριου και με εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Παναγιώτα Καρλή, εξέδωσε τις υπ΄ αριθμ. 3 και 4/2018 αποφάσεις της στις οποίες αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος η Πολιτεία πρέπει να συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ και «δεν δύναται να αδρανεί επικαλούμενη λόγους οι οποίοι δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις, διότι άλλως αναιρείται ο σκοπός της θεσπίσεως της διατάξεως του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος».

Όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας η διοίκηση, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μείζονος του έτους από τη δημοσίευση των τελευταίων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ (13.5.2016) «σε ουδεμία ενέργεια προς υλοποίησή της προέβη». Οι δικαστές αναγνωρίζουν τις δημοσιονομικές δυσχέρειες που υπάρχουν αναφορικά με τις αποφάσεις τις Ολομέλειας και «οι οποίες πρέπει, πράγματι, να αποτελέσουν αντικείμενο επισταμένης μελέτης εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, δεν θα μπορούσε να απαιτηθεί από τη διοίκηση η άμεση λήψη όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής μέτρων και, μάλιστα, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος».

Πλην, όμως, όπως επισημαίνουν, η διοίκηση, λόγω και της παρέλευσης μακρού χρονικού διαστήματος, θα έπρεπε να έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία αυτή και να έχει, τουλάχιστον, καταλήξει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις ως προς τον τρόπο αντιμετωπίσεως των δυσμενών δημοσιονομικών επιπτώσεών της με σκοπό την μελλοντική και, ενδεχομένως και τμηματική, καταβολή των αποδοχών τις οποίες οι ένστολοι στερήθηκαν λόγω της μερικής αποκαταστάσεως του μισθολογίου τους με το άρθρο 86 του ν. 4307/2014.

Κατόπιν όλων αυτών, η Ολομέλεια καλεί την Κυβέρνηση και ειδικά τον υπουργό Οικονομικών να συμμορφωθεί εντός 8 μηνών προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει Ομοσπονδίες στρατιωτικών, αστυνομικών, και άλλων ενστόλων παραπονούμενες για την μη συμμόρφωση της κυβέρνησης στις προγενέστερες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου των ετών 2014 και 2016 με τις οποίες είχε κριθεί αντισυνταγματική η περικοπή των αποδοχών και των συντάξεων των ενστόλων. Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις των ενστόλων ζητούσαν την άμεση συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο του νόμου 4093/2012 για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» έγιναν περικοπές των αποδοχών των Ένστολων εν ενεργεία και συνταξιούχων και υποχρεώθηκαν παράλληλα να επιστρέψουν τις αποδοχές που τους είχαν ήδη καταβληθεί αναδρομικά από τη 1η Αυγούστου 2012.

Το 2014 σχεδόν ομόφωνα η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει ότι οι περικοπές των αποδοχών όλων των ένστολων όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 κατ΄ επιταγή του νόμου 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές.

Η υπουργική αυτή απόφαση κρίθηκε ότι αντίκειται στο άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει στην διοίκηση (Κυβέρνηση) την υποχρέωση συμμόρφωσής της με τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Δύο χρόνια μετά η Ολομέλεια του ΣΤΕ με τις υπ΄ αριθμ. 1125-1128/2016 αποφάσεις της έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση του μισθολογικού καθεστώτος των στρατιωτικών που έγινε το 2014 με υπουργική απόφαση (νέο μισθολόγιο του 2014) και διαμορφώθηκαν οι αποδοχές, τα επιδόματα και οι συντάξεις τους σε χαμηλότερα κατά 50% επίπεδα από τα προβλεπόμενα.

Πάντως, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής, ότι το ΣτΕ όταν πρόεδρος τιυ ήταν ο Σωτήρης Ρίζος είχε υποχρεώσει του το υπουργείο Οικονομικών να καταβάλλε το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ ως κύρωση σε τέσσερις Ομοσπονδίες και Ενώσεις των ενστόλων λόγω της μη συμμόρφωσης του προς τις τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2014 που είχαν κρίνε αντισυνταγματικές τις αναδρομικές περικοπές των αποδοχών των στρατιωτικών όλων των Σωμάτων.

ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
Παράλληλα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με άλλες δύο αποφάσεις της (258 και 259/2018) έκρινε ότι οι αποφάσεις με τις οποίες δικαιώθηκαν οι ένστολοι για τις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές μειώσεις τους, καταλαμβάνει και όσους δεν είναι μέλη των στρατιωτικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄ αριθμ. 258-259/2018 αποφάσεις της, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Παναγιώτα Καρλή, επισημαίνει ότι οι αποφάσεις της για τους ενστόλους αφορά όλους ανεξαιρέτως τους αποστράτους στρατιωτικούς και όλους τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην συνέχεια υπογραμμίζεται ότι η Ολομέλεια «δεν ακύρωσε μόνο ως προς τα εγγεγραμμένα μέλη των Ομοσπονδιών των στρατιωτικών, αλλά ως προς όλους τους εν ενεργεία, ως εν δυνάμει μέλη των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Στρατιωτικών».

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για τους κατώτερους προβλέπεται  αύξηση 67 € περίπου μικτά. Αφαιρουμένων όλων των κρατήσεων είναι 22 € καθαρά έως την 31/12/2018 διότι από 1/1/2020 θα βλέπουμε τον ουρανό πάντα συννεφιασμένο!!!

2 σχόλια:

 1. Φίλε Απόστολε οι πολύχρονοι αγώνες που έγιναν, πλέον δικαιώνονται (εφ' όσον εκτελεστεί η απόφαση του ΣτΕ), και ειδικά οι συνάδελφοι που αγωνίσθησαν για τον σκοπό αυτό καταφεύγοντας δια μέσω της δικαστικής οδού και επιβαρύνοντας έτσι πιο κάτω το πενιχρό εισόδημα τους. Ας ελπίσουμε ότι με την επιστροφή του υπολοίπου 50% θα γίνει και η απόσβεση των δικαστικών εξόδων, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι που δεν συμμετείχαμε οπωσδήποτε θα αυξηθεί αισθητά το εισόδημα μας.
  Ένας υπολογισμός θα μας δώσει και το αποτέλεσμα.

  Αύγουστος 2012 με βαθμό το 1/2 του Α.Δ. με Ε.Χ. 60% και με σύζυγο.
  (Πληρωτέο τότε 1380)

  Υπολογισμός του σήμερα.
  Σύνταξη μικτή : 1798,78
  Κρατήσεις : 467,78
  Φόρος και αλληλεγγύη : 167,37
  Πληρωτέο : 1163,63

  Τον Φεβρουάριο του 2018 πήρα 1148,99
  Και έχουμε την μεγάλη διαφορά των 14,64 ευρώ τον μήνα (πως θα τα χωρέσουν οι τσέπες μας άραγε !!!).

  Εαν δοθούν τέλος του 2018 θα είναι 65 μήνες από τον Αύγουστο του 2012, ήτοι 951,6 ευρώ δια 60 δόσεις (5 έτη) είναι 15,86 ευρώ.

  Από 1/1/19 θα εξαφανιστούν και αυτά και θα κατέβουμε στα 800-900 ευρώ
  Ποίο είναι το κέρδος;
  Των 14,64 ευρώ;
  Άσε που τα μισά θα μας τα φάει η εφορία, όπως και με τα προηγούμενα.
  Σε χαιρετώ Π. Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ΄ευχαριστώ για την ανημέρωση αγαπητέ συνάδελφε Π.Κ.Να είσαι καλά...
   Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα,όπως πολύ σωστά την αναλύσεις...
   Συμπέρασμα,το όφελος ελάχιστο! Καλημέρα...

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.